A Tiszta Tudatról: mennyi homokszem az ég?

HÁNY HOMOKSZEM AZ ÉG?

 

Ha éjszaka a csillagos ég felé kinyújtjuk a kezünket, kartávolságnyira szemlélve a csillagos eget, egy homokszem méretű területről készült az alábbi fotó, a James Webb űrteleszkóp első fotója. Egyetlen homokszemnyi területről. Hány homokszemből áll az éjszakai égbolt?

Csak ebben az egy homokszemnyi területben, elképesztő mennyiségű galaxis, káprázatos mennyiségű naprendszer mindegyikben, amik felfoghatatlan idők óta léteznek. Csak a Földön lenne megszerveződött, intelligens, civilizált élet?

Az ott élők mind gondolnak valamit Minden Élet Forrásáról (Istenről), az Életről, a Sorsról, arról, hogy miként kellene és lenne jó élni, mi az ő életük értelme, oka és célja.

Mi a miénk? Mit gondolunk mi ezekről? Mire vezetnek minket ezek a gondolatok?
Mi az, ami a gondolatok között és mögött megjelenik? 

Mi az, ami mindig jelen van, változatlan, ami mindent észlel, de amit nem érint meg semmi? Ami soha véget nem ér, nincs kezdete, nincs vége, örökké jelenvaló?

A Tiszta Tudat az. A tudatosság, aminek tudatában lehetünk. M-i-n-d-i-g.

A tiszta tér, a tiszta űr. A vászon, amin minden gondolat, minden árny-ék megjelenik, amire minden rávetül.
Egyúttal a Fény, ami megvilágít mindent. Mindennek az árnyéka csak attól, tőle ered. Bennünk van Ő.
Ő a mi igaz természetünk; az ál-identitások nélküli tiszta Énünk; a lényegi identitásunk, az Önvalónk.

Nincs határa. Minden Ő.
Ő mi, mi Ő.
Ő a Végső Egy. A végső Én.
A végső béke.
Az inkarnációk vége.
Örök Énünk és Otthonunk Ő.

Dicsőség Istennek!

 

Nagy méretben a James Webb űrteleszkóp első fotója. Felfoghatatlanul sok galaxis, sok életkehely egy homokszemnyi területen: 

Megannyi galaxis egy homokszemnyi területen - James Webb űrteleszkóp első fotója

Teljes képhez katt a képre. Megannyi galaxis egy homokszemnyi területen – James Webb űrteleszkóp első fotója. Forrás: NASA itt. További nagy képek itt.

Mit tanítanak a földönkívüli űrhajókon és mik a nemesítés céljai?

Mit tanulnak a földönkívüli űrhajókon és mik a hibridizáció céljai?

 

Mit tanítanak a földönkívüli űrhajókon és mik a hibridizálás céljai

 

Bevezetés

Sokaknak vannak olyan “álmai”, hogy egy űrhajón tartózkodnak, és ott tanulnak valamit, vagy hogy földönkívüli, nem-emberi lényekkel vannak interakcióban. Ezek jó eséllyel nemcsak álmok. 

Sokan úgy érzik, mintha önmaguk vagy gyermekük lelke nem teljesen evilági lenne. Miért visznek el embereket a földönkívüliek? Miért keresztezik magukat velünk?

Nézzük meg, mi történik konkrétan az űrhajókon két regressziós hipnoterapeuta évtizedes tapasztalatai és egy NATO cosmic top secret rangú informátor szerint.

Az alábbi cikkben feltételezzük, hogy a “nem ide tartozom” érzése nemcsak egyszerűen Asperger-szindróma (amit játékosan úgy is neveznek, hogy wrong planet syndrome, vagyis téves bolygó szindróma), hanem ténylegesen földönkívüliekkel kapcsolatos élményről is szó van (pl. Mary Rodwell-nek sok földönkívüli élményes aspi páciense van).
Az Asperger és az E.T.-élmények között az még az egyik nagy hasonlóság, hogy aki nem éli át saját élményként, az nem érti, nem tartja fontosnak, lelegyinti. És ez a meg nem értettség, komolyan nem vevés, el nem fogadás az érintetteknek rendkívül gyötrő. De térjünk vissza.

Szerintünk az egész Exopolitikában a cikk címét adó két téma, a földönkívüli oktatás és a hibridizálás a legnagyobb lényeg. Más is nagyon fontos, de ez a super juice. Mert rólunk hétköznapi emberekről szól, egészen közvetlenül, és nem másokról.

Mary Rodwell - Kapcsolatfelvételi teszt és Csillaggyermek teszt

Mary Rodwell – Kapcsolatfelvételi és Csillaggyermek tesztek itt

Van az a szint az exopolitikában, hogy milyen titkos űrprogramok vannak, milyen fajokkal hogyan van interakcióban melyik szűk hadseregbeli, hadiipari és bankár csoport, milyen technológiák vannak illegálisan eltitkolva, milyen hamis zászlós kozmikus világháborúra készülnek. Ez a klasszikus politikai része, Michael Salla pl. ezt viszi.

Ezek emberiség-szinten égetőek, sürgősen feltárandók és megoldandók. Egyéni szinten nagyon vonzó érdeklődési témák, de ezek az emberiség aktuális állapotáról szólnak. Ha ezek nem oldódnak meg, akkor következő földi inkarnációinkban is hatással lesznek ránk, de mégsem a leghosszabb távra ható témák.

Van egy másik, magasabb szint, ami a lelki és DNS-szintű kapcsolódásról és lelki felfejlesztésről, az emberiség és az egyéni ember potenciális állapotáról szól. Ezen a szinten már jó eséllyel több inkarnációra történik a kapcsolódás, interinkarnációs a fejlesztés, fejlődés. Ennek hatása hosszabb távú, ezért fontosabb.

Az említett két szint bár minőségében megkülönböztethető, azért hatnak is egymásra. Ez hasonlatos ahhoz, mint az anyagi fejlődés és a lelki fejlődés: két különböző út, utóbbi hosszabb távon talán fontosabb, mégis kölcsönös oda-vissza hatás is van közöttük.

Szintén hasonlatos ehhez a Ken Wilber-féle pszichológiai felnövés és spirituális felébredés közti különbség és egyszerre kölcsönös egymásra hatás.

 

Miket tanulnak a földönkívüli űrhajókon azok, akiket felvisznek?

 

Először egy felsorolást közlünk Mary Rodwell előadásából, a magyar feliratos videóban több elemet részletesen is kifejtenek saját szavaikkal a megtapasztalók, hogy hogyan néz ki a földönkívüliek tantárgyainak tanulása, gyakorlása.

Mik a tantárgyak a földönkívülieknél:

Égi tanulás az E.T. és égi hibrid barátokkal

Tanulás a mennyekben az E.T. és égi-földi hibrid barátokkal

-kvantumfizika

-az univerzum holografikus természete

-az idő és tér nem-lineáris természete

-tudatosság

-kapcsolat minden értelmes élethez

-levitáció

-földöntúli készségek

-a gondolat térgeometriai megértése

-testen kívüli élmények tréningje

-telekinézis

-hogyan kell működni multidimenzionálisan a tudatosság különböző állapotaiban

-hogyan kell kommunikálni, értelmezni és kapcsolatba lépni interdimenzionálisan nem-emberi intelligenciákkal

-multidimenzionális ökológia

-manifesztálni irányított gondolatot és érzelmet

-telepátia

Eredmények - Nemzetközi Kutatás Földönkívüli Élményesekkel

Eredmények – Nemzetközi Akadémiai Kutatás Földönkívüli Élményesekkel

-elme-összeolvadások

-távbefolyásolás

-energiával való dolgozás

-az emberiség igaz eredettörténete

-önmaguk csillagközi eredete

-időutazás

-idő módosítása

-teleportáció

-az univerzális spiritualitás igazi természete és forrása

-gyógyító képességek

 

Ezek csak néhány a tantárgyak közül, amiket többnyire gyerekek tanulnak az űrhajókon 2-3 évesen (óvodai kiscsoportos és korábban – talán pontosabb úgy fogalmazni, hogy az inkarnációkon átívelő lényük tanulja ezeket, a biológiai órához kötött fejlődésű emberi agytól független, mentális-érzelmi-spirituális aurájuk összekapcsolódott egysége, magyarul lelke).

Mi lehet a nagyobb célja ezeknek az oktatásoknak, milyen szerepe lesz ezeknek a gyerekeknek? 

 

Mik a céljai a hibridizációnak?

 

-Barbara Lamb összeállításában, az ETs Among Us 4 c. filmben, az alábbi célokat emeli ki, ő egy földönkívüli élményesekre specializálódott regressziós hipnoterapeuta:

-> nagyköveteket akarnak készíteni, akik meg tudják érteni az embereket az ő részükre úgy, hogy köztünk élnek emberként;

Spirituálisan Átalakító Élmények Utóhatásai

Spirituálisan Átalakító UFO-Élmények Utóhatásai

-> újrakódolni szeretnék az emberiséget, hogy kiegyensúlyozottabban éljünk, kedvesebben, kevésbé ellenségesen és önzően, kevésbé háborúzóan legyünk egymással;

-> túlélést biztosítani az emberi fajnak az űrben velük élő, hozzájuk kimentett hibridek által, ha a bolygó élhetetlenné válik, egy Naprobbanás okozta elektromagnetikus katasztrófa vagy bármilyen más, az egész emberiségre vagy nagy részére pusztítólag ható ok miatt;

-> több érzelmi kapacitást szeretnének saját fajukban, könyörületre, érzelmi szeretetre való képességet, a meglevő kognitív (gondolati) empátiájuk mellé affektív (érzelmi) empátiát is szeretnének;

-> túl alacsonyakká, vékonyakká, gyengékké váltak, és fizikailag életképesebbek, ellenállóbbak, erősebbek, teljesítőképesebbek akarnak lenni;

-> meg akarják menteni a kihalás szélén levő saját fajukat, aminek okai lehetnek:

–> túl sok belterjes szaporulat a fajon belül az évmilliók alatt, emiatt genetikai sérülések és akár terméketlenség jelentkezett náluk;
–> űrutazás során őket érő kozmikus sugárzások miatt terméketlenné váltak;
–> túl sokat változtatták a genetikájukat vagy túl sokat klónozták magukat, emiatt alkalmatlanná váltak arra, hogy természetes módon reprodukálják magukat.

Földönkívüli hibridek vallomásai

Mary Rodwell – Földönkívüli hibridek vallomásai, kétrészes nagyelőadás. Videó itt, bő kiegészítésekkel nagycikkünk itt.

-Mary Rodwell szintén földönkívüli élményesekre specializálódott regressziós hipnoterapeuta, az általunk lefordított előadásában több célt is részletez.

Egy kiemelt célra helyezi a hangsúlyt, mert talán ez a leglényegesebb, a most élő emberek számára a leginkább üzenetértékű:
emelni akarják a tudatosságunkat, hogy egy dimenzióváltásnál magasabb síkon folytathassuk a lelkünk fejlődését ((kényszerű) inkarnációs rendszeren kívül), amit addig a földi emberi testekbe való inkarnációk szolgálnak.

-Bob Dean előadásaiban hallani, hogy azt akarják, hogy hozzájuk képest egyenrangú kozmikus fajjá váljunk és részt vehessünk a rólunk szóló intergalaktikus döntésekben. Néhány továbbbi lefordított videó Bob Dean-től itt.

-Exopolitika Magyarország: egyetlen előadótól sem hallottuk még sehol, ezért ezt már mi tesszük hozzá, hogy ahogyan az emberi fajban létezik fegyverkezési verseny, úgy kozmikusan az emberiség dominálását vs. szabadságát akaró civilizációk között létezhet egy hibridizációs verseny.
Mert egy hibrid az az adott csoport embere (úgy, hogy sokszor nem is tud róla) és célokra lehet őt használni, a közreműködését kérni, és így az ellenfél többet el tud érni, mintha nem használna hibrideket.

Kapcsolódó a GoodETHungary blogtól: Suzanne Hansen – Földönkívüli kontaktus és a Duális Lélekkapcsolat: mit oktatnak odafönt

 

Többféle hibridizálás, nemesítés létezik 

Bővebben…

Kutathatóvá vált a Polgári UFO-Közzétételi Meghallgatások

Ingyen letölthetők lettek a
Polgári UFO-Közzétételi Meghallgatások videói

 

Teljes terjedelmében, hivatalosan is ingyenesen kutathatóvá váltak a Citizen Hearing on Disclosure, magyar nevén Polgári Közzétételi Meghallgatások felvételei. Az esemény 2.5 perces magyar feliratos előzetese itt látható, a hivatalos weboldala itt található.

Citizen Hearing on Disclosure

Ingyen letölthetővé váltak full HD-ben a Citizen Hearing on Disclosure összes videói

A rendezvényen több volt titkosszolgálati, hadseregbeli magasrangú tiszt és kutató eskü alatt tett vallomást arról, hogy a földönkívüliekkel kapcsolatban mit titkolt el Amerika saját nemzetétől és így a világtól úgy, hogy közben a franciák, a brazilok, az argentínok és a mexikóiak már sokkal több UFO-aktát kutathatóvá tettek, mint a jelenségek központjának számító Amerika.

A korábban borsos összáron elérhető felvételeket a főszervező 2021-ben feltöltötte a youtube-ra; összesen 20db, átlag kb. 1.5 órás felvételről van szó, ez kb. 30 órányi anyag, 40 tanútól, információkkal 10 országból.

A washingtoni Nemzeti Sajtóklubban megrendezett ötnapos rendezvényt az igazságembargó áttöréséhez Stephen Bassett szervezte 2013-ban (neve nem összekeverendő Steven Greer-rel, aki a 2000-es Disclosure Project-et szervezte). A rendezvény szervezői között volt még David Wilcock és Alfred Webre is.

Exopolitika Magyarország Tartalomjegyzéke

Az Exopolitika Magyarország  összes bejegyzésének tartalomjegyzéke itt

A rendezvény az elindulásakor nagy port kavart, még a legnevesebb fősodratú nyugati sajtóorgánumok is beszámoltak róla:
The Washington Post itt,
The New York Times itt,
-az amerikai
Politico itt,
The Washington Times itt,
-a televíziók közül az ABC News itt.

A kezdeti nagy figyelem után azonban, a minőségi tanúk ellenére, vélhetően a felvételek egykori magas ára miatt, már az egész ufológiai közösség is gyakorlatilag figyelmen kívül hagyta az ott elhangzottakat; kivonatok az ötnapos rendezvényen elhangzottakról alig készültek, pedig érdekes helyekről érkeztek a tanúk (lásd lejjebb a videók témáinak felsorolásánál). Külföldi alternatív híroldalakként az esemény célkitűzéseiről beszámolt az Observer itt, a The Epoch Times itt

 

Full HD-ben a Polgári Közzétételi Meghallgatások összes videója ingyen:  https://www.youtube.com/c/CitizenHearing/videos

Citizen Hearing on UFO Disclosure

Citizen Hearing on UFO Disclosure teljes full HD videók ingyen itt

 

A konferencia tartalma 

Bővebben…

IoB: A Testek Internete magyar felirattal (Internet of Bodies)

IoB: A Testek Internete,
magyar felirattal

 

Ez a rövid videó is bemutatja, hogy az igazság abszurdabb, mint a képzelet. A Testek Internetével teljes spektrumú A.I. felügyelet alatt leszünk, egységes számításokkal mérnek majd minket, az élet  m-i-n-d-e-n  területén.

Az “always online” üzemmódú I.o.B. implantátumaink segítségével az A.I. kiszámítja majd, hogyan KELL élnünk és meddig megtérülő életben hagyni minket. Nem lesz kötelező (az elején), csak akkor nem lesz “zöld” útlevél.

A.I. + IoB + 5G + nanites = cyborg hadsereg és cyborg rabszolgák a jelenleg még titkosnak számító űrprogramok hódító útjaira, hüllő szellemű vezetés alatt. 

Mézesmadzagos high-tech csapda: ha kapnánk ingyen energia, antigravitációs és hiperfuturisztikus egészségjavító technológiákat, mindent gyógyító nanorobotokkal, vajon hajlandók lennénk-e cserébe techalapú telepátiát is adó, tudattal kezelhető, A.I.-jal boostolt test- és agyimplantátumokra egy 5G-nél is messze sokszorosan gyorsabb kozmikus internettel? Kiöntsük a gyereket a fürdővízzel vagy lehetne tudatosan szelektálni? Van bolygó, ahol ezeket már eljátszották:

kapcsolódó cikk angolul tudóknak: The Liberation of Micca’s Planet:
https://ascensionworks.tv/corey/ssp-alliance-update-5

Csak jelezzük, hogy a youtube nem engedte az #internetofbodies címkét a videó alatt kiemelve, mint más címkéket. Ugyanolyan és nagyobb karakterszámmal mást már igen és a leírásban már szintén igen.

Videó itt. Fordította: Exopolitika Magyarország

Amíg elfogadtatják és kiépítik az IoB-t, addig is szépen lassan megy a hozzászoktatás a technológiához és a transzhumanizmushoz: először csak zsebben, aztán a testen hordva, aztán már a testen belül.

Milyen lenne, ha a facebook és a Ray-Ban kamerás-mikrofonos A.I.-kapcsolatú szemüvegét kombinálnánk virtuális valósággal (virtual reality) vagy kiterjesztett valósággal (augmentet reality) és IoB-vel?

Mi lenne, ha a Központ által így szerzett adatok alapján utasítások vagy aktív visszacsatolások érkeznének a Testek Internetén keresztül a testünkbe implantált eszközökre? Például valaki a szemüvegével látott egy nem engedélyezett cselekedetet és ezért a rajta kapott másik személy vérnyomás csökkentést kap, vagy látott egy nem engedélyezett személyt, akit likvidálnia kell, amihez vérnyomás növelést kap és ha nem engedelmeskedik, akkor pulzus megzavarást.

Az IoB implantátumok nemcsak passzívan megfigyelnek, hanem aktívan meg is tudják változtatni a tested funkcióit.

 

A videó bővített átirata 

Bővebben…

Vezetői Összefoglaló a Földönkívüliekről – Dr. Steven Greer Magyarul

Dr. Steven Greer: Vezetői Összefoglaló
a Földönkívüliekről

 

Vezetői Összefoglaló a Földönkívüliekről

Fordította: Exopolitika Magyarország

 

Videó itt. Alternatív lejátszási linkek bittube-on itt vagy odysee-n itt.

Szöveges átirat lejjebb, illetve még pdf-ben (11 oldal), epub-ban, mobi-ban.

 

Kapcsolódó cikkek:

Exopolitika Magyarország Tartalomjegyzéke

Az Exopolitika Magyarország összes bejegyzésének tartalomjegyzéke itt

Dr. Steven Greer: Ingyen energia készülék technológiai és értékelési kritériumai https://exopolitikamo.wordpress.com/2015/08/01/nullponti-ingyen-energia-keszulek-technologiai-kriteriumai

Videó: Nullponti Ingyen Energia a Kvantum-Vákuumból https://exopolitikamo.wordpress.com/2015/02/21/ingyen-nullponti-energia-a-kvantum-vakuumbol

Dr. Steven Greer – Kozmikus Átverés film magyarul
https://exopolitikamo.wordpress.com/2021/08/22/steven-greer-kozmikus-atveres-film-magyarul

Titkos Űrprogramok – Corey Goode magyar videója
https://exopolitikamo.wordpress.com/2015/08/04/titkos-urprogramok-corey

 

Az Interjú Átirata 

Bővebben…

Dr. Steven Greer – Kozmikus Átverés film magyarul

Dr. Steven Greer –
Kozmikus Átverés film magyarul

 

“Talán szükségünk van egy külső, univerzális fenyegetésre,
hogy felismerjük a közös kötelékünket.”
– Ronald Reagen, ENSZ, 1987

 

Vajon min ügyködhet a Pentagon? A világot átalakító következő 9/11-es esemény kozmikus lesz. Hamis zászlók alatt.

A Kozmikus Átverés Steven Greer új filmje, akitől korábban már láthattuk a Sirius, az Elismeretlen – Illegálisan Titkosított és az Ötödik Típusú Találkozások című best seller dokumentumfilmeket.

A Steven Greer által 2001-ben szervezett Közzétételi Projekt (Disclosure Project) 63 tanújának vallomása itt található. Ezek az emberek az amerikai hadsereg különböző ágaiban (Légierő, Haditengerészet), az FAA, CIA, NSA, NRO, NASA szervezeteiben dolgoztak, többen magas pozíciókban, földönkívüli lényekkel és technológiákkal kerültek kapcsolatba.
Ajánljuk még a Secret Space Program Conference
videó előadásait.

A nemzetközileg nagy sikerű Ötödik Típusú Találkozások című film sok százezer embert elért nemzetközi szinten, hónapokig vezető helyen volt az iTunes listáján. Világszerte arra ösztönözte az embereket, hogy békés kapcsolatfelvételt kezdeményezzenek a földönkívüli civilizációkkal.

De a nemlétező világerő reagált és a CE-5 Film sikere számos aggasztó reakciót váltott ki: a bemutatása óta bekövetkezett legújabb fejlemények azt jelzik, hogy versenyt futunk az idővel, hogy megakadályozzuk a „színlelt idegen inváziót“, egy globális véráldozatot, amelyre Dr. Greer már évtizedek óta figyelmeztet és amire először a rakéták feltalálója, a II. világháború végén Amerikába emigrált Wernher von Braun figyelmeztetett a halálos ágyán.

Ezekre a nyugtalanító fejleményekre válaszul készült ez a sürgősségi dokumentumfilm, ami ezért hivatalosan is ingyenesen elérhető számos platformon.

Ha a youtube-ról letörlik, akkor bittube-on és odysee-n is elérhető magyarul!

 

A film bemutatása 

Ebben az úttörő filmben Dr. Greer leleplezi a nemzetbiztonsági állam, a háborús haszonlesők és a vállalati média által terjesztett hazugságokat, és megmutatja, hogyan kerülhetünk el egy afganisztáni háborúnál sokkal rosszabb globális konfliktust (aminek lényege, hogy egyedül a hadi-ipari komplexumnak jó, minden létező más félnek rossz).

A világon első alkalommal e film számára magas rangú orosz katonai, kormányzati és űrkutatási tisztviselők lépnek elő, és csatlakoznak amerikai kollégáikhoz egy történelmi felhívásban a földi és űrbeli békéért.

Exopolitika Magyarország Tartalomjegyzéke

Az Exopolitika Magyarország  összes bejegyzésének tartalomjegyzéke itt

A katonai vezetők közül az egyik szerepel röviden a filmben, az ő előadásának hosszabb változata itt található külön, és 3 katonai-űrkutatási vezető a filmhez tartozó kiegészítő előadásban itt szólal meg. Utóbbiban +1-ként az orosz kozmonauták kiképzője is ismertet megtörtént eseteket. A kozmonauta-tréner és számos társa (jó kutatási területet jelenthetnek ufológusok számára) az en.ecology-unknown.ru oldalon is megtalálhatók és ezek az emberek mind támogatják az űr békéjének megőrzését (űrfelfegyverzés-ellenesek) és a földönkívülieket békésnek tapasztalták. Ezek az emberek támogatják a Carol Rosin által kezdeményezett kozmikus Békeszerződést.

Dr. Carol Rosin űrkutatási vezető 1977 nyarán kapta a Szovjetunió elől, a Gémkapocs Hadművelet (Operation Paperclip) részeként Amerikába csempészett Wernher Von Braun-tól a beavatást az Utolsó Kártyába, ami a katonai és megfigyelési alapokra épülő, teljes spektrumú világdominanciára készülő elitek kulcs lépése lesz.

Von Braun élete utolsó heteiben átadta a legnagyobb titkot, a készülő szörnyű tervet, amit leleplez a film:

Steven Greer - Kozmikus Átverés

az intelligens, szervezett földönkívüli élet nyilvánosságra hozatalát eltérítik majd (mint egy 9/11-es repülőgépet). Az a szándékuk, hogy fenyegetésként állítják majd be a földönkívülieket.

Ezzel az a céljuk, hogy végtelen hatalmúvá és gazdagságúvá erősítsék a Hadi-Ipari Komplexumot, és legitimálják, igazolják egy globális fasiszta rendszer hatalomátvételét, ahol az államok kizárólag a monopóliumban és kartellben működő nagyvállalatok igényeit és embertelen működését szolgálják ki a társadalom helyett.

Egy nagyvállalat sosem demokrácia, hanem de facto diktatúra. Csak legfeljebb nem annak látszik elsőre. Ha ilyen szervezetek irányítanak egy társadalmat, jövőbeli nagy céljuk szerint a világtársadalmat, akkor kiterjesztik a belső működési modelljüket (a diktatúrát) a leigázott teljes társadalomra, céljuk szerint a világra.

A 2021 januárjában leköszönt amerikai elnök által megalapított hatodik haderőnem, az Űrhaderő megalapításától kezdve felerősödött a médiában az a narratíva az azonosítatlan repülő tárgyakról (UFO-król), hogy potenciális nemzetbiztonsági fenyegetést jelenthetnek.

Földönkívüli hibridek vallomásai

Mary Rodwell – Földönkívüli hibridek vallomásai, kétrészes nagyelőadás. Videó itt, bő kiegészítésekkel nagycikkünk itt.

Ezzel a fősodratú médiapropagandával melegítenek elő annak a játékkönyvnek, dramaturgiának, tömeges feketemágiának, aminek a végső fázisára Wernher Von Braun fél évszázaddal ezelőtt figyelmeztetett.

Ezzel a végső fázissal létrejönne egy politikailag, gazdaságilag, katonailag integrálódott, teljesen egységes világkormányzat, az uniók uniójának uniója, a “minden bajnak véget vető, az emberiség fénykorát elhozó” végső planetáris egység, csak éppen ez egy katonai és nagyvállalati diktatúrán alapuló kényszerű egység lesz.

Ezt a tervet úgy hajtanák végre, hogy mint egy színházban, eljátszanak egy valósággal tökéletesen összecserélhető, hamis idegen inváziót. Még az is reális, hogy néhány valódi, de negatív földönkívülivel együtt megy végbe a műsor, hogy még hatásosabb legyen.

Top Exopolitikai Filmek

Top Exopolitikai Filmek magyarul Odysee-n itt

Egy nemzetközi kutatásról itt írtunk, ami tudományosan érvényesen bizonyítja, hogy a földönkívüliek elenyésző része negatív (csakúgy, mint az emberi társadalomban is a bűnelkövetők száma elenyésző), tehát bár nagyon kevesen vannak, de léteznek és együttműködhetnek egy sötét tervben. Ők nem a többség, hanem a hangos és látványos kisebbség.

Ez lenne az eszköz, a bolygó minden katonai és politikai vezetőjét átverő eszköz, egy KOZMIKUS 9/11, amivel legitimálnák az új rendszert, egy egyenirányított glóbuszt, mondván: hiszen egy váratlan, kozmikus ellenséggel szemben csak egységes fellépéssel lehet győzni, ezért össze kell dobnunk, amink van, segítenünk kell egymáson, a hadi-ipari erőfeszítések most „ideiglenesen” mindent felülíró elsőbbséget élveznek.

Az UFO-titkokkal szembeni harc nem olyan egyszerű, hogy egyszerűen csak megpróbáljuk rávenni a kormányokat, hogy ismerjék el, hogy az ufók valódiak.

Ennél többre van szükség: biztosítanunk kell, hogy a földönkívülieket alapvetően ne mumusnak állítsák be, ne lehessen egy hamis zászlós hadművelet eszközeként felhasználni őket, ami egy fél évszázada folyó nagy pszichológiai hadművelet kicsúcsosodása lenne.

Ha ezt nem sikerül megakadályozni, és ha az lesz a végső következtetés a mélyállam és a fősodratú média együttműködésével, a politika és tömegek szemében, hogy a földönkívüliek alapvetően fenyegetést jelentenek, akkor ezzel a mélyállam, a hadi-ipari komplexum igazolást fog gyártani a teljes spektrumú dominanciája megteremtésére és megszilárdítására, a világűr felfegyverzésén keresztül.

Témák, amiket a film feltár 

Bővebben…

Eredmények: Nemzetközi Kutatás Földönkívüli Élményesekkel

Eredmények: nemzetközi kutatás ufóélményesekkel

 

Amíg az ufológia azt vizsgálja, hogy léteznek-e földönkívüliek,
addig az exopolitika a földönkívüliekkel való élő kapcsolatot és a nagyobb képet vizsgálja.

 

Bevezető

 

Elkészült a világ első átfogó, tudományosan érvényes kutatása a földönkívüli élményesek tapasztalatairól.

Több, mint 4000 földönkívüli élményes megtapasztaló megkérdezésével, több mint 500 kérdéssel, 4 éven át folyt a kutatás. A 11 Ph.D. tudós és professzor (Princeton, Harvard) egy akadémiai szintű, úttörő erejű kutatást végzett. 

Tudományosan helytállóan igazolták: 
a legtöbb információ, amiket a földönkívüliekről és a velük kapcsolatos élményekről legtöbbször közvetít a média, hazugság.
De akkor mik a tények?

Az E.T.-élmények megtapasztalóiról szóló kutatási eredmények terjedelme több, mint 560 PDF-oldal, 524 grafikonnal, válaszadókkal több tucat országból; a kutatás eredményeit és következtetéseit egy több, mint 800 oldalas könyvben részletezik.

Dr. Steven Greer: Vezetői Összefoglaló a Földönkívüliekről

Vezetői Összefoglaló a Földönkívüliekről

Három fázisból tevődött össze a kutatás, az első és a második fázis kvantitatív, a harmadik fázis a kvalitatív felmérés. Az első kettő fázisnál kiválasztós és eldöntendő kérdések százai voltak (több, mint 500 kérdés), a harmadik fázisnál voltak csak kifejtős kérdések (70db, amikre kb. 10.000 oldalnyi válasz érkezett). Lásd még a bejegyzés végén a Kifogáskezelés pontot.

Ezzel a cikkel ismét megerősítettük, hogy a magyar exopolitika a világ élvonalába tartozik, ugyanis megint egy úttörő és kulcsfontosságú, mégis nemcsak magyar, de nemzetközi szinten is a legtöbbek által elhallgatott, TABU témáról van szó, amiről magyar nyelven elsőként mi teszünk közzé információt! Képek nélkül, 12-es betűmérettel, térközök és extra sortáv nélkül, a lehető legtömörebben számolva a mi cikkünk 19 darab A4-es oldal.

 

A bejegyzés tartalma

Ha nem működne elsőre “A bejegyzés tartalma” néhány belső linkje, akkor nyisd meg a teljes bejegyzést itt és abban már mind fognak.

Mit tanítanak a földönkívüli űrhajókon és mik a hibridizálás céljai

Ajánlott: Mit tanítanak a földönkívüli űrhajókon és mik a hibridizálás céljai?

Bevezető 
Adataink forrása 
A kutatás lényege szerintünk
Kutatást vezetők: a lényeg 4 pontban
A Kutatás Vezetői
Kutatási Eredmények 
Táblázatok és grafikonok, PDF-ek
Százalékos Eredmények Röviden 
Százalékos Eredmények Még Érdekesebb Részei 
Alapkérdések
Lények típusai
Hogyan viselkednek a lények
Hogyan változtatta meg az életüket az UFO-élmény 
Kommunikáció a földönkívüliekkel
Elrablások/elvitelek
Tér és idő manipulációja, dimenziókon túli élmények
Spiritualitás és szellemvilág/spirituális szféra
NDE- és UFO-élmények közös vonásai
A kutatás háttere, a tagadás okai 
A valóság által igazolt hipotézis 
Kifogáskezelés

 

Adataink forrása

A nagy előkészítés és a sok tudós mellett tovább növeli a kutatás hitelességét számunkra a következő. Amikor Mary Rodwell-től megtudtuk sok évvel ezelőtt, hogy folyamatban van egy ilyen kutatás, írtunk az alapítvány vezetőjének, hogy segítenénk.

Spirituálisan Átalakító Élmények Utóhatásai

Spirituálisan Átalakító Élmények Utóhatásai

A legnagyobb segítségünk az volt, hogy a kutatás végén, mivel a SurveyMonkey szoftver ügyfélmegtartási stratégiája részeként nem engedte normális formátumokban kiexportálni az adatokat, a legjobb létező lehetőség a pdf volt, hiába voltak drága csomagban.

Így a mi feladatunk volt az alapítvány vezetője által megadott mesterjelszóval belépni a kutatást rögzítő szoftverbe, kiexportálni a pdf-eket és azokból kifotózni a chartokat, ill. hozzájuk tartozó táblázatokat.

Így elsőkézből kaptunk betekintést abba, hogyan működik a szoftver, mennyire lehet módosítani az adatokat (pont semennyire) és mik is az eredeti nyers eredmények.

Ezek a nyers pdf-ek és kifotózott grafikokon tölthetők le az alábbi képre kattintva, ill. ezek számadatai vannak a cikk további részében is.

A hitelességről a bejegyzés végén a Kifogáskezelés pontban további megerősítéseket adunk.

 

Nemzetközi kutatás földönkívüli élményesekkel

Nemzetközi akadémiai kutatás ufóélményesekkel. Eredmények itt.

 

A kutatás lényege szerintünk 

A földönkívüli megtapasztalók 84%-a jelentős pozitív pszichológiai-spirituális változásokat él meg az idegen kapcsolatfelvételek után az életében (pl. gyógyulások vagy gyógyítói képességek, étkezésük jobbra változik, életmódváltás, spirituálisabb érdeklődésű lesz, kevésbé uralja a materialista értékrend).

Az élmények többsége pozitív. A maradéknak a nagy része semleges.

Rengetegen tapasztalnak fizikai gyógyulást. 

A földönkívüli élményeknek csak 25%-a fizikai élmény, a többi 75% testen kívüli élmény (OBE).

Földönkívüli hibridek vallomásai

Mary Rodwell – Földönkívüli hibridek vallomásai, kétrészes nagyelőadás. Videó itt, bő kiegészítésekkel nagycikkünk itt.

A leggyakrabban látott lények energialények, emberszerű lények és szellemlények, ebben a sorrendben, NEM a szürkék.

A hüllőszerűek a legritkábban látottak között vannak és a velük megélt élmények többsége is pozitív vagy semleges, NEM negatív.

A megélők többségében további változás, hogy már nem félnek vagy nem annyira félnek a haláltól, kevésbé materialisták, kevésbé egoisztikusak, viszont szeretetteljesebbek és gondoskodóbbak embertársaikról, a természet iránt tudatosabbak, nem érdekli őket a hírnév, tudatába kerülnek, hogy van egy küldetésük, missziójuk az életben.

A világ minden táján, minden elképzelhető közegben és csoportban, széles körben előforduló ufótapasztalások egy nagyobb terv részei, melynek célja az emberi faj tudatának fejlesztése.

 

Kutatást vezetők: a lényeg 4 pontban

Négy fő tanulság a kutatás alapján:
1.Túlnyomóan pozitív élmény a földönkívüli kapcsolatfelvétel
2.A többség az egyszeri élmény mellett tartós pozitív átalakulást is kapott
3.Elsősorban paranormális (megváltozott tudatállapotú, ill. pszichikus) és nem fizikai a kapcsolatfelvétel
4.Tér és idő manipulációja ment végbe, dimenziókon túli élmények

A felmérést kitöltők közül sokan tapasztaltak magukon fizikai és pszichikus változásokat, mint:

Mary Rodwell - Kapcsolatfelvételi teszt

Mary Rodwell – Kapcsolatfelvételi teszt 

-megerősödött érzékeken túli észlelés (ESP), 
-energiamezők vizuális észlelése (auralátás), 
-elektromos eszközök interferálása (pl. kikapcsol felette az utcalámpa), 
-gyógyítói képességek (pl. kézrátétellel), 
-kapcsolatok a szellemvilággal (pl. képesség elhunyt szerettükkel, földönkívüli eredetű hozzátartozójukkal vagy más szellemi entitásokkal való kommunikációra) 
és még sok más hasonló.

A fizikai, pszichikus, pszichológiai és spirituális utóhatásokról részletesen írtunk 34 oldal terjedelmű, “A Spirituálisan Átalakító Élmények Utóhatásai c. írásunkban, mely e-könyv formátumokban is letölthető.

“Ha egy megtapasztalás következményei valódiak, akkor az a megtapasztalás is valódi volt.” – Mary Rodwell

 

A kutatás vezetői

A világ eddigi legnagyobb földönkívüli élményesekről szóló kutatását, ami az első komoly, akadémiai színvonalú kutatás a témában, előkészítették és kivitelezték:

dr. Rudy Schild, a Harvardon több, mint 40 évig volt professzor, az asztrofizika emeritus professzora, mélyen foglalkozik a tudatosság és a földönkívüli kapcsolat témáival; a Földönkívüli Kapcsolat – Itt Vannak c. filmben is szerepel.
dr. Leo Sprinkle, nyugalmazott pszichológia professzor a Wyoming Egyetemen, aki az egyik első olyan akadémikus, aki cikket publikált az UFO-kapcsolatokat megtapasztalókról, és akadémikusan kutatta az elrablás jelenségét és a reinkarnációt.
dr. Dean Radin, pszichológia doktora a Princeton Egyetemen, parapszichológia szakterülettel, a dr. Edgar Mitchell asztronauta által alapított tudatkutató intézet, az IONS vezető kutatója.
dr. Jon Klimo, a pszichológia professzora, több mint 40 éve ő volt a modern akadémiai paranormális kutatás egyik úttörője; kutatási módszertan tanára.
dr. Kenneth Ring, a Connecticuti Egyetem pszichológia professzora, halálközeli élmények híres kutatója.
-dr. Bob Davis, az idegtudományok nyugalmazott professzora, 35 évig tanított a New York Állami Egyetemen.
Barbara Lamb, pszichológus, földönkívüli élményesekre specializálódott regressziós hipnoterapeuta 40 év tapasztalattal, több ezret meghaladó esettel, az exopolitika egyik nagy alakja. Több könyvet írt, a gabonakörökről is született egy átfogó könyve. Magyarországon mi írtunk róla először.
Mary Rodwell, szintén földönkívüli élményesekre specializálódott regressziós hipnoterapeuta, ezret meghaladó esettel, két könyvet is írt. Az ufológia egyik legnagyobb alakja, nevét mi hoztuk be Magyarországra, első magyar előadását is mi fordítottuk.
-dr. Edgar Mitchell, 6. asztronauta a holdon, az MIT-n doktorált, ő volt az IONS (Tudati Tudományok Intézete) alapítója, Steven Greer filmjeiben is szerepelt, a kutatás kezdeményezője.

 

Kutatási Eredmények

Az akadémiai kutatást végző “The Dr. Edgar Mitchell Foundation for Research into Extraterrestrial and Extraordinary Experiences”, röviden “The F.R.E.E. Foundation” nevű alapítvány a kutatás eredményeit a Beyond UFOs című igen vaskos, 821 oldalas könyvben publikálta; az alapítvány azóta megszűnt weboldala itt lapozgatható (ha nem tölt be, akkor itt van még több archívuma, 2018-ast kell keresni)

Exopolitika Magyarország Tartalomjegyzéke

Exopolitika Magyarország Blog teljes tartalomjegyzéke itt

A könyv első fejezete letölthető hivatalosan is ingyenesen, 157 oldal. Letölthető a másodweboldaluk archívumából itt vagy tőlünk itt (archiválva itt)

A nemzetközi tudományos kutatást vezető tudósok olyan egyetemekről jöttek, mint a Harvard, Princeton, Cornell, Connecticut, Berkeley University. Volt köztük professzor, és több egyetemi szintű pszichológiai és statisztika szakértő is.

Az alapítvány jogász vezetőjével és Mary Rodwell-lel is szoros kapcsolatban voltunk és vagyunk, a kutatás végeredményeit összegző grafikonokat ebben a mappában megtalálhatjátok egyenként JPG formátumban és összesítve PDF formátumokban is, utóbbiak az alábbi linkeken is elérhetők táblázatokkal együtt a további kutatásokhoz.

 

Táblázatok és grafikonok, PDF-ek:

Az alábbiakban az első fázis és a terjedelme miatt két részre osztott második fázis eredményeinek PDF-ei, illetve azok JPG változatai tölthetők le. 

PDF 1: COMPLETE Phase 1, Complete (Anonymous) – FREE Survey Results chart pics, 115 pages
https://exopolitikamo.files.wordpress.com/2021/06/complete-phase-1-complete-anonymous-free-survey-results-chart-pics.pdf

JPG 1: Phase1 grafikonjai .zip mappában .jpg-kben:
https://app.box.com/s/eo11mzkcuj2crbwsulbzpt3wn2e2r3ck/file/152890633886

PDF 2/a: COMPLETE Phase 2, Questions 1-257 (Anonymous) – FREE Survey Results chart pics, 274 pages
https://exopolitikamo.files.wordpress.com/2021/06/complete-phase-2-questions-1-257-anonymous-free-survey-results-chart-pics.pdf

JPG 2/a: Phase2 (questions 1-257) grafikonjai .zip mappában .jpg-kben:
https://app.box.com/s/eo11mzkcuj2crbwsulbzpt3wn2e2r3ck/file/152890928605

PDF 2/b: COMPLETE Phase 2, Questions 258-434 (Anonymous) FREE Survey Results chart pics, 177 pages
https://exopolitikamo.files.wordpress.com/2021/06/complete-phase-2-questions-258-434-anonymous-free-survey-results-chart-pics.pdf

JPG 2/b: A teljes phase2 (questions 258-434) grafikonjai .zip mappában .jpg-kben:
https://app.box.com/s/eo11mzkcuj2crbwsulbzpt3wn2e2r3ck/file/152891310584

Ha nem működnének a PDF linkek, akkor az Exopolitika Box-ban az “E.T. Research Results” mappában is megtalálhatóak.

Exopolitika Magyarország Box Dokumentumtár

Válogatott exopolitikai dokumentumok gyűjteménye itt, mobiloptimalizált

 

Százalékos Eredmények Röviden

Nézzük a kutatásból a legfőbb eredményeket, amiket Mary Rodwell saját könyvében is kiemelt.

A földönkívüli kapcsolatfelvételek hatással vannak a tudatra, esetleges halálközeli élményekre és más, spirituálisan átalakító élményekre:

a) A tapasztalók több mint 75%-a pozitívnak tartotta az élményt.
b) 85%-uk jelentős pozitív változáson esett át: spirituálisabb, együttérzőbb, kedvesebb lett, pszichikus tulajdonságai lettek, jobban megérti önmagát és az élet értelmét, kevésbé önző, jobban törődik a környezettel, kevesebbre értékeli az anyagi jellegű dolgokat.
c) 450 személynek „tudatos” emlékei vannak arról, hogy egy űrhajó fedélzetén volt. (kb. 2E-ből)
d) 80%-uk élt át testelhagyásos élményt.
e) 50%-ukat gyógyította nem-emberi intelligencia.
f) 55%-uk tapasztalt időkiesést.
g) 66%-uk kapott telepatikus üzeneteket.
h) A tapasztalók többsége már több, mint 10x találkozott nem-emberi intelligenciákkal.
i) 395 személy állította, hogy részt vett hibridizálásban (idegen tenyészprogramban) (kb. 2E-ből)
j) 35%-uknak volt halálközeli élménye.
k) 83%-uk hisz abban, hogy a nem-emberi intelligenciák valamilyen kapcsolatban állnak a szellemvilággal
l) 95%-uknak volt egyéb „paranormális” (megváltozott tudatállapotú) tapasztalása.

 

Hasonlóságok ufóélményesek és halálközeli élményesek között

A Tudatosság Beindítói

A Tudatosság Beindítói. Magyar előadás itt.

Amikor a kutatás még csak 2300 ufós megtapasztalónál járt (végül 4200 fő körül zárták le, kérdésenként változó, hányra válaszoltak pontosan), már akkor is hasonló magatartásbeli és tudati változásokat mutatott ki, mint a változások azoknál, akiknek csak egyszerű halálközeli élményük volt (erről szól a spirituálisan átalakító élmények utóhatásairól szóló cikkünk).

A kutatók a felmérésben sokszor használták a “mátrix-szerű valóság” kifejezést, amivel legjobb megértésünk szerint arra utalnak, amikor valaki úgy lép interakcióba földönkívüliekkel, hogy a testén kívül van, de amikor magára néz, akkor nem energialénynek vagy energiagömbnek (orbnak) vagy egyszerűen csak megnyilvánulatlan tudatnak “látja” magát, mint az egyszerű halálközeli élményeknél, hanem rendesen látja magán a ruhát, a végtagjait, miközben látja a testét is ott feküdni vagy ülni megdermedten vagy felébreszthetetlen mélyalvásban, ugyanabban a ruhában, és ezzel a másfajta, “mátrixszerű” testtel teljesértékűen lép interakcióba a földönkívüliekkel (pl. az űrhajón ugyanúgy van hőérzete vagy kap fizikai gyógyítást). 

 

A kutatásban résztvevőkre jellemző:

a) 67%-uknak az idegenekkel való találkozás idején elvált a tudata a testétől
b) 54% úgy érezte, hogy elvált a testétől
(például: „Nem érzékeltem a testem”; „Éreztem, hogy kilépek a testemből, és anélkül tevékenykedek tovább”)
c) 36%-uk észlelte idegen lény jelenlétét, 40%-uk látott idegen lényt
d) 41%-uk kétoldalú telepátiában volt az idegen jelenléttel
 37%-uk egyirányú gondolatátvitelt, nem-fizikai gondolat- vagy hangletöltést kapott a nem jelenlevő idegentől
e) Ebben a mátrix-szerű valóságban járt-e egy másik, nem-földi világban?
 Valami ismeretlen, idegen helyen: 29%
 Egy misztikus vagy nem-földi valóságban: 40%
f) 54%-uk egységben vagy egynek érezte magát a világgal, amíg ebben a mátrix-szerű valóságban tartózkodott.
g) Amíg ebben a mátrix-szerű valóságban tartózkodott, érezte-e úgy, hogy mindent megértett?
 Mindent az univerzummal kapcsolatban: 37%
 Mindent magammal és másokkal kapcsolatban: 20%
h) 82%-uk valódinak érezte a multidimenzionális tapasztalást, amíg ebben a mátrix-szerű valóságban tartózkodott (olyasfélének, mintha csak egy családtagjával beszélt volna).
i) 70%-uk úgy érezte, hogy a földönkívüliek jelenlétében a tudata kitágult (megvilágosodott mesterek közelében is hasonló szokott történni)
j) 35%-uknak már volt halálközeli élménye
k) 84%-uk akkor sem szüntetné meg a kapcsolatot az idegenekkel, ha megtehetné
l) 74% szerint a földönkívülieknek szerepe van azokban az evolúciós hatásokban, amelyek folyamatosan dolgoznak az emberiség fejlődésén, hogy egy sokkal öntudatosabb, spirituálisan érzékenyebb fajjá váljunk.
m) 71% hisz abban, hogy az ufótapasztalásai azért történtek meg, hogy ráeszméljen a nagyobb kozmikus erők jelenlétére, amik hatással vannak az emberek életére, és hogy ebben a földönkívüliek szerepet játszanak. 

Az egyik fő infó, ami a fentiek után a kutatás harmadik, kvalitatív fázisából kiderült:
a többség a családon kívül senkivel nem kommunikálta az élményeit.

 

Százalékos Eredmények Még Érdekesebb Részei

 

Alapkérdések

-84% nem állítaná meg a földönkívüliekkel való tapasztalatait, ha tehetné, és csak 16% állítaná meg. Ez azért van, mert a kapcsolatfelvételek többsége pozintív. Ezt a 84%-os értéket, több mint 25 kérdés (ellenőrző kérdések) alapján hozták ki, a legalacsonyabb értékű kérdésnél is 75% volt a nem állítaná meg.

-66% pozitívnak, 29% semlegesnek, 5% negatívnak ítéli meg a tapasztalását.

-91% szerint nem rosszak a földönkívüliek, csak 9% szerint rosszak / ártó szándékúak / ördögiek

0

Lények típusai 

Lények típusai - exopolitikai kutatás

Lények típusai és tapasztalások minősége velük (nagyításhoz katt a képre)

Kikkel találkoznak a földönkívüli élményesek: 

Bővebben…

Spirituálisan Átalakító Élmények Utóhatásai

Spirituálisan Transzformatív Élmények Utóhatásai

 

“Ha egy megtapasztalás következményei valódiak,
akkor az a megtapasztalás is valódi volt.”

 

Magyarországon egyedülálló anyagot teszünk most közzé. A valaha fordított egyik legfontosabb dokumentumunknak tartjuk ezt a 34 oldalas cikket, ami e-könyv formátumokban is olvasható (linkek lejjebb, a tartalomjegyzék alatt).

Mi a közös a spirituálisan átalakító UFO-élmények, a halálközeli élmények, a testen kívüli élmények és a spirituális megvilágosodás és még számos más élmény között?

Mi a közös abban a négyféle utóhatásban (spirituális, pszichikus, fiziológiai, pszichológiai), amikkel az ezen élményeket megtapasztalók élnek?

A már széles körben elterjedt kifejezés, a “spirituális krízis”, az a spirituálisan átalakító élmények utóhatásainak EGY RÉSZE. Mi a többi rész? Mik a pozitív utóhatások? Mik a nem krízisszerű, nem válságot okozó, hanem csak mérsékelten kihívást jelentő hatások?

A cikk könnyen megjegyezhető /továbbítható rövidlinkje: tinyurl.com/STEelmenyek

 

Bevezető

A legmagasabb fejlettségi szintű földönkívüliek szerint két dologra érdemes az emberiség tagjainak nagyon odafigyelnie: az eltitkolt újenergia technológiák elérhetővé tételére és a spirituális fejlődésre, a tudatosság emelkedésére.

Földönkívüli élményeket átélt emberekkel foglalkozó regressziós terapeutáktól tudjuk, hogy élnek olyan ufóélményes emberek, akiknek az “idegenekkel” (valójában sok esetben az égi rokonaikkal) való ufós találkozás átalakította az életét. Az életek közötti élet terápia (Life Between Life, LBL) típusú regresszióval dolgozó terapeutáknál van egy mondás: “Ha egy megtapasztalás következményei valódiak, akkor az a megtapasztalás is valódi volt.”

 

Spirituálisan Átalakító Élmények Utóhatásai

Spirituálisan Átalakító Élmények Utóhatásai

 

P.M.H. Atwater szerint: “A halálközeli élményekre (és más, spirituálisan átalakító élményekre) jellemző, hogy az nemcsak egy látomás, nemcsak egy tudatosság-átalakulás, hanem fiziológiai és pszichológiai esemény, ami jelentős mértékben megváltoztatja a tapasztalót, életkortól függetlenül, akár kisbabákat is. Megváltoztatja az agyműködést, az idegrendszert, akár az anyagcsere-rendszert, akár az érzékszervi érzékenységeket.
Minél fiatalabban történik ez az átalakító élmény, annál nagyobb a vele járó változás: gyerekkorban nagyobb (maradandóbb) utóhatásúak a spirituálisan átalakító élmények, mint felnőttkorban, illetve fiatal felnőttkorban is nagyobb utóhatásúak, mint a későbbi felnőttkorban.”

Kapcsolódó:
– P.M.H. Atwater – Gyerekek Halálközeli és Halálközeli-szerű Élményei
– P.M.H. Atwater – Mit tegyünk egy Megvilágosodás- vagy UFO-Élmény Után? (visszaintegrálódás)
– P.M.H. Atwater – Élet a Halálközeli és UFO-Élmények Után (utóhatások mintái)
Az Exopolitika Integrálása a Spiritualitással és az Új Tudománnyal
Mit ad “Nekem” az exopolitika? – A végén minden ok spirituális
Az Exopolitika Végső Üzenete

A “Spirituálisan Átalakító Élmények” kifejezést, melynek rövidítése STE (Spiritually Transformative Experiences) először Dr. Yvonne Kason orvos használta 1994-ben az “A Farther Shore” című úttörő könyvében, majd ezt bővebben kifejtette újabb könyveiben, a “Farther Shores” (2000) és a „Touched by the Light: Exploring Spiritually Transformative Experiences” (2019) című legújabb könyvében.
Az “STE” kifejezés szinonimaként használható a P.M.H. Atwater, a halálközeli élmények (NDE) legnagyobb kutatója által bevezetett halálközeli-szerű élményekre (NDLE, near-death like experiences); ám az STE megnevezése tágabb asszociációkra is teret ad.

Ennek a magyar kivonatnak a forrása, az eredeti angol verzió:
STE After-Effects
https://SpiritualAwakeningsInternational.org/ste-after-effects/
(archiválva itt: https://archive.md/f8epG vagy archive.org-on itt)

Kapcsolódóként ajánljuk az amerikai STE-élmények központjának terapeuták számára készült útmutatóját (ez jelenleg csak angolul érhető el).

 

A Tanulmány Tartalomjegyzéke:

Ha nem működne elsőre “A tanulmány tartalomjegyzéke” néhány belső linkje, akkor nyisd meg a teljes bejegyzést itt és abban már mind fognak.

Exopolitika Magyarország Tartalomjegyzéke

Az Exopolitika Magyarország Blog Teljes Tartalomjegyzéke

Az STE-k Típusai
Az STE-k Okai
Az STE-k Jellemzői
Az STE-k Utóhatásai
! Spirituális Utóhatások
! Pszichikus Utóhatások
! Fiziológiai Utóhatások
! Pszichológiai Utóhatások
  I./II. Pozitív pszichológiai utóhatások
  II./II. Negatív pszichológiai utóhatások
Az STE-k Feldolgozása
Megélhetés az STE-élményből
Összefoglaló
Források
Kapcsolódó

 

A bejegyzésben szereplő, 34 oldalas, Magyarországon egyedülálló tanulmány .pdf, .mobi és .epub fájlformátumokban is letölthető:
.pdf:
Ufótagadók számára elkészítettük a tanulmány ufótlanított változatát is:
pdf-ben itt, mobi-ban itt, epub-ban itt, e három egy mappában itt.

 

 

A Spirituálisan Átalakító Élmények Típusai

 

Többféle élmény tartozik a Spirituálisan Átalakító Élmények (STE-k) közé:

Misztikus élmények;
Halálközeli élmények (NDE);
-A halálhoz kapcsolódó egyéb spirituálisan átalakító élmények, mint például: halálos ágyon átélt élmények (élet végi misztikus élmények); halálmegfigyelési vagyis megosztott halálélmények; és halál utáni kommunikáció (elhunyt rokonnal például);
Pszichikus tapasztalatok vagy más intuitív megtapasztalások számos típusa, pl. testen kívüli élmények (OBE); prekogníció vagyis jövőre előre érzékelés;
-Spirituális energia, vagyis Kundalíni ébredések (pl. transzformatív szexuális élmények közben);
-Inspirált kreativitás, pl. channelingelt írás vagy más művészeti alkotás;
Sámánikus tapasztalatok vagy beavatások;
-Előző életes élmények (célzottan, előző életes regresszióval vagy spontán módon, spontán előző életes bevillanás pl. meditáció közben)
Spirituális megvilágosodás élmények, sathori vagy szamádhi élmények;
-Bizonyos földönkívüli lényekkel vagy testetlen földönkívüli intelligenciákkal való találkozások.

 

A spirituálisan átalakító élmények minden fajtájára jellemző, hogy a megtapasztalók értékrendjét spirituálisabb irányba változtatja, és fokozott vágyat ébreszt:
-a szeretetre (a másikkal való egység tudatára és vágyára),
-az etikus életre (pl. nem élvezzük a fájdalomokozást másoknak)
-és mások szolgálatára (amit aztán egyensúlyba kell hozni a szelf szolgálatával (service-to-others vs. service-to-self), egyikből sem jó a véglet).

 

Az STE-k Okai

 

A Spirituálisan Átalakító Élménynek (STE-nek) nincs ismert oka, bár számos elmélet létezik. A fiziológiai, érzelmi vagy pszichológiai értelemben vett halálhoz való közelség hozzájárulhat a valószínűségéhez.

A legváltozatosabb körülmények között fordulnak elő a Spirituálisan Átalakító Élmények (STE-k) :

Eredmények - Nemzetközi Kutatás Földönkívüli Élményesekkel

Eredmények – Nemzetközi Akadémiai Kutatás Földönkívüli Élményesekkel

-Trauma (PTSD) vagy traumatikus események sorozata (complex PTSD)
-Súlyos baleset vagy sérülés
-Betegség, kóma, szívroham, haldoklás (halál-közeli élmény, NDE)
-Szülés
-Gyász, depresszió, kétségbeesés (lélek megérintődése ezek közepette)
-Jólét, boldogság, béke, szerelmeskedés (akár tantrikus szex)
-Meditálás, jógázás (jóga nidra közbeni testen kívüli élmény, OBE)
-Transzcendentális Meditáció (mantrameditáció egy akár random, jelentéstelen, elmét nem mozgató szóval, a meditáció végén (napi 2x 20p vagy 1x 30p) a szó elengedése, mikor már koncentrálódott és leegyszerűsödött, egyhegyűvé vált az elme és lehetségessé vált a végtelen tudatban való feloldódás)
-Böjtölés, éneklés, elmélkedés/elrévedés,
-Alvás, ébredés, séta, vezetés,
-CE-5 gyakorlás (földönkívüli lényekkel-intelligenciákkal való békés, jószándékú, szeretetteljes, ember által kezdeményezett kapcsolatfelvételi protokoll),
-Hétköznapi tevékenységek közben.

 

Az STE-k Jellemzői 

Bővebben…

Mary Rodwell – Földönkívüli hibridek vallomásai, magyar nagyelőadás

Földönkívüli-hibrid és földönkívüli élményes gyerekek és felnőttek beszámolói egy regressziós terapeutától

Ufóélményesek alapfilmje! 

 

“Fejlett civilizációk hozták az élet magvait egy űrhajón.”
– Francis Crick, a DNS molekula társ-felfedezője,
“Az Élet Maga” című könyv szerzője

 

Bevezető

Magyarországon elsőként teszünk közzé videóelőadást egy földönkívüli élményesekre specializálódott regressziós terapeutától.

Mary Rodwell első magyar nagyelőadása kötelező tudásanyag az ufológiát és annak magasabb szintű ágát, az exopolitikát tanulmányozóknak. A kétórás előadást két részben raktuk fel, ezért kiváló kép- és hangminőségű, 1280×720-as HD felbontású, magyar felirattal.  

A videóbeágyazások alatt egy hosszú és tartalmas cikkel is készültünk, amiben sok olyan extra infó van, amik az előadás egyik részében sincsenek benne!

Feltétlenül ajánljuk legalább a következő két fejezetet a cikkben: “Miket tanulnak a földönkívüli űrhajókon az “elraboltak”?” és “Mik a céljai a hibridizációnak?” 

 

1./2.: Mary Rodwell – Földönkívüli hibridek vallomásai 1.rész:

Ha a youtube-ról letörlik, akkor bittube-on és odysee-n is elérhető magyarul!

 

2./2.: Mary Rodwell – Földönkívüli hibridek vallomásai 2.rész: 

Ha a youtube-ról letörlik, akkor bittube-on és odysee-n is elérhető magyarul!

 

Mary Rodwell egy nagyon tapasztalt regressziós hipnoterapeuta az exopolitika területén, több mint 25 éve foglalkozik azzal, hogy földönkívüli élményekkel élőknek segít. Hatalmas tudás gyűlt össze benne. Tudásokat integrál, összeköti a szálakat, ami az egyik legritkább emberi képesség. Bőven lehet tőle olyanokat tanulni, amiket mások nem mondanak ki. A másik hasonlóan nagy név Barbara Lamb, ill. a már elhunyt Dolores Cannon.

Rendkívül pozitív és távlatokat adó a szemlélete, de nem lát rózsaszín szemüveggel, sok csodás élményű és több traumatizált (MILAB-es) páciense is volt már, akiknek az élményeiről beszél is az interjúiban, előadásaiban. Hivatkozik sok más szakértőre a témában, együtt is működik velük, így szakmai irigység sincs benne, mint oly sok más nagy emberben az exopolitika, ufológia világában. Ezért mi tiszteljük.

Legújabb könyvének az első fordítása a világon magyar nyelven jelent meg, másodikak a japánok voltak utánunk. Nevét magyar nyelvterületre az Exopolitika Magyarország hozta be először. Korábban interjút is készítettünk vele.

Exopolitika Magyarország Tartalomjegyzéke

Az Exopolitika Magyarország  összes bejegyzésének tartalomjegyzéke itt

Ez a film a földönkívüli élményesek alapfilmje. Mindenképp érdemes megnézni azoknak, akiknek már volt tényleges megtapasztalása földönkívüli járművel vagy lénnyel, intelligenciával. Olyan információk sokasága hangzik el benne, amik magyar videóban még soha, sehol.

Kapcsolódó: Mary Rodwell: Csillaggyermek-teszt és Kapcsolatfelvételi teszt

 

Miről szól az előadás röviden?

A földönkívüli élményes hibrid gyerekek és felnőttek tapasztalatairól szóló kétrészes, mindösszesen kétórás előadásban Mary Rodwell sok összefüggést megvilágít, számos DNS-kutató és más tudós munkájára is hivatkozik. Az ufós előadás lényege a genetika és a tudatosság.

Megtudhatjuk, hogy az “elraboltak” mit tanulnak “álmukban” a földönkívüli “iskolákban”, milyen emberi és emberfeletti képességeken dolgoznak odafent; milyen kapcsolatban vannak az inkarnációik között a földönkívüli lelki és akár DNS-rokonaikkal; hogyan építik be ezeket az élményeiket a mindennapjaikba; valamint hogy az emberiségnek mi dolga velük, mit tanulhatunk mindezekből. 

Földönkívüli hibridek vallomásai

Mary Rodwell – Földönkívüli hibridek vallomásai, kétrészes nagyelőadás

Az egész exopolitikában két dolog van, ami igazán számít:
– a CE-5, azaz az emberek által tudatosan kezdeményezett kapcsolatfelvétel és
– az újfajta, ufóélményes csillaggyermekek, akik az emberiség jövője. 

Többnyire az egész ufológiára jellemző a világon, hogy mindennel foglalkoznak, csak a ma élő, tényleges ufóélményekkel rendelkezőkkel nem.
Mert így bejön a spirituális tudatosság, a lélek, és a magasabb pszi képességek szerepe és a lebutított materialista világfelfogással szemben (ami a világot nagyrészt irányító emberi és nem-emberi fekete mágusok legfőbb érdeke) teljesen más megvilágításba kerül, hogy mi a fontos és hiteles, és mi a lényegtelen és lelegyinthető. Hazug, eltérítő álvalóságok dőlnek össze (erről a leleplezésről szólt egy nemzetközi kutatás is, amire hamarosan kitérünk)! Ezért még a nemzetközi ufológia nagy részében is tabu, amiket Mary Rodwell mond. 

Az idegenélményekkel élő hibrid emberek egyszerre kapnak a földönkívüli lényektől és intelligenciáktól ráébresztést kozmikus származásukra és örökségükre, méghozzá számos, az előadásban részletezett módon (ezek a tudatosság beindítói), és egyszerre égi küldetésük is, hogy ugyanebben más földieket segítsenek. Innen jön a Mary által gyakran használt kifejezés is, sok előadásának címe-alcíme: Ráébredés Kozmikus Örökségünkre – A Tudatosság Beindítói.

Ezek az ufóélményes emberek felébresztettek és felébresztők egyszerre. Ez az ufóélményesek lehetősége, küldetése és ajándéka/áldása, ami hogyha úgy tetszik, a sok rétegű Hős Útján a kozmikus szintű “szent grál”. Hogy szolgáljuk a nagy egésznek is a fejlődését, egyensúlyba hozzuk a service-to-self és a service-to-other életvitelt.

Megtekintéshez technikai info

lejátszási sebesség beállítása youtube-on, ha túl gyors

Youtube lejátszási sebesség csökkentése, ha túl gyors a felirat (katt a képre) vagy böngésző-kiegészítő itt

A kétrészes 720p-s HD előadást youtube-on nézve ha túl gyors a felirat, akkor érdemes lehet akár pici lassítással nézni, mert rengeteg dolgot ad át az előadó és emiatt gyorsan beszél, amit a magyar felirat is követ. Erre legjobb a Video Speed Controller nevű chrome böngésző kiegészítő, amivel 0.9-es lejátszási sebesség is elérhető, az már elég, vagy a youtube beépítettje, ami csak 0.75-öt enged.

Ha bármikor a jövőben nem lesz elérhető 720p HD-ben, csak kisebb felbontásban, az a youtube tudatos cenzúrája lesz, az egyik ingyen energia videónkkal csináltak már ilyet. Ekkor itt a bejegyzésben közlünk majd jobb linket.

Érdemes többször megnézni mindkét részt, mert vannak benne összefüggések, amik egyszerűen a többedik megnézésre esnek csak le, a téma és így az előadás komplex szerkezete miatt. 

 

Megújult a Dokumentum-gyűjteményünk

A kétrészes előadás lefordítása alkalmából drasztikusan megújítottuk a Dokumentumtárunkat.

Maximálisan átlátható lett, teljes a rendszerezettség, több új anyag is került bele: http://tinyurl.com/exopolitikabox

 

A Bejegyzés További Részei

Ha nem működne elsőre “A bejegyzés további részei” néhány belső linkje, akkor nyisd meg a teljes bejegyzést itt és abban már mind fognak.

-Kérdések, amikre választ kapunk a kétrészes előadásban
Mary Rodwell-ről
Miért pont a gyerekek?
-Nemzetközi kutatás
Az előadásban hivatkozott szakértők részletesen
Miket tanulnak a földönkívüli űrhajókon az “elraboltak”?
-Mit tegyek a gyerekemmel, ha ő is ilyen?
Többféle hibridizálás, nemesítés létezik
Mik a céljai a hibridizációnak?

-Akadályozták a fordítást odaátról
Harc a tudatosság és emelkedés ellen
-Asztrális támadások és kivédésük
Az Exopolitika Legfontosabb Üzenete
-Spirituálisan Átalakító Tapasztalatok Utóhatásai
A DNS mint földönkívüli időkapszula
-Kapcsolódó filmek
Kapcsolódó tudásanyagok 

 

Kérdések, amikre választ kapunk a kétrészes előadásban 

Bővebben…

Michael Teachings magyarul – Channelingelt komplex önismereti rendszer

Michael Teachings – 7 fő akadály, amiket életeinkre választunk és a megoldásaik

 

A Michael Teachings földi inkarnációikat befejezett lelkek kollektív tudatának, egy átlagostól messze különb channelingelt entitásnak az üzenete és ajándéka az emberiségnek. Ráadásul jó a humoruk is, de erről később. Egy teljes személyiségmodellt és önismereti rendszert adtak át az emberiségnek! Ezzel az a céljuk, hogy átlássunk a maya fátylán, önismerettel haladjunk az agapé, a feltétel nélküli elfogadás felé!

Ez a modell ráadásul nemcsak az egyszeri földi személyiségre, hanem az életeken át fejlődő lélekkarakterre, interinkarnációsan van részletesen kidolgozva. De, testtípus elemzést is tartalmaz, egyéni fejlődési lehetőségek és például párválasztási összepárosítások egyedi lehetőségeivel! 

Cikkünk célja, hogy indítóul szolgáljon: legyen magyar nyelvterületen is olyan, aki Michael Teachings lélekszemélyiség-elemzést channelingel. 

A cikk első felében egy hosszas bevezetőt írunk, majd ahol legörgetve találsz egy színes táblázatot, ott kezdődik a fő téma, a 7 fő életakadály és megoldásaik.

Michael Teachings

Michael Teachings. An Introduction

A Michael Teachings-ben egyedülálló megközelítéssel foglalkoznak az univerzum létszerveződésével és az egyéni emberi lélek útjával is. A tanításokat fogadók általában úgy találják, hogy a megszerzett felismerések rendkívül hasznosak és felszabadítóak számukra.

A Michael Teachings tanítások segítenek megérteni, hogy miért vannak a világban és az életünkben a dolgok úgy, ahogyan vannak, hogy így a megnövekedett elfogadás által haladjunk az agapé, azaz a feltétel nélküli szeretet felé, ami a Michael entitás szerint, az inkarnációs kalandutazás tapasztalataira vágyó emberi lelkekként a legfőbb célunk.

A tanításuk legfontosabb része az az egyedi, teljeskörű önismereti rendszer és komplex személyiségmodell, amit ez a channeling entitás átadott mindannyiunknak. A csúcs benne az, hogy a Michael-féle önismereti elemzés az inkarnációkon keresztülívelő lélekkarakter-jegyeket is magába foglalja, nemcsak az ezéleti személyiségjegyeinket, nyomvonalainkat.

A Michael Teachings-nek (ejtsd: májkl tícsingz)  SEMMI KÖZE  Micháel arkangyalhoz, sem az életek közötti életek (life between lives) nevű regressziós terápiát kidolgozó Michael Newton-hoz (akinek módszerét amúgy szintén senki sem viszi Magyarországon, több szomszédos országgal ellentétben). Önálló channelingelt entitás. 

A Michael entitás további érdekessége, hogy kifejezetten nem választott ki magának egyetlen képviselőt és bár először Nyugaton volt olvasható, mégis globálisan több országból is channelingelték már egészen a kezdetekkor is. 

Az Exopolitika Magyarország ezzel az egy írással szeretné magyar nyelvterületre behozni, a mi részünkről csak indító szikraként, tehát csak ezen cikk erejéig, ezt a channeling tanítást. Külföldön már több évtized óta elérhető, ennek ellenére Magyarországról mégsem talált rá senki, mi írunk róla most elsőként, és így ezidáig senki nem is tudott vele önismereti segítséget adni mások és így maga számára.

Michael Chart lélekkarakter-elemzési táblázat, minta

Michael Chart lélekkarakter-elemzési táblázat, minta

Az az örömteli reményünk és álmunk, hogy legyen magyar nyelven is elérhető több olyan lélek, aki Michael Teachings lélekszemélyiség-elemzést channelingel. Nagyon jót tenne sok száz, sok ezer társunknak, ha megismerkedne a Michael Teachings tanításokkal, különösen annak önismereti részével. Mi csak ezzel az egy cikkel járulunk hozzá a folyamathoz; elemzést, channelinget nem végzünk; ajánlani egyelőre csak a cikkben szereplő külföldieket és írásaikat, videóikat tudjuk.

Több könyv és rengeteg cikk született a témában angolul, a fő nevek Barry, David Gregg, Jose Stevens és Shepherd Hoodwin, akik a legtöbbet publikáltak a témában és ebben a sorrendben is ajánljuk őket olvasni: Barry és David Gregg cikkeit bevezetőként, Jose Stevens-nek a témában szinte Bibliának számító A-Z-ig könyvét, a The Michael Handbook-ot, és Hoodwin haladó infóit. Egyetlen egy dolog miatt nem Stevens-től készítettünk cikket, ez pedig a 7 fő akadály, amit Hoodwin channelingelt le, szerintünk ugyanis ez a top tanítás. Erről Stevens-nek van egy külön könyve, de tömör összefoglalót hozzá Hoodwin írt.

A Michael Teachings csúcsterméke az inkarnációkon átívelő lelki jegyeket is felmutató, teljes spektrumú, lélekszintű személyiségelemzés. Tehát nemcsak a jelen földi személyiség elemzésére kerül sor, hanem azon tulajdonságokra is, amik életeken át velünk jönnek.

Ez az entitás többek között az Akashából olvassa ki az elemzést kérő ember lelki karakterét és az erre az aktuális életre választott földi személyiségét. De olyan rendszerben hoz le infókat és olyan típusú infókat, amikhez képest más Akasha-olvasók a fasorba’ sincsenek.

Ez a csoportentitás jó humorérzékkel bír, a különböző channelingek során elszabadult legjobb poénok gyűjteménye itt olvasható angolul, illetve az egyik legjobb channelingelő Michael-témájú humoros írásai itt találhatók.

 

Rövid bevezető a Michael Teachings-hez 

Bővebben…

Új inspiráló film: A Hős Útja – A Lélek Bátorsága

ÚJ NAGY FILM: A HŐS ÚTJA – A LÉLEK BÁTORSÁGA

A Hős Útja – A Lélek Bátorsága” egy olyan inspiráló dokumentumfilm, ami elvezet minket a végső Hős Útjára, az önfelfedezés és önmegvalósítás útjára. Számos nagy sikerű producer, professor emeritus, bestseller író, drámaoktató, coach és tréner szerepel a filmben.

A 20. század elején Joseph Campbell tanulmányozta az emberiség ősi történeteit, a világ mitológiáit. Egyedülálló kutatása során egy közös mintát fedezett fel minden elbeszélt történetben, és ezt „Hős Útjának” nevezte el.

A filmben bemutatott minta, szinte algoritmusként átszövi mindannyiunk életét. Ismerete lehetőséget ad, hogy jobb életet éljünk.

Egyúttal minden sikeres regény, színházi mű, az összes kasszasiker film titka ez a minta! Olyannyira, hogy közel-AI (mesterséges intelligencia) szintű szoftvert, az Epagogix-ot használják a nagy amerikai filmstúdiók, hogy megjósolják, mekkora lesz a kasszabevétel annak függvényében, hogy a szövegkönyv írója mennyire követi a mintázatot!

Rettenthetetlen sárkányok lekaszabolása és rejtett kincsek feltárása közben azt tapasztalhatod meg, hogy amit az életben leginkább keresel, elérhetőbb és közelebb van, mint gondolnád. De mégis hogyan?

Az eredeti angol filmet a rendezője a 2020-as válságra tekintettel hivatalosan, teljes egészében, ingyen felrakta a youtube-ra, amit 2021 elején már 1.7 millióan láttak.

Ha éppen nincs időd végignézni, 10p30s-ig a lényeg benne van.

Szereplők listája a videóbeágyazás alatt. 

Idézetek a filmből és kiegészítő PDF-ek ebben a világhelyzete cikkben:
https://www.vilaghelyzete.com/2021/01/uj-nagy-film-hos-utja-lelek-batorsaga.html

Szereplők a Hős Útja filmben

A filmben több sikeres bestseller író, producer, drámaoktató, professor emeritus, tréner és coach szerepel.

Harcosból Önvaló: "Igazi önmagadként élni, életre szóló kiváltság" - Joseph Campbell

Harcosból Felébredett: “Igazi önmagadként élni, életre szóló kiváltság” – Joseph Campbell

Deepak Chopra, M.D., bestseller író, az alternatív egészség szószólója, a Chopra Center for Well Being társalapítója

Tony Hawk, hivatásos gördeszkás, vállalkozó, jótékonykodó

Mick Fleetwood, a Fleetwood Mac rockegyüttes alapítója és vezetője, brit zenész és színész

Laird Hamilton, számos szörfös sport megalkotója, hivatásos szörfös, vállalkozó

Catherine Hardwicke, a kasszasiker Twilight rendezője, forgatókönyvíró, a Sundance Filmfesztivál legjobb rendezője díjas filmrendező, eredetileg építész

Akiva Goldsman, Hollywood történelmének egyik legsikeresebb forgatókönyvírója, producer; számos díjat kapott: Oscar-díj, Golden Globe és Academy Award nyertes. Néhány filmje: Mindörökké Batman; Én, a robot; A remény bajnoka; Egy csodálatos elme (és még rengeteg másik). Sci-fi sorozata: A rejtély (Fringe).

Rashida Jones, producer, színész, forgatókönyvíró, a Harvard University-n végzett vallás és filozófia szakon

Robert Walter, a Joseph Campbell Foundation elnöke, könyvszerkesztő, korábban egyetemi előadó, színházi rendező, forgatókönyvíró, Joe Campbell-lel évtizedekig dolgozott együtt

Sir Ken Robinson Ph.D., professor emeritus, bestseller író, művészetek-oktatás-kultúra terén ért el nagy eredményeket, több egyetem tiszteletbeli fokozatát, valamint brit lovaggá ütést is elnyerte

Alan Cohen, bestseller és díjnyertes író, 27 inspirációs könyv szerzője

Brian Johnson, filozófus vállalkozó, az optimize.me alapítója

Gay Hendricks, Ph.D., tanácsadó pszichológus (Stanford Egyetem) és professzor (University of Colorado), coachképző tréner, három bestseller könyv írója, a The Hendricks Institute társalapítója

Normal Ollestad, bestseller író, Kaliforniai Egyetem

Joseph Marshall III, bestseller és díjnyertes író, indián történész, angol tanár, főiskolai történelem oktató, tradicionális lakota íjász

Chungliang Al Huang, tai chi mester és díjnyertes oktató, filozófus, előadóművész; a Living Tao Foundation alapítója; évtizedekig dolgozott együtt Joe Campbell-lel

Rebecca Armstrong, humanista pap, folk énekes, zenész, mitológus,a Joseph Campbell Foundation-nel annak alapítása óta együttműködik

Robin Sharma, motivációs és önfejlesztési előadó, kanadai-mauritiusi bestseller író, eredetileg ügyvéd; tréner, jótékonykodó, a Sharma Leadership International alapítója

Lynne Kaufman, drámaíró, számos díj nyertese; a Kaliforniai Egyetem oktatója

David Loy, zen tanító, előadó, tréner, író, filozófus, professzor (buddhista és összehasonlító filozófia), a Science and Nonduality konferencia sorozat egyik előadója

David L. Miller, Ph.D., Watson-Ledden vallástudományok professor emeritusa, Syracuse University, New York; vallás, mitológia, mélypszichológia és irodalomelmélet terén alkotott.

Idézetek a filmből és kiegészítő PDF-ek ebben a világhelyzete cikkben:
https://www.vilaghelyzete.com/2021/01/uj-nagy-film-hos-utja-lelek-batorsaga.html

A Blog Teljes Tartalomjegyzéke – az Exopolitika Magyarország cikkei

Az Exopolitika Magyarország Blog Teljes Tartalomjegyzéke – folyamatosan frissül

 

Az Exopolitika Magyarország cikkeit kezdettől fogva időtállónak írtuk, hogy ne időhöz, évhez vagy évtizedhez legyen kötve a cikkek aktualitása, hanem hosszútávon maradandó és aktuális legyen az üzenetük.

Az egész blog legfőbb üzenetét leginkább összefoglaló bejegyzése: Az Exopolitika Három Alappillér Irányvonala. Ebben a legfontosabb írásokra hivatkozunk, madártávlati logikai összefoglalót biztosítva. Ezért azt a cikket mindenképp nézzétek meg!

Külön is ajánljuk még figyelmetekbe a két képgyűjteményünket, melyet nagyon sok munkával és jó szívvel készítettünk: flickr.com/photos/exopolitika és flickr.com/photos/exopolitikamo , illetve Box.com dokumentum-gyűjteményünket több mint 300, javarészt bizonyíték erejű dokumentummal: tinyurl.com/exopolitikabox (ami nem az, az pl. zenefájl…). Scribd oldal itt: scribd.com/Exopolitika. Mobilra, tabletre az előbbi exopolitiabox a legfelhasználóbarátabb.

Az alábbi bejegyzésben az Exopolitika Magyarország blog eddigi összes bejegyzése szerepel időrendben, mely így tartalomjegyzékként szolgál. Ez nem foglalja magában a menüből elérhető fix oldalakat (a Blog menüpont kivételével).

A blog teljes tartalomjegyzéke:

Negatív ufók vs. NDE + LBL + előző életek + kozmikus családi rendszer

Negatív ufók vs. NDE + LBL + előző életek + kozmikus családi rendszer + kutatási eredmények az Edgar Mitchell Alapítványtól

 

FRISSÍTÉS:

Ha olyan negatív földönkívüli tapasztalatod van, amihez nem érzed magad elégnek megbirkózni vele, keresheted Szemrád Nándort, akinél regressziós hipnózisra is van lehetőség. A GoodETHungary blog írt egy cikksorozatot, amiben az ő gondolatai, továbbá elérhetőségei is szerepelnek. Az első rész itt olvasható: 
https://goodethungary.blog.hu/9999/12/31/karla_turner_a_foldonkivuli_emberrablasok_parametereinek_melyebb_megertese_1_resz

 

Léteznek-e negatív földönkívüliek? Igen, sajnos valóban vannak negatív földönkívüliek. De nagyon kevés. Ugyanúgy, mint az emberek világában. A börtönt is az emberi társadalom elenyésző kisebbsége járja meg. Gyilkos, rabló is a teljes társadalomhoz viszonyítva elenyésző kisebbség. Ugyanígy van fent is: vannak rosszfiúk, de kevesen. Ők kevesen hangosak, lehet róluk hallani a “kozmikus híradóban”, de nem ők a többség, ők csak a hangos kisebbség.

Kapcsolódó írás: Negatív UFO-élményekre megoldások

A földönkívüliek pozitív hatásaival nem megy senki szakemberhez, nem ijedezik és jajveszékel senki, nem születik róla cikk, akciófilm vagy dráma, nincsenek nagy amplitúdójú érzelmek köré kerekítve magazinokban és vlogokban. A negatív megéléseknek van nagyobb hullámverése. De ettől még azokból kevesebb van.

A halálközeli élmények (NDE) és az életek-közötti-élet (LBL) tanulságait érdemes összevetni az ufológiával. Ez a három terület sajnos teljesen külön van szakadva, teljesen különböző mindset-ű, mentális hozzáállású és világképű emberek társaságai érdeklődnek ezek iránt, az összemosódás minimális. Pedig az életben ezek összefüggnek.

Michael Newton, az LBL felfedezője E.T.-kkel kapcsolatos írásai itt találhatók például (de ez is csak a hírlevele előfizetőinek érhető el alapból, amúgy nem adta ki, nem publikálta sehova): 
www.mediafire.com/file/p28zzspz8u4ovtz/Michael_Newton_-_E.T._LBL_cases.pdf/file

Az NDE nagy úttörője P.M.H. Atwater, de ő már nem igazán beszél ufókról (egészen minimálisat). Ámde! Az NDE mellett a spirituális megvilágosodás élményt átélők, és egyúttal az ufóélményeket átélők esetében is elmondható, hogy ugyanazok az after-effect-ek, az utóhatások [azoknál, ahol nemcsak felszínes a kapcsolatfelvétel, mint pl. Csőrikénél, hogy “Hú, mintha egy macskát /ufót láttam volna” szintű az élmény, hanem velőt rázó (negatívan) vagy átalakító (pozitívan).

Transzformatív ufóélmény, megvilágosodás-élmény, NDE-élmény, mind e három különböző dolognál ugyanazok az utóhatások. Ezért érdemes az ő anyagait is tanulmányozni, legjobb a Near-Death Experiences – The Rest of the Story c. hangoskönyve Audible-ön.
Ezekről az egész életet végigkíséri utóhatásokról a legtöbbet itt írtunk: P.M.H. Atwater – Mit tegyünk egy Megvilágosodás- vagy UFO-Élmény Után? ,
másrészt itt: P.M.H. Atwater – Gyerekek Halálközeli és Halálközeli-szerű Élményei, de más bejegyzésekben is említettük.

Meglepő módon a népszerűbbnek tűnő halálközeli, NDE könyvekből jóval kevesebb könyv található Amazonon, mint LBL könyvekből. Az NDE a nagyobb titok/tabu. Előző életekről sok van, de NDE-ről azokhoz és LBL-hez képest kevés. Az LBL (életek KÖZÖTTI élet, spirituális szféra, két inkarnáció közötti lét) könyvek összemosódnak a Past Life, a reinkarnációs, előző életes könyvekkel, mert mindkettőben egy a közös: az életek tanulságai.

Az NDE viszont a visszajövőkről szól, akiket nem engednek Haza. A többségük odafent, mikor megkérdezik, vissza akar-e menni a Földre, többnyire az egyetlen logikus és érthető választ adják: nem, maradnának inkább odafent a jóban. És ilyenkor akaratuk ellenére vissza küldik őket, mert még dolguk van, még tanulni és tenni valójuk van.

Hát nem pörölne legszívesebben az ember Istennel, vagy a Lelki Vezetőjével vagy a Felső Énjével? Vagy úgy mindhárommal sorozatban? Van is utána utóhatás-megküzdés rendesen, még akkor is, ha örömmel elfogadják a visszairányítást. Mert az idegrendszer is változik. (pörölés helyett válaszok és megoldások itt)

Hasonló lehet ez a kisgyerekhez, aki a negatív iskolai élményei miatt nem akar visszamenni általános iskolai osztályába és rossznak gondolja a szüleit, akik visszakényszerítik az iskolába. Pedig ha tudná, hogy egyetem után milyen eredményes, hivatását végző és boldog, családját a házastársával nevelő ember lehet majd belőle, ha folytatja a tanulást… Most akkor igazságtalan és nem szeret az Isten, hogy visszaküld a bolygóra vagy jófej és messzebb lát? Sokszor át kell mennünk a sötétségen, hogy elérjük a Fényt.

Az NDE és LBL könyvekből kiolasható gigászi rendezettséget, könyörtelen Isteni kegyelmet egyszerre kell látni, tudni, érteni, akár érezni, amikor a valóban létező, ténylegesen valóságos negatív földönkívüli élményekről, illetve befolyásokról beszélünk, írunk, olvasunk.

Barbara Lamb és Mary Rodwell regressziós terápiát végző szakemberek is mindketten utalnak arra, de a Földönkívüli Találkozások – Itt Vannak című filmből is kiderül, hogy a negatív élmények mögött legtöbbször pozitív szándék és végkimenet van, a negatív percepciót az elme programozottság, a dolgok nem értése, jövőbe nem látás, információ hiánya adja sokszor. Mint a fentebbi kisgyereknél. Ezt a filmet egyébként egy terápiákat adó tisztánlátó hölgy rendezte.

Tehát szükséges komplexen látni. Például: halálközeli élményekről, és/vagy életek közötti életekről, de akár sima előző életekről szóló könyveket olvasva nagyon rá lehet jönni arra, hogy a mocsokban, a szennyben, az árulásban, az aljasságban, a támadásban, a szegénységben, az átverésben, milyen előző életekbeli, akár előző, Földön túli létformákbeli okok vannak, tehát okozók, illetve milyen célok vannak, hogy ezeken keresztül mit akar tanulni a lélek. És lelkek kisebb-gigászi csoportjai.

Ha a mélyebb okokat megérti az ember, a végén még kiderül, hogy még hálás is lehet, hogy csak ekkora sorscsapás érte. Pl. valaki tolószékbe kerül, kell-e nagyobb csapás? Nos van, pl, aki nemcsak deréktól lefelé béna, hanem nyaktól lefelé. Valakinek nincs munkája: óriási gáncsolás az életben. De mondjuk tud közben szakmai és pszichológiai, esetleg spirituális önfejlesztéssel is foglalkozni közben. Totálkáros lett az autó: de nem kellett csavarokat rakni utána a lábakba. Máris lehet hálásnak lenni. Gonosz fogorvos fájdalmat okoz a gyereknek – jaa, hogy utána meg fog tudni rágni jobb oldalt is… Csak ehhez tágabb kontextusban kell tudni rátekinteni a történtekre.

Egy kísérleti egérnek az egész életét teszik tönkre és a leendő családalapítását lehetetlenítik el a kísérletező kutatóorvosok, tudósok, amikor a szerveivel, szöveteivel, génjeivel machinálnak. De mennyi mindent köszönhet egy magasabb dimenziójú és rendű faj, az emberi faj az ilyen kísérleteknek. A kutatóknak semmi baja az egérrel; nem haragszanak rá; nem üldözik a fajtáját; nem akarnak tudatosan, készakarva rosszat okozni, nem kínozzák ok nélkül. Az ő szemében ok nélkül kínozzák, de a tudósok céllal dolgoznak egy nagyobb jó érdekében. És mivel az egér genetikája nagyon hasonló a miénkhez, rajta lehet “etikus” kísérleteket végezni, hogy ne rögtön a magasabb rangú létezőn, hozzá képest a mi esetünkben az emberen, végezzék a kísérleteket. Nos, néha így van ez eggyel feljebbi szinten is.

Beszédes például Roger Leir: Aliens and the Scalpel c. könyve. Földönkívüli orvosi beavatkozások, fájdalom, de aztán kiderül, hogy azzal végeredményben segítettek.
Mary Rodwell regressziós terapeuta is sokat hivatkozott erre a könyvre az előadásaiban.

Hétköznapi logikával persze felháborító, hogy odafent néha hogyan gondolkodnak. Pl. egy rossz családban nevelkedve meg lehet tanulni az igazi önbecsülést. Erre egy normál ember azt mondhatná, hogy dehát azt másképp is meg lehetne tanulni, mi az, hogy rossz család kellett hozzá nekem? És akkor ezekből az NDE-LBL-előző életes könyvekből részben, sok esetben teljesen, választ lehet kapni arra, hogy miazhogy és miért.

Ugyanígy az egész emberiséggel. Nem tudjuk, hogy a lelkeink régen tömegesen mit tettek mások ellen, vagy milyen nagy grandiózus, lehetetlennek látszó küldetésben kell sok százmilliónyi, milliárdnyi lelkeknek itt elnyomatás alatt tanulni; mik azok a leckék, amiket éppen hogy, pontosan ilyen körülmények között kell, hogy megfejlődünk.

Amit még fontos észben tartani: általában van egy földönkívüli testi vagy lelki “genetikai” vonal, ami összeköt a kapcsolatfelvételben szereplő földönkívüliekkel. A hozzájuk valahogyan tartozókkal szoktak legtöbbször kapcsolatot felvenni. Sokunk volt régen hüllőszerű lélek, illetve empátiát bőségesen mellőző létforma. Akkor lehet, hogy a régi hozzánk hasonlók, vagy akikkel empátiátlanul jártunk el, néha kapcsolódnának. A mi dolgunk, hogy fejlődjünk, nemesedjünk, megbocsássunk magunknak és másoknak és akik zavarnak, bocsánatkérés után elküldjük (lásd Negatív UFÓ-élményekre megoldások című cikkünket).

NDE, LBL, past life könyvek rengeteg felvilágosító infót adnak az egyéni élet és a világ megértéséhez. Ezekben szinte kizárólag egyéni életekről van szó, de a nagy egész hasonlóan működik, hiszen egyéni életek, egyéni létformák sokasága. (zárójelben: pl. sokan kritizálják Bill Gates-et, a Rotschildokat. Odament bárki is lepuffantani őket, vagy lángokba borítani a palotáikat, utóbbiknál az elmúlt néhány száz évben? Vagy csak aláírásgyűjtés eredményeit beadni nekik, hogy ne nyomjanak el minket? Nem? Miért nem? Akkor milyen alapon a panaszkodás?)

Negyedikként még érdemes figyelembe venni a Hellinger-féle családállítást annak megértéséhez, tisztán látásához, hogy milyen családenergetikai, morfogenetikus mezői összeköttetésben vagyunk a földönkívüli fajokkal mi emberi fajok, rasszok, genetikai csoportok, E.T. leszármazott egyének.

Érdemes figyelembe venni annak tisztán értéséhez, hogy kozmikus családi rendszerünkben, a kollektív lelkiismeret, a nagycsaládi lelkiismeret, a kozmikus hellingeri mező miket rendez, milyen rendeket törekszik helyreállítani. És annak aztán nincs emberi erkölcse és etikája, az nagyon másképp működik. Azzal aztán végképp pörölne az ember, ha tehetné. De az az erősebb. Azt egy földi bíróság nagyon el tudná ítélni, ha személyesíthető lenne. De mégis az a nagyobb hatalom, a nagyobb igazság. Az univerzumban hierarchia van. Ezt nekünk a reneszánsz és a humanizmus térnyerése, a nyugati egyenlőségi törekvések agymosodája, kisebb de annál befolyásosabb csoportok Istennel, a természet rendjével vívott narratíva-háborúja óta elég nehéz elfogadni. A gondolkodásunknak a keretrendszere lett meghekkelve. Így elég nehéz jól gondolkodni a hierarchiáról és alázattal lenni. A rossz talán azért, azért is van megengedve az univerzumban, hogy kikényszerítse a fejlődést.

ÖSSZEGZÉS

NDE, LBL, past life, kozmikus hellingeri mező: ennek a négy kutatási területnek a tanulságait figyelembe kell venni a negatív / pozitív földönkívüli élményekkel kapcsolatos tisztánlátáshoz. Rengeteg munka és pl. a negyedik teljesen szűz terep, mi írtunk róla a világ exopolitikai közösségében először.

A földönkívüliek túlnyomó többsége, szinte mindegyike pozitív szándékú, csak nem ők a leghangosabbak. Meg akik könyveket, tanfolyamokat tartanak nagy nyugati nevek, tudják a híradók működéséből, hogy a negatív híreket lehet jobban eladni. Ez nem delegitimálja a negatív élményekkel élőket és az őket gyógyító terapeutákat és azt, amikor ezek a terapeuták előadnak.

Az egykori F.R.E.E. Foundaton vagy másik nevén Edgar Mitchel Foundation kutatási adatai is alátámasztották: a megtapasztalók többsége saját bevallása alapján pozitív élmény és utóélményt élt át. Nem mind, de a többsége. Lásd a kizárólag Ph.D. kutatásvezetők részvételével készült kutatási eredményeket itt: www.mediafire.com/file/anw0699fdvgmy07/F.R.E.E._Foundation_Survey_Charts.zip/file

Magyarországon is van olyan, terápiákat végző ember, aki tud segíteni negatív földönkívüli élményeket átélőknek. Ebben a cikkben találtok hozzá infókat: 
https://goodethungary.blog.hu/2021/01/08/karla_turner_a_foldonkivuli_emberrablasok_parametereinek_melyebb_megertese_3_resz

Történetesen e sorok írója is élt át negatív élményeket és rengeteg energiát fektetett tíz éven át a lehetséges megoldások felkeresésébe, kipróbálásába, kitanulásába.
A másoknak is, talán éppen neked is használható megoldás-gyűjteményünket itt találod:

https://exopolitikamo.wordpress.com/2020/12/17/negativ-ufo-elmenyekre-megoldasok

Mary Rodwell – Az Új Ember c. könyve is rengeteg segítséget tartalmaz, szerintünk az egész exopolitikában és ufológiában a legjobb könyv megtapasztalók számára(!), legyen az kisgyerek vagy felnőtt. 
https://www.angyalimenedek.hu/konyv_uj_ember.php

Negatív UFO-élményekre megoldások

Negatív UFO-élményekre megoldások

 

FRISSÍTÉS: 
Új megoldási lehetőség: a Lelki Vezető ( ilyen mindenkinek van, az életek közötti, azaz spirituális szférában létezik, de bármikor lehet hozzá kapcsolódni ) segítségét lehet álomban is kérni; ha pl. az ember mozgásbénításban van álmában földönkívüliek okán (akik nézhetnek ki embernek is), akkor ő képes az elméjével feloldani a bénítást (amit a bénítók ugyanúgy pl. az elméjükkel tesznek a földiekre).
>Megjegyezzük, hogy nem feltétlen csak negatív entitások, ill. nem feltétlen csak negatív szándékkal alkalmazhatják az ideiglenes bénítást. De azért jó anélkül létezni.
>A Théta Healing Haladó tanfolyamon (vagy ilyet végzett emberrel vagy Théta Healing terapeutával) lehet tudatosan kapcsolódni a Lelki Vezetőhöz (ilyenkor a segítő channelingeli őt, képességei és gyakorlottsága szerint), ami jó lehet legalább egy egyszeri, első tudatos kapcsolatfelvételhez a Lelki Vezetővel.
>Nincs rá szükség, hogy bárki kapcsolódjon a sajátjával, de egy szorosabb összekötettés érzést,  egy személyesebb, valósabb kapcsolat érzését/tudatát, egy “ismerős nekem ez a kapcsolat/kapcsolódás” tudatot, hogy tényleg létezik, hogy tényleg lehet hozzá kapcsolódni, segítséget kérni, meg tud erősíteni.
>A valós életben a csalódások elkerülése végett nem érdemes mágikus hiedelmeket kitalálni és plántálni, hogy mi mindenben tudjon segíteni, de ilyen asztrális élményekben tud, tudhat, ill. pl. tisztánlátásban, helyzetek, múltunk, önmagunk, mások megértésében tud. Michael Newton – Lelkünk Útja c. könyveiben van bőven info a Lelki Vezetőkről.
>Az, hogy mennyire, miben tud segíteni, nem a mi vágyteljes akaratunktól függ (nemcsak attól), hanem, hogy mit lát jónak (és messze bölcsebbek, mint mi) és mit kell önállóan megtanulnunk, megtapasztalnunk. Illetve, hogy mennyire tudunk lenyugodni és az elkóborló, tékozló majomelmét mennyire tudjuk lecsendesíteni, és csendes, egyhegyű,
tiszta tudattal fogni az adást tőle a kérdésünkre, kérésünkre.

 

Ha volt, van negatív interdimenzionális, földönkívüli élményed, akár teljesen valós, vagy álomban történő, vagy a kettő között, láttad vagy csak érezted, ajánljuk az alábbi megoldásokat, amiken saját élményként mind átmentünk, tehát megalapozottan írjuk az alábbiakat.

Továbbá ajánljuk ezen íráshoz az ihlető cikket a GoodETHungary blog oldaláról (címe Emlékek a mélyűrből – Barbara Bartholic öröksége / 2. rész), ahol a magyar Szemrád Nándor, szintén ilyen érintettségű emberek számára segítséget nyújtó foglalkozása is ki van emelve (lehet regressziós hipnózisra is jelentkezni hozzá, a cikkben ott az email címe).

Kapcsolódó írás: Negatív ufók vs. NDE + LBL + előző életek + kozmikus családi rendszer

Öt esetleges megoldási lehetőséget is megosztanánk érintetteknek, kezdésnek, ha semmi másra nincs pénzed, időd, energiád, akkor az 1/C és 1/D megoldásokat nagyon-nagyon erősen és ugyanilyen jó szívvel javasoljuk.

/////// 1

Az egyik, hogy létezik egy Petrezselyem családnevű ember neve által fémjelzett kézrátételes gyógymód, így rákeresve megtalálni, és annak van reinkarnációs utaztatással foglalkozó része. Az adott esetben segítség lehet, ha valakinek ufós, interdimenzionális élményei vannak, de nagyon függ a foglalkozást vezető ember személyiségétől, hozzáállásától, gyakorlatától (tehát ha rossz élményed van egy vezetésoktatóval, akkor nem az autóvezetés mint olyan a hibás).

///////// 1/B

Ennek a módszernek van egy kézrátételes, nem előző életes utaztatós, gyógyító ága is, az a fő ága, annak a hármas fokozata, illetve inkább a magasabb fokozatai, 7-es, 8-asok, szintén védelmet adhatnak a magasabb dimenziókbeli, szférákbeli befolyásokkal, nem preferált kapcsolódásokkal szemben. Ha ezzel a “sima” kezeléssel kezelteti magát az ember, ott szintén nagyon meg kell találni, hogy ki az, aki méltó módon áll ezekhez az interdimenziós, ufós problémáihoz, egyáltalán azokat elfogadja létezőnek, mert a világnézetek, hozzáállások, mentális/lelki/érzelmi fejlettségi szintek itt is széles spektrumon mozognak, mint mindenhol.

///////// 1/C

Ennek a módszernek van téráldó, térszentségesítő, teret védetté tevő energetikája is, méghozzá elég sok. Minél magasabb szinten van a módszerben, aki segít neked, annál erősebb védelmet tud tenni a szobádba, ingatlanodba, járművedre. Ha végzett ún. avatómesteri tanfolyamot (ettől még a honlapon nem feltétlen van rajta, legtöbb esetben nincs az avatómesteri listán), és megfelelően magas végzettségű amúgy, akkor azzal is egy külön típusú védelmet tud a szobádba rakni.

//////// 1/D

Ennek a módszernek van személyre küldhető védelme, ez szintén fokozatonként egyre erősebb védelem, minél magasabb aki küldi, lehetőleg 8-as vagy ún. láma, annál jobb.

////// 2.

Egy másik lehetőség, hogy a Vianna Stibal-féle Thétha Healing, amit a járvány óta/miatt sajnos csak interneten lehet tanfolyamként végezni (ha egyáltalán érdemes úgy), annak a második, Haladónak nevezett tanfolyamában van Lelki Vezetővel és Felső Énnel való kapcsolódás, channeling képességének megtanítása (nagyon könnyű, a könyveiben tudtunkkal nincs taglalva, talán még említve sem). Aki végzett ilyen tanfolyamot, vagy gyakorlóként egyenesen szolgáltat théta healing foglalkozást, annál akár meg lehet próbálni kapcsolatot létesíteni ezen felsőbb, spirituális szférabeli vezetőnkkel, ill. énrészünkkel, hogy miért történhet az életünkben az az ufós élmény, ami. Itt is szintén függ a dolog a szolgáltatást végző személyiségétől, hozzáállásától, gyakorlottságától. Az alábbi honlapon találni kisebb vagy nagyobb fokozatú theta healing tanfolyamot magyar végzetteket, a menüben a Search Certified Thetahealers gombra kattintva (thetahealing.com)

////// 3.

Egy harmadik módszer, de ezt már csak nagyon óvatosan írjuk, az Access Bars talán lehet, de ezt csak mint rezgés emelő módszert javasoljuk, gyakorlatilag egy fejakupresszúra, de az akupresszúrával szemben nem testrészekre hat, hanem életterületekre. Ufós dologgal nem foglalkoznak, de ettől még a rezgésemelés hathat.

/////// 4.

Egy negyedik módszerként az Art of Living-től a Sudarshan Kriya rendszere, amit tudunk még ajánlani, ez az első, alap tanfolyamon még csak légzés technika (pranayama), de magasabb tanfolyamokon van nekik előző életes utaztató módszerük is, erről azonban alap tanfolyamon alapértelmezésből nem kötelességük említést tenni, illetve ott is meg kell találni azt az embert, aki nyitott lenne ilyen témákkal foglalkozni. Ennél ezt a szintet mi már nem végeztük, de az alapot igen.

>>>>>Az összes előbb említett módszereket végeztük, így megalapozott tudásból írtuk a megoldási javaslatokat.<<<<<

///// 5.

Ötödik megoldásként, aki tud jól angolul, ajánljuk az amerikai Deéte zoom-on keresztüli felsőén, ill. akár érintett entitás channelingjét, reincarnatedmystic.com , őt is próbáltuk, nagyon jó volt, bátran ajánljuk. Ővele készített ufókkal kapcsolatos gyógyítás témájában videót az Avatar film főszereplőjének kaszkadőre, Reuben Langdon, aki több más ufós élményű, területű gyógyítóval is készített interjúkat az Interview with E.D. sorozat keretében, tehát ő, Deéte (ejtsd diéte) határozottan nyitott és elfogadó az ufós, interdimenzionális élmények feldolgozására.

Dolores Cannon módszerét alkalmazók szintén garantáltan nyitottak, és a módszer okán nagyon jók lehetnek.

Az óriási tapasztalatú, brit származású, ausztráliai Mary Rodwell is végez, ő skype-on ufós, interdimenzionális érintettségűekkel regressziós hipnózist (illetve Barbara Lamb is).

Amit még hozzátennénk, hogy a rezgés emelése, a gyilkos, bosszúálló, gyűlöletes gondolatok (pl. apa, anya, testvér, más rokon, politikus felé) lazítása, ritkítása, enyhítése, csökkentése, abbahagyása nagy eséllyel akár sokat segíthet, hogy ne legyen fogadó rezgés a szenvedő félben.

///// 6.

Ezt már csak mint kommentet írjuk, hogy bár, bár lenne olyan Hellinger-féle családállító terapeuta, aki felfogja a földönkívüli dolgokat, illetve azok spirituális dolgokkal való kapcsolatát, és képes és hajlandó lenne úgy végezni családállítást, hogy földönkívüli kapcsolatokra, akkor is, ha azzal a földönkívülivel nem volt szexuális aktus (mert több terapeuta úgy tanulja, hogy onnantól tud egy másik személlyel kapcsolatban állítani). Mi tettünk egy nemzetközi, magyarul angol nyelvű kísérletet ennek a gondolatiságnak az elindítására, általunk az oldalra érkezett foganat észlelése nélkül. Ezen az oldalon írtunk erről: Exopolitics Hellinger – Family Constellations Therapy for Hybrids https://exopoliticshellinger.wordpress.com Ezt a gondolatiságot a világon, a nemzetközi exopolitikai, ufós körökben egyedülállóként, elsőként mi raktuk össze. Áldásos lenne, ha valaki terapeuta megértené, felismerné benne a lehetőségét.

A Gabonakörök Végső Természetfeletti Igazsága

Végső Igazság a Gabonakörökről

 

Honnan tudhatod, hogy a gabonaköröket nem emberek készítik taposódeszkával és kötéllel, hanem földönkívüliek? Mik azok az anomáliák, amiket keresni kell, hogy tudjuk, valóban igazi, hiteles (=nem-emberi) gabonakörrel van dolgunk? A természetfeletti, igazi gabonakörök tudományos ismérvei bebizonyosodnak.

Gabonakörök - A Végső Igazság

Videó a képre kattintva 

Tényfeltáró videó a gabonakörökről a “Cabal Bukása” c. leleplező film rendezőjétől! Még a gabonakörökkel úttörő módokon és részletesen foglalkozó Thrive 1. sem hozta le azokat a bizonyítékokat és tudományos vizsgálati módszereket, amik ebben a mostani gabonakörös videóban benne vannak.

A videó készítője, a holland Janet Ossebaard (ejtsd: dzsenet oszebárd) 23 éve kutatja a gabonaköröket.

Ő a nagy sikerű tényfeltáró dokumentumfilm, a Fall of Cabal (A Cabal Bukása) film rendezője is, amiben leleplezi a világelit legsötétebb titkait. Köszönet annak a magyar embernek, aki lefordította! Az eredeti film is először több kisebb részletben került fel, bizonyos részeit a mai napig rendszeresen cenzúrázzák az internetről. A rendező gabonakörös nemzetközi weboldalát már jóval a Fall of Cabal előtt is sokszor feltörték, így már csak hollandul ír a neten. 4 könyvet írt, társrendező volt négy dokumentumfilmben.

Lefordítottuk Janet gabonakörökről szóló két videóját HD minőségben, ezek a Fall of Cabal filmtől teljesen függetlenek. Az első videó a hiteles, földönkívüliek által készített gabonakörök 12 keresendő anomáliáját mutatja be, a második a gabonakörökkel szemben fennálló top 5+1 félreértést tisztázza. Ezt a két videót az egyszerűség kedvéért egybegyúrtuk egy videóvá. Az így született videó második részében magyarországi eset is említésre kerül!

Az alábbi videóbeágyazás alatt röviden felsoroljuk a videó főbb gondolatait. Részletesen kifejtve a HD videóban.

Lássuk először az anomáliákat!

TOP 12 ANOMÁLIA A HITELES GABONAKÖRÖKNÉL:

Tizenkét gabonakör-anomália, amiket keresni kell az igazi gabonakörök azonosításához. Konkrét példákkal RÉSZLETESEN KIFEJTVE A VIDEÓBAN:

-csírázási vagy rügyezési rendellenességek

-megnyúlt bütykök (más szóval szárcsomók vagy nóduszok)

-gőzüregesedés (más szóval kifújási lyukak vagy felrobbanó nóduszok)

-eltűnő magok

-hőlenyomatok

-elpusztult, de teljesen épen maradt legyek, csigák

-különleges anyagok jelenléte

-árnyékalakzatok

-mágneses mező torzulások – HA SEMMI MÁS, EZ AZ EGYETLEN, AMI GARANTÁLTAN MEGVAN A HITELES (NEM-EMBERI) GABONAKÖRÖKNÉL

-időeltorzulás

-ideiglenesen elromló műszerek, elektromos és mechanikus eszközök

-a gabona elfekvésének módja, a rétegezés, szövés-fonás összetettsége 

 

TOP 5+1 FÉLREÉRTÉS A GABONAKÖRÖKRŐL:

A gabonakörök top 5+1 félreértésének tisztázása, konkrét példákkal RÉSZLETESEN KIFEJTVE A HD VIDEÓBAN:

-Csak Angliában vannak gabonakörök. Nem igaz.

-A gabonakörök csak búzában jelennek meg. Nem igaz.

-Az igazi gabonakörök geometriailag tökéletesek. Nem igaz.

-A gabonakörök mindig éjszaka jelennek meg. Nem igaz.

-A gabonaköröket csak emberek készítenek. Nem igaz.

-A gabonakör modernkori jelenség. Nem igaz.

Részletes magyarázatok és konkrét példák a HD videóban!

 

Kapcsolódó:

Gabonakörökről, tűzkörökről is bőven szó van benne:

Mary Rodwell – Földönkívüli hibridek vallomásai, magyar nagyelőadás
https://exopolitikamo.wordpress.com/2021/05/20/mary-rodwell-magyar-nagyeloadas-az-uj-emberiseg-felebresztese

Földönkívüli hibridek vallomásai

Mary Rodwell – Földönkívüli hibridek vallomásai, kétrészes nagyelőadás. Videó itt, bő kiegészítésekkel nagycikkünk itt.

CE-5 FILM: Meditációs Kapcsolatfelvétel Földönkívüliekkel

CE-5 FILM: Ötödik Típusú Találkozások

 

A CE-5 kapcsolatfelvételi módszer
az emberek nyilvánosságra hozatali mozgalma.

Először a magyar feliratos teljes estés film bemutatásával kezdjük, majd a filmben említett legfontosabb tanulmányok, tudatkutató intézetek, források, beleértve a CIA és FBI szerverein a mai napig megtalálható UFO-leleplező dokumentumokat, amikre hivatkozik is a film. Kapcsolódó hivatalos kiegészítő kisfilm CE-5 terepfelvételekkel itt.

A youtube-on itt.

 

Amint hirtelenjében UFO-k kezdik ékesíteni a The New York Times és a The Washington Post címlapjait, a „fake news” és „összeesküvés” mémek korában, hogyan tudjuk értelmezni az ilyen híradásokat anélkül, hogy elveszítenénk a talajt a lábunk alól?

Ez a film egy egész estés dokumentumfilm Steven Greer-től (S.G.), aki szakértője a földönkívüli témakörnek, a globális közzétételi mozgalom ikonikus alakja, rutinszerűen tart tájékoztatásokat magas rangú katonai és titkosszolgálati vezetőknek a földönkívüli jelenségről.

Mit tanítanak a földönkívüli űrhajókon és mik a hibridizálás céljai

Mit tanítanak a földönkívüli űrhajókon és mik a hibridizálás céljai

Ő kezdte el a világon a CE-5 meditációkat, melyek békés, civil kapcsolatfelvételek külFÖLDi civilizációkkal. Egyik tanítványa, aki a Sirius című korábbi filmjében is szerepelt, Kosta M., az ETLetsTalk.com alapítója, tette a CE-5 meditációkat globálissá. Ezt karolta most fel S.G. új filmjében.

S.G. első nagy filmje a Sirius (2013) volt, ez volt a filmtörténelem valaha készült legnagyobb tömegfinanszírozású filmje. Ennek utánkövető filmjei az Illegálisan titkosított – Elismeretlen (2017) és a mostani CE-5 Film (2020).

Nemcsak a Sirius, hanem az Unacknowledged (Illegálisan titkosított – Elismeretlen) című film is rekordokat döntött a közösségi finanszírozásból készített filmek körében és mindkettő helyi kezdeményezésű projektek beindítását inspirálta.

Ebben a filmben Dr. S. G. bemutatja azt a kevesek által ismert információt, amit a titoktartás felépítői nem akarnak a tudomásodra hozni: hogyan lehet az elfeledett spirituális tudás kulcsfontosságú a földönkívüliekkel történő ember által kezdeményezett kapcsolatfelvételhez.

G. ebben a filmjében arra invitálja a nézőket, hogy gyakorolják a CE-5 meditációkat (nem szükséges hozzá mobil applikáció, se semmilyen tréning) és töltsék fel az internetre fél-1 perces videós beszámolóikat, amiket akár az ő facebook-oldalára is rá lehet kommentelni (ez esetben angolul beszélve a videón). Ez lehet annyi, hogy az ember bemondja a nevét, országát és hogy CE-5-öt gyakorol, és lehet egy videó vagy képfelvétel is egy tényleges CE-5 találkozásról (a filmben mindkettőből sokat bejátszanak).

Kapcsolódó:
CE-5 terepfelvételek 25 percen át, a CE-5 nagyfilm hivatalos kiegészítő kisfilmje:
https://odysee.com/@foldonkivuliek:e/CE5meditacio:4

Kosta Makreas: CE-5 magyarul – Globális Kapcsolatfelvételi Meditációk
https://exopolitikamo.wordpress.com/2014/07/04/kosta-makreas-globalis-kapcsolatfelveteli-meditaciok-magyarul

Eredmények – Nemzetközi Akadémiai Kutatás Földönkívüli Élményesekkel
https://exopolitikamo.wordpress.com/2021/08/14/eredmenyek-nemzetkozi-kutatas-foldonkivuli-elmenyesekkel

Mary Rodwell: Kapcsolatfelvételi teszt
https://exopolitikamo.wordpress.com/mary-rodwell-csillaggyermek-teszt-kapcsolatfelveteli-teszt

Spirituálisan Átalakító UFO-Élmények Utóhatásai
https://exopolitikamo.wordpress.com/2021/07/16/spiritualisan-atalakito-elmenyek-utohatasai

 

A film alkotójának legnagyobb érdemei

Eredmények - Nemzetközi Kutatás Földönkívüli Élményesekkel__

Eredmények – Nemzetközi Kutatás Földönkívüli Élményesekkel

-S.G. legnagyobb érdeme, hogy az egész ufológiában egyetlenként, egyedüliként, kizárólag csak ő, beszél a tiszta tudatosságról, kozmikus tudatosságról, spirituális megvilágosodásról, az egón való felülemelkedésről. Ő kiemelten beszél erről. Mások csak emelkedésről, fejlődésről, de nem merik ezt így kimondani. Ez hatalmas érdem.

-S.G. hozta el az emberiségnek, a nagy nyilvánosságnak a CE-5-öt. Pont. Ez hatalmas érdem.

-S.G.-en kívül senki más nem csinált a háttérhatalmat az ufók és újenergia technológiák témakörével együtt ennyire átfogó filmeket, mint ez a három filmje (Sirius, Elismeretlen, CE-5 Film).

Ezen bejegyzés végén a CIA és az FBI honlapján elérhető UFO-dokumentumok linkjeit is közöljük (konkrétan ezekre is hivatkozik a film).

 

A Film Fejezetei

Bevezető
1. fejezet: Vér- és Pénzáldozat – A globális félelem soron következő tárgya
2. fejezet: A Fényhatár Után – A tudatosság tudománya és fizikája
3. fejezet: Egy Szebb Világ – CE-5-tel a globális tudatosság-emelkedésért

 

A CE-5 Módszer Bemutatása 

A CE-5 meditációk célja a békés, meditatív kapcsolatfelvétel és annak megtapasztalása égi testvéreinkkel.

A CE-5 Menete

Csukd be a szemed, lassú hasi légzéssel célszerű ellazítanod magad – zavaró körülményeket érdemes kiiktatnod.

CE5 Contact app

CE5 Contact App (iOS, Android)

Képzeletben szeretetben csatlakozz a többi meditáló lélekhez, akik olvasták ezeket a sorokat és veled együtt kipróbálják, milyen ez a CE-5 meditálósdi és hoz-e valami eredményt. Érezz egyfajta egységet velünk, szeretetet, tudva, hogy mind lelkek vagyunk ez a test csak egy szerves virtuális valóság interfész, és akikhez csatlakozunk, ugyanolyan szeretetreméltó, az Eggyel azonos létezők, mint mi vagyunk. Az Egyben mind önmagunk vagyunk és mind egy vagyunk: egy tudat van és egy kollektív egó, aminek van lélekelme és testi egó része (szellem-lélek-test), mi az Univerzumban mind a tiszta Szeretet vagyunk és ez jól van így.

Ezután bevektorálod őket az elhelyezkedésedbe: képzelj el egy lézernyalábot, ami belőled/harmadik szemedből/szívedből indul a csillagokhoz és ami az űrben való pásztázás közben talál egy jószándékú lényekből álló űrhajót/bioszférát/bolygót (lehet lézer nélkül is persze). Ezzel mintegy rájuk “világítasz” és ők vannak elég kifinomultak energetikailag és technikailag ahhoz, hogy ezt érzékelik.

Majd Google Föld módszerrel zoomolj be az intergalaktikus téren keresztül (vagy ha a Galaxisban képzeled/érzed hogy van ez a hely, akkor a Galaxison belül) a Tejút galaxisig, majd a Naprendszerig, majd a Földig (valamennyire lásd a bolygókat, mert ahogy így zoomolsz, videóként küldöd nekik az útbaigazítást) és végül Európa, Magyaroroszág (vagy ahol vagy) és Te vagy kisebb csoportotok.

Légy türelmes, ne siess, ne várd el az azonnali választ vagy jelenséget az égen: ezek mind az egó, ami a szeretet ellentéte. A kapcsolatfelvétel lehet egy furán mozgó fénypont (ami nem villog, nem egyenesen mozog, változik a sebessége és nem úgy tűnik el, mint egy üstökös), egy lucid álom, telepatikus üzenet (akkor vagy később), érzés hogy van a közeledben valaki, érintés a vállon vagy magnetikus változás, ezeket megfelelő android eszközzel, iPhone v. iPad segítségével a S.G.-ék által készíttetett CE5 Contact nevű app-el (lásd a linkeken) lehet mérni (sűrűbb magnetikus környezet -> sűrűbb és magasabb hangjelzés).

Spirituálisan Átalakító Élmények Utóhatásai

Spirituálisan Átalakító UFO-Élmények Utóhatásai

Akkor csatlakozz, ha őszinteség és békés szándék vezérel és szeretettel és jóakarattal tudsz viszonyulni olyan emberekhez, akik a Földön kívül élnek és millió évekkel fejlettebbek spirituálisan (és technológiailag, erkölcsileg).

Földön kívüli testvéreink, akik jórésze olyan ember, sőt emberibb, mint mi, a Kosta Makreas vezette ETletsTalk.com (közeli kapcsolatban van S.G.-rel, a Disclosure Project vezetőjével) szerint tudnak a CE-5 csapatokról és örömmel várják a mindenkori meditatív interakciókat. Olyan módon kapcsolódnak, ami nekünk és nekik is biztonságos – jó messziről vagy közelről de interdimenzionálisan

Ha szkeptikus vagy, negatív hozzáállású, félsz, akkor valószínűleg nem lesz kapcsolódás. Szeretetre nyitottak. Szkeptikusnak csak mérsékelten kell lenni, és érdemes befogadni az újat, higgyél a tapasztaltaknak: igenis lehet, hogy sikerült! Lehet, hogy benézted és repülő vagy más volt, de ha pl. élénk narancssárga színe van és nem villog hanem pulzál és eltűnik miközben csillagok vannak körülötte tehát nem felhő miatt tűnik el, akkor az bizony se nem repülő, se nem üstökös, az AZ volt és hurrá!

 

Legfontosabb idézetek a filmből

„A spirituális tudatosság és a tudatosság evolúciójának kérdése, és annak megértése, hogy mik vagyunk mi valójában az univerzum felépítésében: mindez önmagában fenyegetést jelent az elit számára. Mert ez eltávolodást jelent a köztünk lévő ellentétektől, és végül a birtokba vételét jelenti az univerzumban elfoglalt valós helyünknek, és ez kiüti ezen embereket az uralkodó elit szerepéből.”

A háttérhatalom mindig keresi a globális ellenségképet. A szovjet diktatúra felbomlott. Ezt követték a renegát nemzetek (ez egy mindig megújuló tematika), majd a globális terrorizmus 9/11-gyel. Ennek pumpált médiahisztériája lecsengése után jött a globális migráció, a hirtelen sürgőssé tett ún. klímakatasztrófa, majd újdonságként a 21. század eddigi első globális vírusjárványa.

Persze egy-két ötletük lehet még, mondjuk az amerikai dollár összeomlasztása, a nyugati világ adóssághegyei alatt kitörő világválság, ipari és alap infrastruktúrák globális heckertámadása, új olajháború, atomháború, Kínával és Oroszországgal való nyugati összecsapás, és ezek tetszőleges kombinációja.

A végcél a militáris világkormányzat: egy hamis zászlós földönkívüli támadás a végső „nagy dobás”, amitől globális félelmet várnak.

Na de mi a megoldás?

CE-5 felvételek

CE-5 felvételek Greer csapatától (kiegészítő rövidfilm)

Mivel az egész világrendszer az elme és az értelmezés/narratíva irányításán alapszik, ezért a tudatosság a végső megoldás: az a Tudatosság, amiben az elme megjelenik. Ugyanis az éntudat, a gondolkodó is az észlelésben, a tudatosságban jelenik meg. A végső éntudat az énnélküli, pontosabban énfeletti tudatosság. Az óceán, amiben a vízcsepp felismeri, hogy ő az óceán, de ennek ellenére, ez jó hír, mégis megmarad.

„Az emberiség családjának tudatosság-emelkedése nagyon szorosan kapcsolódik a földönkívüli tapasztalásra való nyitottsághoz, és e kettő együtt fenyegetést jelent az elit számára.”

„Tudják, hogy ti hétköznapi emberek, kollektíven rendelkeztek minden hatalommal.”

“A tudatosság tudatában levés képessége, tudatosnak, ébernek lenni a tudatosságra, ez az, ami közös.”

A Végtelen Tudatosság a legmélyebb éntudatunk. Ők is maga a Tudatosság és mi is.

 

CE-5 gyakorláshoz még (és bizonyítékok): 

Bővebben…