Mi az Exopolitika?

Alfred Lambremont Webre, JD, MEd

Alfred Lambremont Webre, JD, MEd ( exopolitics.com )

Az exopolitika kifejezést Alfred Webre alkotta meg azonos című könyvével (Exopolitics), és  Michael Salla vezette be a köztudatba. Az exopolitika az emberi és a többi galaktikus civilizáció viszonyát kutatja. Arra keresi a választ, hogy hogyan fogja az emberiség többsége, akik most nem ismerik el, felfedezni és feldolgozni a többi galaktikus népet és az információkat, amiket közölnek. Az exopolitika túllép az ufológián – talán az alapjának lehetne tekinteni – amennyiben tényként fogadja el, hogy létezik a Földön kívül is intelligens élet. Súlypontja nem a történelem felgöngyölítésén és a népek kutatásán van, hanem a társadalmi folyamatok és politikai változások kutatásán.

Én annyit tennék hozzá, hogy ha egyszer kiderülnek az alapvető tények, azok alapjaiban változtatják meg az egész Földet. Megoldhatjuk az emberi DNS és az emberek származásának rejtélyét. Megismerhetjük a fejlett technológiát, amivel űrutazás és energia lokális kinyerése lehetséges, ezáltal megszabadulunk a centralizált közgazdaságtan és hatalomgyakorlás szükségességétől. Mindez az emberi tudatosság egy következő korába fog torkollani, egy új paradigmába. Izgalmas és változatos korban élünk.


Az exopolitika fogalma

2009 októberében néhány exopolitikai vezető személyiség találkozót szervezett és brainstorming módszerrel keresték a fogalom különböző értelmezéseit és használati módjait. Egyértelművé vált, hogy az exopolitika szót 3 behatárolt értelemben használják:
– tudományágként
– nemzetközi mozgalomként
– egy új paradigmaként.

Mind a három jelentésben közös, hogy a földön kívüli élet következményeivel foglalkozik. Ezért dióhéjban az exopolitika definíciója az, hogy a földön kívüli élet hatásaival foglakozik. A feltérképezett jelentéseket alapul véve egyetértettek a következő pontos meghatározásokban:

köznyelvi meghatározás:
Az exopolitika egy több tudományágat érintő tudomány, egy nemzetközi politikai mozgalom és egy új paradigma. Ezek közül mindegyik a földönkívüli élet létezésének messzemenő következményeivel foglalkozik.

hivatalos meghatározás:
Az exopolitika egy átfogó tudományág, melynek gyökerei a politika tudományok. Kutatással, oktatással és a közügyekkel foglalkozik, az olyan szereplőket, intézményeket és folyamatokat tekintetbe véve, amik a földönkívüli élethez kapcsolódnak, valamint az új paradigmán keresztüli nyilvános elterjedés messzemenő következményeivel.

Az exopolitikai mozgalom és aktivizmus

Az exopolitikai intézet céljai közt említi a következőket:
Olyan szereplők, intézetek és folyamatok támogatása, amelyek a földönkívüli lét bizonyítékainak kutatásához kapcsolódnak.
Tudatosság és megértés terjesztése a különböző földön kívüli népek létezésére szóló összes bizonyítékról, és ezek kihatásáról a társadalmi, gazdasági, kulturális és politikai folyamatokra.
Azon földön kívüli népekkel való békés együttműködés elősegítése, akik bizonyítottan elkötelezettek a globális béke, az emberek felelős szerepvállalása valamint az emberiség szuverenitása iránt.
Az emberiség nyílt kapcsolatra való felkészítése azokkal a földönkívüliekkel, amelyek létezése hiteles bizonyítékokkal alátámasztott.
A bizonyítottan nem földi technológia ismertetése, nyilvánosságra hozatala.
A történelem, egyezmények, technológia és aktivitások területén felgyűlt dokumentumok és bizonyítékok felgyorsított nyilvánosságra hozatalának elősegítése a teljes hivatalos bejelentés érdekében.

Az exopolitikai aktivizmussal egy alulról szerveződő mozgalom jött létre. A fent említett célok egyben az exopolitikai aktivizmus céljai is.
Az exopolitikai intézeten és alapítóján, Michael Salla-n, kívül a jelentősebb aktivisták névsora: Steve Basset, Ed Komarek, Alfred Webre, és Scott Jones.

Megjegyzés: A cikk második része az Exopaedia bejegyzésnek fordítása.

Exopolitics Institute

Exopolitics.org

 Forrás: http://exopolitika.freeblog.hu/archives/2010/01/01/Exopolitika/
2010. jan. 1. 15:11 – írta Zoltán