Fogalomtár

Exopolitikai fogalomtár

Mivel az exopolitika a mainstream irányzaton kívüli jelenségeket vizsgál, fontos feladat, hogy szavakat alkossunk az általunk leírt jelenségre. Nehéz úgy beszélni exopolitikáról, hogy az itt ismertetett kifejezéseket nem értjük. Az itt ismertetett fogalmak többsége még nem szótári meghatározás, csak a szerzők által (és más körökben) értelmezett jelentése a szavaknak.

2012 árnyék civilizáció árnyékkormány bennfentes
dimenzió Disclosure dualitás egó
elpártolt civilizáció eltérítés entitás Extraterrestrial Biological Entity
földönkívüli gyíkok hibridek hüllők
illuminátusok közvetítés Looking Glass mainstream
mély földalatti védelmi bázisok Military abduction Mind Control MJ-12, Majestic
plejádok programozható életforma Project Bluebeam pólusváltás
reptoidok STO: service to others STS: service to self szabadenergia
szürkék távolbalátás téridő tudatosság
ufo visszafejtés zérusponti energia

2012: kontextustól függően nagyon sok jelentése lehet. Az emberek egy szélsőséges része katasztrófával, esetleges világvégével azonosítja, más része azonnali megvilágosulással. A kettő között bármilyen átmenet elképzelhető. Ha nem történik “semmi fizikai” ebben az évben, akkor is jelképe marad a nagy spirituális és később társadalmi változásnak, ami végbemegy a Föld mostani korszakában. Sokan a “maja naptár végével” kapcsolják össze, amelynek mindkét fent említett értelmezése lehetséges. A maja naptár valójában nem ér véget 2012-ben, hanem csak egy nagyobb szakasznak van vége.


árnyék civilizáció: lsd elpártolt civilizáció


árnyékkormány (ang. shadow government) : a mainstream kormány hatályain kívül működő kormány. Az elpártolt civilizáció(k) kormánya vagy annak részei.


bennfentes (ang. insider): Általában egy titkos folyamatban, társaságban, csoportosulásban részt vevő ember. Specifikusan az exopolitikában az árnyékkormánynak dolgozó, vagy elpártolt civilizációban részt vevő ember, aki erről vallomást tesz.


dimenzió : a Létezés különbözői szintjeiként értelmezhető. A matematikai dimenzióval annyi a közös, hogy a különböző dimenzióban tudatos entitásrészek nem feltétlenül érzékelik vagy értik a tőlük több dimenzióban tudatos entitásrészeket.


Disclosure : A galaktikus népek jelenlétének hivatalos (mainstream állami/nemzetközi szervek általi) bejelentése. Magyarul hívhatnánk felfedés vagy bejelentésnek. Az exopolitika egyik központi fogalma, mivel az egész tudományt legjobban a titoktartás akadályozza, és ez az esemény jelentené a titkok felfedésének kezdetét.


dualitás : a létezés vagy tudatosság egy olyan szintje, melyben minden létezőt kettő különbözőnek látunk, melyek egymásnak ellentettjei. Az érme két oldala, fekete és fehér, fent és lent, jó és rossz, stb. Egy esemény ok és okozatra való felbontása, tyúk és tojás kérdések ezért “vannak”, és paradoxonokat is sokszor ezért látunk.


egó: a hagyományos ezotériában a földi 3 dimenzióban tudatos entitásrész.


elpártolt civilizáció (Breakaway Civilisation, Breakaway Group): a mainstream civilizáció által nem vagy alig ismert, árnyékkormány által működtetett civilizáció, mely együttműködik nem földi népekkel is. Egy részük feltehetően föld alatti és nem-földi bázisokban él és dolgozik.


eltérítés (ang. abduction): egy embernek a szokott környezetéből való kiemelése. Általában akarata ellenére, vagy számára nem előre látható módon történik és sokszor nem emberek végzik. A tipikus eltérítés sokkoló élmény, melyet csak hipnózisban tudnak felszínre hozni, és arról szól, hogy elvezetik egy szabadenergiával működő közlekedési eszközre, melyet általában galaktikus entitások működtetnek, és különböző kísérleteket végeznek el a testével és személyiségével.


entitás (ang. entity): bármilyen, az ember által minimálisan különállónak elhatárolható, létezéssel bíró dolog összefoglaló neve. A hagyományos spiritualitásban ezek neve lélek (nem mint a test vagy ember tartozéka, hanem mint abszolút létező), démon, angyal stb. Gyakorlatilag az “emberi” lelket, a segítőket, a földönkívülieket, és mindenkit ide értünk, beleértve az esetleges pusztán biológiai entitásokat is.


Extraterrestrial Biological Entity (EBE): jelentése “földön kívüli biológiai entitás”. Félrevezető név, mert minden 3D fizikai testtel rendelkező entitást így kívántak hívni, annak figyelembe vétele nélkül, hogy ezek a földön is élhetnek (vagy a Föld jövőjében, múltjában).


földönkívüli: idejét múlt fogalom a galaktikus népekre.


gyíkok: általában derogatív jelentésű szó a reptoidokra.


hibridek: ember és más nem földi nép keresztezéséből származó élőlény(ek). Dulce bázisának neve összeforrt a hibrideket létrehozó titkos projekttel. A legtöbbet szürkék és emberek keresztezéséről vagy egy lélek nélküli robot faj létrehozásáról beszélnek.


hüllők: lsd reptoidok


illuminátusok: a földet állítólag irányító, háttérben működő titkos társaság. Ez a fogalom általában nem exopolitikai és ufológiai környezetben használatos, hanem történeti jelentősége van inkább.


közvetítés: egy ember esetében a saját személyiséget nagy mértékben háttérbe szorító, egy másik-önmaga entitás tudatosságát előtérbe hozó emberi megnyilvánulás. Specifikus esete a beszéd általi közvetítés, melyben a közvetítő rövid felvezetés/meditáció után egy módosult tudatállapotban a közvetített entitás gondolatait lefordítva, az ő lényét közvetíti. Tágabb értelemben a művészi tevékenységek és intuitív cselekedetek is ide sorolhatók. Még tágabb értelemben minden nem a személyiség/egó által indíttatott megnyilvánulást ide kellene sorolni, mint a 3D síkon túl levő entitásrész közvetítését.


Looking Glass: szó szerint “(Távolba)látó Üveg”. Egy berendezés, amely segítségével egy másik 4D koordinátát lehetséges érzékelni a sajátunkon belül. Tehát a múlt vagy a jövő láthatóvá válik egy adott idővonalon belül. Egy hasonló technológiát jelent az állítólagos “yellow disc”, amelyet balesetet szenvedett repülő csészaljakon találtak. A témáról bővebben Dan Burisch tájékoztatott például a Camelot interjú keretein belül.


mainstream: az elpártolt civilizáción kívüli. Ahhoz a civilizációhoz tartozó, amely csak a Földön él, kb 8 milliárd ember alkotja, és hivatalosan demokratikus, választott kormányok és azok intézményeik vezetik. Ez a mainstream társadalom. A mainstream tudomány az egyetemeken és kutatóintézetekben oktatott és alkalmazott tudományt jelenti, amit mainstream tudományos ujságokban publikálnak.


mély földalatti védelmi bázisok (ang. DUMB=deep underground military bases) : Mélyen a föld alatt levő állítólagos bázisok. Ezek több km-el a föld alatt találhatók és egymással össze vannak kötve mágneses gyorsvasutakkal. Insiderek szerint világszerte legalább 50 ilyen bázis létezik. Ezeket részben az amerikai titkosszolgálatok (az NSA nemzetvédelmi szolgálat) és nem földi népek vezetik. Egyrészt laborok és börtönök, másrészt egész városok találhatók bennük. Az alagutak létrehozására szolgáló berendezések a titkosított szabadalmak közé tartoznak, feltehetően atomenergia működteti őket. A bázisokat az elpártolt civilizáció használja. A legismertebbek az 51-es körzet (Area 51) és Dulce.


Military abduction (MILAB): emberi fegyveres alakulat (általában az elpártolt civilizáció fegyveres alakulata) által végzett eltérítés.


Mind Control: Az elme befolyásolása elektromágneses sugárzás által. Általában sok és távoli ember agyi/érzelmi állapotát lehet befolyásolni különböző alacsony rádiófrekvenciákon nagy teljesítménnyel. Az első ilyen kísérleteket a Montauk bázison végezték. A befolyásolást katonai célokra fejlesztették ki.


MJ-12, Majestic: 1947 után, a roswelli és hasonló repülő csészealjakkal történt balesetek után alakult csoport, melynek feladata az esetek kivizsgálása és az esetleges lehetőségek kiaknázása volt. Eredetileg 12 tagja volt. A csoport létezéséről hivatalos információ nincs, csupán egy a 70-es években felszínre került dokumentum írja le az eredeti névsort és a csoport alakulását. Az insiderek szerint egy tag halálozása után újat választottak a helyébe. Feltehetőleg manapság már nem létezik, vagy ha igen, akkor csak egy része a földönkívüliekkel foglalkozó csoportoknak (és az árnyékkormánynak), és már teljesen más keretek közt működik, mint eredetileg. Ide kapcsolódik Dan Burisch története is, amit például a Camelot interjúk révén ismerhetünk meg.


plejádok (ang. Pleiadians): a Fiastyúk csillagkép után elnevezett, állítólag az emberiséget szülő/ehhez genetikailag hozzájáruló nép. Több állítólagos közvetítőjük van, a legismertebb közülük Barbara Marciniak. Külsőleg talán ők hasonlítanak leginkább az emberre. Billy Meier is feltehetően velük állt kapcsolatban.


programozható életforma (ang. programmable (generated) lifeform, PLF): Insiderek szerint elsősorban a szürke, kis ember alakú lények nem valódi élőlények, hanem olyan lélek nélküli robotok, amik élő szövetből vannak. Ezeket vagy klónozással, vagy gép és biológia keresztezésével hozzák létre. A hasznuk a programozhatóság, vagyis elfogadnak parancsokat, és a memóriájuk is jobb, mint embereké, vagy távirányíthatóak. Azt is mondják, hogy ember és szürke genetika keresztezésével is hoznak létre ilyen lényeket a szuperharcos programok. A kép ennél is bonyolultabb, mert képbe kerül a mesterséges intelligencia is, legalábbis James Casbolt/Michael Prince írása szerint.


Project Bluebeam: Az illuminátusok vagy egyéb titkos társaságok (pl. Majestic) által tervezett eseménysorozatok, melyek célja, hogy az emberiséget egy diktatúra alatt egyesítse. Az egyik lényeges eleme a hamis UFO képek holografikus vetítése az égre, mely meggyőzően mondja, hogy az összes világvallás egy, és valójában őket, a látogatókat értelmezték félre, mint istenek. Az égi show meggyőzi a tömegeket, hogy létrejöjjön egyféle egységes állam, amelyben elég hamar kiiktatják a papírpénzt és beáldozzák az emberi jogokat.


pólusváltás: a föld mágneses vagy fizikai (forgástengely) pólusainak megváltozása. A New Age kultúrában 2012-höz hasonló (sokoldalú) jelentése volt, most egyre kevésbé használatos.


reptoidok: egy (állítólagos) galaktikus nép, melynek kinézete hüllőkre emlékeztet és általában alacsonyabb fejlettségi szintet és STS irányultságot hoznak velük kapcsolatba. Reptiliánoknak, hüllőknek vagy “gyíkoknak” is nevezik őket. David Icke és mások szerint ők hozták létre a vérvonalakat, amelyek titokban uralkodnak a földön.


STO: service to others: nem-önmaguk segítése felé irányuló (entitások). Úgy szolgálják az Alkotót, hogy más-önmaguk erősítésére összpontosítanak.


STS: service to self: önmaguk segítése felé irányuló (entitások). Úgy szolgálják az Alkotót, hogy önmaguk erősítésére összpontosítanak. A duális tudatosságszinten negatívnak (rombolónak, gonosznak) tűnnek.


szabadenergia (ang. free energy): összefoglaló név az olyan energia(forrásra), amely nem égés során keletkezik, alkalmazása során nem keletkezik hulladékanyag és regenerálódó. Általában minden olyan energia(forrás), amely nem fogy ki, de nem az alternatív (nap, szél, geotermikus stb) energia.


szürkék: összefoglaló név az olyan galaktikus népekre, amelyeknek szürke színű ruhájuk vagy bőrük van. Több fajta szürkét különböztetnek meg, például magasságuk alapján. Sok eltérített beszámolójában szerepelnek és a hollywoodi filmekben: a média kedvencei, mely általában félelemkeltésre használja őket. Feltehetően ők működnek leginkább együtt az árnyékkormánnyal. Lehet, hogy egyes szürkék programozható életformák (PLF).


távolbalátás (ang. remote viewing): egy módszer arra, hogy az öt érzékszervünk által jelenleg nem elérhető dolgokat érzékeljünk. A távolbalátás tudományosan megalapozott, nagyjából mindenki által megtanulható eszköz, melyet a fegyveres és bűnldözési intézmények és az elpártolt civilizáció intézményei is alkalmaznak és fejlesztenek. Első kialakítói Harold Puthoff és Ingo Swann. Ezt a képességet bizonyos fokon az agykontrollban is oktatják. A technika nyugati eltejredése Ron Hubbardhoz köthető.


téridő: a “3D” -ben, idő és tér fogalmainak gyűjtő neve. Ezen túlmutatva azt jelenti, hogy duális szinten a téridőből tekintve mindennek van kiterjedése, eleje és vége.


tudatosság (ang. consciousness): talán az Alkotó/Isten/Jelenlét stb megnyilvánulási formája, nem igazán meghatározható fogalom.


ufo: szabadenergiával működő vagy gondolatok segítségével irányított, levegőben lebegni képes hely- és esetleg időváltoztatásra képes, 3D-ben érzékelhető közlekedési eszköz, közismertebb nevén repülő csészealj. A mainstream köznyelvben az ilyen eszközök irányítóit is ufo-knak vagy ufonautáknak hívják. Az exopolitikában ezek a kifejezések nem használatosok, mert túl sok elsődleges jelentésük van és másodlagos jelentéseik is eltorzították, említése többnyire bulvár és szakavatatlanság benomyását kelti.


visszafejtés (ang. reverse engineering): Egy műszaki szerkezet tanulmányozása és utána lemásolása. Egymással konkurráló cégek szokták végezni, hogy egymás termékeit utánozzák. Exopolitika téren a repülő csészealjak és egyéb technológiák visszafejtésre kerültek az árnyékkormány által. Ennek a mikéntjébe például Phil Corso ad betekintést könyvében.


zérusponti energia (ang. zero-point energy): lsd szabadenergia. A zérusponti energia a fizikához közelebb álló fogalom, arra gondolva, hogy ez az energia azonos azzal, ami kvantummechanikai számításokból következő, az univerzumban/vákuumban is jelen levő energia (a harmonikus oszcillátor kvantummechanikai leírásában alapállapotban is jelen levő energia). Mások az éterből (melyet különbözőféleképpen definiálnak) kinyert energiára értik.

Szeretettel várjuk építő hozzászólásodat!

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s