Az Exopolitika Végső Üzenete

exopolitika végső üzeneteTöbb univerzum van, egy univerzumon belül több dimenzió, és egy univerzumban dimenziókat átívelően több idővonal. ha én másképp cselekszem, más idővonalra kerülök. Az átkerülését a legtöbb ember nem veszi észre. Ugyanazok a családtagok és munkatársak, szomszédok veszik majd körül, alapszemélyiségüket illetően, de másképp fognak reagálni a külső eseményekre és a saját gondolataikra és érzelmeikre, ezáltal az idővonalat váltó személy mást fog érzékelni. Ugyanazt és így mégis mást. Ezért óriási a felelősségünk, a saját sorsunkat illetően mindenképp. Ezért fontos a karmatisztítás. A saját világomat igen jelentős részben én okozom. Nem mindent, nem globálisan, mert minden átszövi egymást és vannak magasabb erők és átfogóbb kollektív sorsok is, de a saját életemet legjobban, legnagyobb mértékben én irányítom. Ennek oka, hogy én vetítem ki a Matrikát, a mátrixot, a mayát, mert az Én az a tudatosság, amiben minden megjelenik.

Az én nem tárgyiasítható, nem lehet egy igének a tárgya, ez az Én, a legvégsőbb Én csak alany tud lenni. Ebben jelenik meg én, ez a végső tudatában levés, a végső tudatosság. A lélek amiből születik, az az isten anyag, az isten tudatossága – erről Michael Newton Lelkünk útja könyvsorozata megfelelő része tájékoztat minket: a lélek egyrészt születik, másrészt, mivel istenből születik, örökkévaló. Spirituális felébredéskor enek tudatára ébredése megy végbe, valósul meg. És visszatérve az egyéni felelősségre, ez nem az egó felelőssége, hanem a léleké. És érdemes megtudni az előző életes mintákat, mert azok annyira rejtettek, hogy jobb idővonalra kerülni ezek ismeretében sokkal inkább lehet. És mi teremtjük a valóságot, mert mi vagyunk a végső valóság, az Egy, amelly tudatára ébred önmagának.

Ez a legfőbb feladatunk. Ezt a fő feladatot párhuzamosan a banális, egó-test feladatok elvégzése mellett, ezeket ennek feltételeként felismerve, tudjuk teljesíteni. Nem elérni. Hanem folyamatosan megvalósítani. Ugyanis máris ez a végső egy vagyunk. A maya fátyla különít el a lélek egó magasabb látásától, de még a lélek egónak is fel kell fedeznie: ő maga Isten. És mindenki másban: saját magát látja. És minden másban is. Ezért nem működnek az elhárítások, a tagadások, az ellenségképek, a nemszeretem dolgok sem test, utóbbiak sem lélek szintjén: minden én vagyok. Én teremtettem mindent. Hogy utasíthatnám el saját magamat? Én egységes egy vagyok, a végső Egy. Az Önvaló. A tiszta, végső tudatosság. 

És felismerhető mindez úgy, hogy közben kiállunk az érdekeinkért, mert azok is vannak és érvényesülünk az anyagi világban, miközben rövid időnként emlékezünk igaz természetünkre, amely magában foglalja a nem-igazi természetünket is, így azt is elfogadva és integrálva: teljességként élünk. Így a banális hétköznapokban, egy kis önzőséggel, egy kis önérdekkel együtt is. Belefér. Isten ez is.

Ha megszületne testbe, neki is lennének vágyai, szükségletei, nem úszná meg ő sem. És már ez meg is történt. Itt van 7 milliárd programverzióban. Ha pedig belevesszük a Földön túl élő, emberi és nem emberi, fizikai testi és nemfizikai testi test-véreket is: minden én vagyok. Miközben kiállok az érdekeimért, a jogaimért, és nem félek a karmától, ha vissza kell adni, igazságot kell hozni, vagy meg kell védeni. Dichotómián keresztül vezet az egység. Az ellentmondás és önellentmondás a részhalmazok, az egység az ezeket tartalmazó főhalmaz és annak háttere. Ki vagyok én? Az exopolitika ugyanoda vezet, mint a legősibb hindu tanok [merthogy azok is Onnan jöttek].

És hadd egészüljön ki ez az egyik legfontosabb Steven Greer írással, mely ugyanezt támasztja alá. Steven Greer a földönkívülieket illető anyagi-spirituális igazságfeltárás legfontosabb úttörője.

Amennyire nagyok voltak és lesznek az emberek közötti valódi egység felismerésének megpróbáltatásai, úgy mennyivel hatalmasabbak lehetnek ezek a megpróbáltatások az emberek és a Földön túl élő civilizációk közötti kialakulóban levő és embrionikus fejlődési stádiumban tartó kapcsolatokban? Olyan hatalmasak ezek a különbségek, hogy a megrögzött hitrendszerekbeli és a társadalmi-kulturális különbségek egy európai civilizált állampolgár és egy afrikai ősi bennszülött között eltörpülnek ezek előtt! 

Hogyha az emberek között az egység teljes hiánya és konfliktusok születnek akkor, amikor kizárólag a különbségeinkre fókuszálunk, mennyivel hatalmasabb lesz a potenciális egységtelenség és konfliktus az emberi lények és a Földön túl élő lények között, amennyiben csak a különbségeket vagyunk hajlandóak észrevenni?

A múlt kudarcra ítélt és katasztrofális szemléletmódjai – hogy csakis a különbségeket és a tőlünk idegen, szokatlan tulajdonságokat vesszük észre – utat kell, hogy engedjenek magunkban egy újfajta szemléletmódnak, az egység látásmódjának. 

Az egység látásmódjával kell szemlélnünk nemcsak embertársainkat, hanem a Földön túl élő embereket is, mivel az egység, a valódi összetartozás emberek között fennálló alapjai ugyanolyan mértékben léteznek az emberek és a Földön túl élők közötti kapcsolatainkban is.

Mivel egy Legfelsőbb Intelligencia van, ami minden teremtésben megnyilvánul, ugyanúgy egy Legfelsőbb Intelligencia van, ami minden tudatos létező forrása: ha a Földön, ha máshol élnek azok.

Ez a végtelen béke, az Univerzális Intelligencia az abszolút tudatosságnak egy magját ültette minden tudattal rendelkező lénybe, ezáltal mindannyian folyamatosan egységben vagyunk ezzel az Univerzális Intelligenciával és így egymással is, ennek a tudatosságmagnak a finom és mindent átható energiáján keresztül. 

Ezért az emberek valódi Önvalója és a Földön túl élő más civilizációk valódi Önvalója azonos. 

Különbségalapú szemléletmóddal vizsgálva, sokfélék vagyunk és nincs közünk egymáshoz., ám egységalapú szemléletmóddal vizsgálva, sokkal inkább hasonlóak vagyunk, mint különbözőek, sokkal inkább családtagok, mint idegenek. 

Ezért van az, hogy belső Önvalónkra kell szegezzük figyelmünket, nemcsak ahhoz, hogy felismerjük egységünket embertársainkkal, hanem hogy felismerjük egységünket az Univerzumban élő többi tudatos élő létezővel.

Míg a kicsiny, porba hulló különbségek összezavarnak minket, örök egységünk a tiszta tudatosságban soha nem hagy el minket. 

Ilyen értelemben egységben vagyunk az Univerzum minden élő lényével, legyen az testben, az ismert tér-időben élő vagy multidimenzionálisan, a téren és időn túl élő lény. 

A valódi belső egység felismerése minden különbséget felold.

Ajánlott videó a cikk mélyebb megértéséhez:

Világok Egysége

Világok Egysége – Channelingelt üzenetünk (új ablakban nyílik meg)