Exopolitics Hungary to Tolec, Wilcock & Fulford on Complementary Currencies

Exopolitics Hungary concurs & comments David Wilcock’s July 22, 2014 comment on Ben Fulford’s July 21, 2014 article and Tolec’s July 24, 2014 comment to these.]

Hello, there is something of which importance so many alternative truth seekers fail to recognise, even the greatest ones.

It is complementary currencies.

Whether there will be a new financial order, benevolent or only seemingly benevolent, whether there will be a financial reset or not, the financial monoculture is not proper to stay for a new humanity.

The current system in its most basic assumptions, could mostly, not totally, be corrected by some, a few major issues.

One of basic problems besides the need for money in the first place, is compound interest. It should be illegal, I think. Normal interest could be legal, if it represents a fixed price, therefore being a fixed interest. Compound interest is based on a law that is against natural laws that operate in long standing systems.

Secondly, as commodity markets and the stock exchange have regulatory bodies and centers, so should have foreign exchange, which does not have such yet. There is no one single place where you can go on a specific street or square that would regulate the world’s currency trends. There is such for stock exchange, like the New York Stock Exchange or Frankfurt Stock Exchange, there are also such bodies for commodity markets like the Chicago Board of Trade in the US, but there is none for currencies of nations of the world. And we cannot account the Bank for International Settlements for this purpose.

Therefore an artificial imbalance has been upheld for centuries, even though people in countries with weaker currencies work usually at least the same amounts of hours and soul and bodily effort.

Thirdly, there has been a taboo, the greatest taboo of all, even greater then UFOs, reptilians, the trillion dollar law suit, quantum-vacuum zero point energy, or enlightened absolute consciousness. All these are fairly accessible, understood by many, compared to the amount of those people who understand the magnitude and importance of complementary currencies.

The central middle age was before the dark middle age. There has been great abundance in Europe in that era. The reason for this was not greater machinery or technology or consciousness than a few hundred years thereafter. But it has been the financial ecosystem, the opposite of a financial monoculture. And this is what we really need, besides the aforementioned more known areas, for a new humanity.

As nature uses multiple species in a forest to create sustainable diversity, so does permaculture and so need our financial systems.

A competition has begun at least in the Western part of the world, to find a new way of organizing societies. There have been welfare republics, dictatorships, democracies, welfare states, liberal states and now a way is yet to be found.

We could learn from the experiential wisdom of the successful, abundant part of ancient Egypt and of the central middle ages, to just mention a few examples, because if we use only one tool for a variety of purposes, we will not see satisfactory results.

It is our habit to think of many as something God given, though it really is a mental fiction. Therefore it is totally changeable.

There have been numerous successful examples with using complementary financial tools for different purposes which give not hope, but absolute certainty that this new yet ancient approach works.

Financial monocultures were created by reptilians and other service to self civilizations in order to concentrate and centralize power and resources in order to control star people souls incarnated in human forms through the needs of those 3D forms.

Interest is a further, second step beyond the structure of financial monocultures to concentrate and centralize power and resources.

Compound interest is a third, huge step in this effort.

The lack of a center of foreign exchange markets is yet another step.

Computerizing trade in stock exchange and the FRESH beginning of computerizing commodity market trades is a further step.

And there are many steps in between.

So if we peel back the onion layers, the fundamental problem is financial monoculture, the absolute lack of financial diversity.

This makes the system very effective in one sense, but just look at the global de facto distribution of goods and services.

Complementary currencies (c.c.) of various types are needed. From a locality viewpoint, on the greatest level, for international trade (like the Terra Trade Reference Currency, TerraTRC.org ), then for nation-to-nation trades, like autonomies outside originator countries and the mother country, then on the national and sub-national, that is on a regional and even city and even sub-city, that is on a district level, like the Torekes in Belgium ( torekes.be ) , or the C3 in Uruguay ( c3uruguay.com.uy [the government accepts it and is based on the open source software cyclos.org ] ) , or the WIR in Switzerland ( wir.ch [ Europe’s oldest c.c., which is a B2B c.c. ) or the Zeitboerse in Switzerland ( zeitboerse.ch [Europe’s very first complementary currency to solve the problem of the so pressing elderly care, based on the Japanese model of the Fureai Kippu c.c. ] ).

From a functional viewpoint, complementary currencies for trade, complementary currencies for societal and social purposes, complementary currencies for economic and financial purposes and complementary currencies for environmental purposes. Citizen-to-Government, Government-to-Citizen, Business-to-Business, Government-to-Government, continental organization of nations-TO-continental organization of nations and on global problems of society and environment and technology.

In our modern world, decisions are made by large corporations. They need to have an interest in where we would like our world to go.

Whatever amount of disclosure we achive in the area of extraterrestrials, in ancient wisdom knowledge, in thousand years old secret agendas, in free energy and so on, these will not bring forth a new humanity with the old, patriarchal, thousand years old financial system, taking into account that money, the force behind money, is one of the strongest de facto forces in humanity.

We need a reformed and restructured and re-setted form of the current financial system and we need a SYSTEM, a NETWORK of complementary financial systems as well.

I recommend the contemplation of this and the works of Bernard Lietaer ( lietaer.com ), whose books include the one titled A New Money for a New World, then the one titled People Money. [ further books by Bernard Lietaer here ]

Complementary currencies are as important in disclosure and in building a new world as the disclosure on UFOs, reptilians, the trillion dollar law suit, quantum-vacuum zero point energy enlightened absolute consciousness and so many other topics.

You heard Exopolitics Hungary.

Reference:

-​ Exopolitics Hungary’s comment on complementary currencies to Tolec, David Wilcock and Ben Fulford
– Benjamin Fulford – July 21, 2014: Bush Jr., Benjamin Netanyahu and other senior nazionists to be arrested soon http://hipknowsys.blogspot.hu/2014/07/benjamin-fulford-july-21-2014-bush-jr.html

Androméda Tanács – Gigantikus energialény a Föld közelében lencsevégre kapva

13.dimenziós energia 1

Óriási energialényt rögzítettek a Föld közelében tavaly melyről a képek nemrégiben lettek nagy nyilvánosság előtt elérhetők. Ezen a youtube linken megnézhető részletesen az objektum, amely videó érdekességként kiemeli, hogy a világ legnagyobb teleszkópja, a Vatikánhoz tartozó, igazán keresztényi, Lucifer névre keresztelt teleszkóp (melyet véletlenül jezsuiták üzemeltetnek) lehetséges, hogy valójában pont ezért, illetve az ilyen jelenségekért infravörös teleszkóp.
(Január 3-án a BlogTalkRadio “BpEarthWatch” c. műsorán hangzott el egy erről az objektumról is szóló műsor.)

Tolec 2014. január 13-i bejegyzése szerint ennek a lénynek az általa legmagasabbnak ismert, a 13. dimenzió FELETTI szférából való az energiája, és a Naprendszer és a Föld felemelkedését és átalakulását jött segíteni a következő, negyedik dimenzióba.

Androméda Tanács – Kapcsolatba Lépés

Ismeretek, melyeket érdemes tudni az Androméda Tanáccsal, azaz a Földet látogató, jószándékú, Földön túl élőkkel történő, bolygószintű, nyílt találkozásokról.

Androméda Tanács hivatalos jelképe a Földiek számára

Három tényező, amelyek mellett az Androméda Tanács elkötelezett

a Föld dimenzióváltásával kapcsolatosan.

Felkészítés.

Asszisztálnak és felkészítenek minden emberi lényt hogy “mennybe mehessen”, magasabb szintre léphessen a spirituális éberségben, tudatosságban ésaz élet minden területén jelentkező természetes képességeiben a negyedik dimenzióba/sűrűségi szintbe, ahogyan a Föld áthalad a galaktikus egyenlítő zónáján és megkezdi átalakulását.

 

[megyjegyzés: ez már évek óta tart 2013-hoz képest olyan módokon, amiket legtöbben észre sem veszünk tudatosan]

Elkötelezettség a biztonság iránt.

Önként vállalt elkötelezettségüket és céljukat, hogy minden embert galaktikus és planetáris biztonságát biztosítsák, elérték, legfőképpen abban az értelemben, hogy az utolsó hüllőbázist is megtisztították, felszámolták és bezárták, többé ezek már nem operábilisak.

[megjegyzés: minimum évezredek, de inkább évszázezredek óta voltak interdimenzionális, millió évekkel fejlettebb, rosszándékú hüllő civilizáció támaszponjai a Föld kérgében, melyek célja a háborúra, viszályra, szakadatlan mentális zajra és háborúkra ösztönző alacsony frekvenciák sugárzása volt, ezeket semmisítették meg. Tovább az Androméda Tanács végrehajtó szerve, a Galaktikus Föderáció – nem összetévesztendő a Fény Galaktikus Föderációjával, mely sötét erők szervezete – eltávolította a mélyűrben elhelyezkedett “kockát”, mely szintén az egész bolygót bombázta évezredekel keresztül negatív energiákkal a végső cél biztosítására: a teljes Tejút Galaxis hüllőgalaxissá történő átalakítására a Föld-Hol-Mars hármason keresztül, ezekről is Tolec youtube és slideshare csatornáin elérhető interjúk és írások adtak felvilágosítást]

Elkötelezettség a segítség iránt

Az Androméda Tanács számos képzett “embert”, hajót, tanácsadót, spirituális és érzelmi tanácsadót kötelezett el… akik készenlétben vannak, készen állnak, hogy segítsenek a Föld emberiségének az átalakulás számos szakaszában.Ezt azáltal fogják elérni, hogy számos-számos módon mentorálnak, tanítanak és segítenek a földi embereknek megfejlődni a változást és átalakulni hozzá.

Melegszívűek, barátságosak és kedvesek lesznek. Példamutatás révén fognak tanítani, szeretet és irgalom által fognak eljárni. Emlékeztetni fogják az emberiséget arra, hogy a legbefolyásosabb, legnagyobb hatalommal rendelkező “erő” az Univerzumban: a szeretet.

 

[megjegyzés: Tolec külön írt egy írást Biospheres (Bioszférák, űrhajók) címmel, melyben bemutatja azt a számos, főleg orvosi, mentális, testi és lelki betegápolásra szakosodott hajót, melyeket a földiek segítésére rendeltek el.

Tudva levő: az Androméda Tanács tudósai az időben előreutazva találtak egy olyan idővonalat, ahol az Androméda Galaxist hüllők támadják meg óriási erővel, hüllőgalaxissá akarva alakítani azt minden egyes lényével együtt; ezt az idővonalat visszafejtve a múltba, jutottak el a Föld-Hold-Mars területhez a mi galaxisunkban. Ezért keltek segítségre. Felismerve, hogy totálisan tehetetlen a lebutított, minden tekintetben mérgezett és lefegyverzett emberi faj a hüllők évezredes terveivel szemben, hivatalosan és precedensértékűen, szavazás alapján megszegték a be nem avatkozás Univerzumszerte kötelezően betartandó törvényét, ugyanis 1 a hüllők ezt nem tartották be, így több mint 20 bolygónyi életet hajtottak elnyomó uralmuk alá, 2 esélytelen más módon a számukra és a mi és a maradék több mint 20 bolygó számára is a szabadulás, 3 valamint máskülünben a teljes galaxist hüllőgalaxissá alakítják már fel is épített – azóta lerombolt – struktúráikkal, melyet már számos más galaxissal megtettek az idő folyamán.

A nem kolonizáló, nem önszolgáló fajok az Univerzumban, a társszolgáló fajok. Az Univerzum élőlényei többsége ilyen. Több millió éves civilizációkat csak így lehet fenntartani olyan technológiákkal, melyek máskülönben isteni erejű pusztításra volnának képesek civilizáción belüli vagy civilizációk közötti összetűzések esetén. A kolonizáló és élősködő fajok esetén ez a központosított, egy központból irányított civilizációs/társadalmi struktúra által kerülhető el. Az Univerzum elég nagy e két csoport külön élésére, bár voltak már galaktikus háborúk.

Így már érthetővé kell, hogy váljon a kedvesség és könyörület, mellyel vannak felénk az Androméda Tanácsbeliek. Az a tény, hogy több millió éves fejlettségűek ezek a civilizációk, vonatkozik a technológiáikra és a társadalmaikra is, és vonatkozik az belső energetikájukra, személyiségeikre, lelkeikre, kollektív pszichéjükre, mentális és tudati képességeikre is. Megjegyzés vége]

 

Kapcsolatfelvétel és Látogatások

Androméda Bioszféra tinyurl.com per SecchiAndromeda

Forrásképhez kattints a képre: tinyurl.com/SecchiAndromeda

Mi lesz a fókusza, lényege a barátságos nyitott látogatásaiknak? Mi fog kiderülni, amikor látogatást tesznek? Mit fognak tanítani?

 

Látogatások rendje

Az Androméda Tanács Nagykövete, Tanka Wheneh, Diplomáciai vezetője Maka Nahiweh és Elnökhelyettesnője Tania Piekae, meghatározott helyeken fognak látogatásokat tenni, közvetlenül őket fogják követni küldöttségek származási bolygóikról, melyek az Androméda Tanács tagjai: Ventra (a Polaris csillagképben, az Antares csillagrendszerben), Nikotae (a Sirius A csillagrendszerben), Toleka (a Cygnus csillagképben, az Alpha Cygni, másnéven Deneb csillagrendszerben) és Ritol. Részletek alább. A baráti látogatásokat a hüllők teljes eliminálása teszi lehetővé, ehhez azonban a Földön maradt néhány, embernek látszó, magasbeosztású, ismert hüllő ténykedésének is véget kell érni, mely folyamatban van, ahogy struktúráik és terveik nem az ő szándékaik szerint omlanak össze, ill. meghiúsulnak.

 

Megvilágosodás. Leckék.

2-3 Androméda tanácsbeli ember lesz jelen egy adott helyen egyszerre. Nagyon magas emberek (átlag 6’4’’ (193cm) – 7’6’’ (254cm)+), férfiak és nők vegyesen, világos zöld, világos kék, porcelánfehér és mocha bőrszínűek, személyzeti tagok, akik az említett négy bolygóról (Ventra, Nikotae, Toleka és Ritol) származnak. Be fogják mutatni magukat és meleg, baráti, nagyon informális, nyitott és interaktív látogatásokat és beszélgetéseket fognak folytatni a Föld embereivel, a civil hétköznapi emberekkel.

 

[megjegyzés: Tolec ehhez külön írást írt a slideshare oldalán “Visiting four (4) Races of the Andromeda Council” címmel.]

 

Ezen találkozások során az Androméda Tanács személyzetének tagjai az alábbiakat illetően fognak tanítani, magyarázatot adni vagy egyszerűen csak emlékeztetni minket:

 

a.) a Földi ember fizikai eredete… a számos univerzumbeli csillag és bolygó közül honnan származnak a Földi emberek, kik az igazi égi őseik és kik az igazi égi nagybácsijaik, nagynénjeik, testvéreik

[megjegyzés: az emberi faj a galaxisban a Lant csillagképből származik, továbbá a Földön található emberi faji sokszínűség szintén mind-mind egy-egy különálló bolygóról ide származott embercsoport bizonyítéka]

b.) a számos planetáris földi változás és harmonikus rezgések változásása a Naprendszerben és a Földön. Arról, hogy min megy keresztül valójában a Föld és az emberiség, ahogyan keresztül haladnak a galaktikus egyenlítő mezején, hogy három dimenziósból negyedik dimenzióssá alakuljanak, hogy aztán az idő teljességében a jövőben… ötödik dimenziós/sűrűségi szintű legyen a bolygó és rajta minden élet.

c.) arról, hogy pontosan mi mindent fog mindez jelenteni a Földre és lakóira nézve, pontosan hogyan befolyásolja életüket :minden tekintetben, olyan csodálatosan pozitív módon, hogy azt a képzelet nem képes befogadni. Arról, hogy az emberek mire számíthatnak atekintetben, hogy negyedik dimenziós emberekké válnak.

d.) arról, hogy milyen lesz a Földön élni a földi embereknek, ahogyan az egy frissen újjászületett és megújított magasabb dimenziójú/sűrűségű világgá változik

e.) arról, hogy a Szeretet a legnagyobb hatalommal rendelkező erő az Univerzumban és hogy a Szeretet a Teremtés igazi mélylényege

f.) a Föld bolygó szentségéről, arról, hogy milyen fontos, hogy olyan szent tisztelettel kezeljük Őt, mint amilyent megérdemel

g.) az Ember lelki eredetű voltának igazságáról, valóságáról és igazi lényegéről/esszenciájáról

h.) az Emberi Lélek valóságáról, teremtéséről és szentségéről és annak a Teremtővel/Teremtéssel, Univerzumszerte az összes érző élettel való kapcsolatáról.

 

[megjegyzés: a Föld az egyik legkeményebb tanulóbolygó a galaxisban morális és más leckék vételére a lelkek számára. E tanulóbolygó olyan állapotba került, hogy a rajta lakók teljes eliminálásán kívül – melyet a múltban már használt – az egyetlen esély ennek a sok léleknek a további lényegi fejlődésére a dimenzióváltás. Egyúttal ez különböző galaktikus és planetáris időzítések alapján időszerűvé is vált. Ahogyan halad a Naprendszer a Galaxisban, mintha egy óralapon haladna, az egyik felén a sötétség, a másik felén a fény idejét élik a benne élők, a köztes időszakokban átmenettel, most ebben vagyunk, fény felé való átmenetben.

Hasonlóan az emberi szüléshez vagy egy viszonylag szabad hernyó börtönszerű bábbá válásához hogy aztán pillangó repüljön ki belőle, ez sem jár fájdalommentesen, de megéri.

Idővel, néhány százezer-millió év múlva el fog jönni megint egy új, sötét korszak, ami most végetért, de addigra bioszférákban (életbolygókban) élve, hasonlóan az Androméda Tanácsbeliekhez, ezek a külső, tudatra-lélekre-DNS-re ható hatások már kikerülhetők: mélyűrben tartózkodással, térmódosítással és a magasabb dimenzióba lépettség által.

Bizonyos helyein a Földnek és bizonyos, fejlett lelkű emberek már most 5. dimenziósok lesznek, azonban a negyedik és az ötödik dimenzió sokkal csekélyebb mértékben tér el egymástól, mint a 3. és a 4. dimenzió.

Mi, emberek, különleges képességekkel megáldott lények vagyunk. Bár DNS-ileg lebutítottak minket, mivel eredetileg nagyon magas rezgésből érkeztünk, hatalmas csodák várnak ránk a negyedik dimenzióban.

 

Tudati-lelki-testi fejlődés:

Negyedik dimenziós életünkről Tolec kettő dokumentumot is írt slideshare oldalán.

Teljes telepátia,

a test teljesen önregeneráló (anyagilag és energetikailag egyaránt),

szén helyett gyémánt-/kristály- és fényalapú és képes magának minden táplálékot és energiát megadni (táplálkozás, fűtés szükségtelensége),

teljes spirituális felébredettség és spirituális emlékezet,

az egómentesség boldogsága (az egó egyszerűen szétolvad a magasabb sűrűségben, számolt be arról több Androméda Tanács contactee, tanú is),

teljes összekapcsolódottság érzés minden élővel és a teljes univerzummal (Univerzum-tudatosság),

évezredes élettartam (az idő mint olyan megszűnik, az egy mesterséges teremtés itt a Földön),

teljes ön-testváltoztató, valamint nemvátló és alakváltó képesség,

 önlevitáló képesség,

360 fokos (belső) látás,

bolygón belül saját testi / önteleportációs képesség,

tisztánhallás (több kilométerről való hangfelismerési képesség),

a fény és az érzékelés új spektrumainak észlelése.

Ez a lista nem teljes. Ha utána olvasunk az indiai bölcsek között sziddhi-ként ismert tulajdonságokra, azok jórésze/mindegyike is ezek között lesz, de nemcsak ezek lesznek az új tulajdonságaink.

 

Technikai fejlődés:

Továbbá számíthatunk végre a Lockheed Martin és más, alig ismert nevű mélymilitáris (hadügyi) szervezetek szabadalmainak és technológiáinak mindennapos használatára (viszont ezekre már nem rögtön, szembe az emberi képességek azonnali átalakulásával), mint a
– teleportáció (bolygófelszínen belül és más bolygókra, ill. csillagrendszerekbe),

– antigravitáció (a rövidebb közlekedési távokhoz, bár önteleportálni is fogunk tudni, de “áru”szállításhoz ezek hasznosak lesznek),

materializáció (hasonlatosan a “3D nyomtatáshoz” , csak éppen szerves anyagot, táplálékot – bár nem lesz utóbbira szükségünk – is képesek leszük teremteni a Hologram/Univerzum/Kollektív Egy Tudat információs mezejéből),

– kvantum-vákuum nullponti/zérusponti energia (az éterből/térből/tér mögötti vákuumból végtelen energia nyerhető ki, ami felhasználható fűtésre, főzésre (bár ezekre nem lesz szükségünk), világításra, nyersanyag kitermelésre – építkezésekhez, jármű és eszköz gyártáshoz (bár materializálni is fogunk tudni) -, a Föld rendbetételéhez (a HAARP-pal sivatagok bezöldítésére és száraz területe megöntözésére, túl folyékony vagy száraz csapadékos (hó, jég) területek optimalizálására, néhány évezred alatt akár a teljes Földi víz sótalanítására (ennyi idő alatt hozzászoknak az élőlények, ahogy hozzászokat a besózására is az azóta a naprendszerből már kitiltott annunikik és/vagy hüllők által), az eddig okozott talaj-, lég-, vízszennyezés teljes eliminálására.

megjegyzés vége]

Androméda Tanács 12 bioszféra-urhajó

Kattints a képre dokumentumokhoz az Androméda hajókról: slideshare.net/Tolec

Látogatás

Tervek szerint, amint csak lehetséges, megkezdődnek a baráti látogatások a fentebb említett négy képviselő és bolygóik további képviselői által (egyszerre csak 2-3 ember lesz egy helyen) a világ számos pontján, míg – kb. Egy mostani év alatt – az emberiségnek tisztává és érthetővé válik, hogy nem vagyunk egyedül az Univerzumban és sosem voltunk egyedül. A látogatások a szabadban, természetben lesznek, a hétköznapi emberekkel: parkokban, egyetemek parkjaiban, külvárosokban (Magyarországhoz és a felvidéki, délvidéki, erdélyi területekhez már küldtük javasolt és elfogadásra került helyszíneket ehhez).

Központi üzenet

A legfőbb üzenetük a látogatások során az lesz, hogy a Földi emberek élvezzék és örömködjenek annak tudásában, hogy:

“Nem vagytok egyedül, sosem voltatok egyedül, bolygótokat [és annak élővilágát, beleértve minket] számos, számos faj nemzette szerte a Kozmoszból. Az Univerzum és galaxisai hemzsegnek az érző, intelligens élettől, társadalmaktól és kultúráktól. Föld Emberisége, részese vagytok ennek az isteni bővelkedésnek… az érző intelligens ÉLET bőségének. [részesei az Univerzum Tudatának és annak bőségének]”

 

[megjegyzés: számos faj nemzeti az emberi fajt, másrészt számos faj települt ide, harmadrészt miután őseink elhagyták a bolygót, ezen isteni földi lényeket lebutították rezgésalapú DNS módosítás és más, többmilliárd éves technológiák által különböző gyarmatosító, elnyomó fajok saját hasznukra, de mindent nem vettek el és/vagy nem tudtak elvenni csodás lényünkből.
Bár DNS-ileg a tudomány szerint egy fajként vagyunk a bolygón, egy homo sapiens sapiens van, DNS-ünk kihasználatlan részei különbözhetnek, másrészt a különböző emberi fajok között igenis észrevenni különbségeket mentalitásban, kulturában, gondolkodásban.
Lelkeink jelenleg is az Univerzum számos területéről érkeznek a bolygóra, és jóllehet már számos emberi inkarnációt éltünk át sokan, valójában lehet, hogy egy adott konkrét csillagrendszer az otthonunk egy másik lényként. A háttérben persze, ilyen lény vagy olyan, 1 isteni energia szüli a lelkeket ( különböző “helyszíneken”, lásd Michael Newton Lelkünk útja köteteiben a lélek születése részt), végső otthonunk maga a forrás, a tiszta tudat, ahova “idővel”, az Univerzumok végén vissza is térünk teljes boldogságban és isteni öntudatban: önmagunkba önmagunkként visszatérve.

megjegyzés vége]

Androméda Tanács parancsnoki urhajó (Tolec rajza, slideshare.net per tolec

Androméda Tanács parancsnoki űrhajó (kattints a képre a képfájlhoz; Tolec rajza, slideshare.net/Tolec)

“És az érző intelligens életként, Nektek, földi emberek, szabad lelkeként, jogotok van szabadnak lenni – hogy szabad döntéseken és szabad akaraton alapuló életet éljetek, azon célból, hogy fejlődjetek és hogy lelkileg élő, éber, tudatos és felelős életet éljetek – szuverén emberi létezőkként.”

 

Ahhoz, hogy az újjászületett bolygó és az újjászületett emberiség hosszantartó békés létezésben éljen és élvezze az intergalaktikus áru- és szolgáltatáscsere előnyeit, várhatóan invitációt és a szükséges formális protokollokat fogja megkapni, hogy a bolygók és csillagrendszerek egy nagyobb közösségének, a Galaktikus Föderációnak (nem összetévesztendő a Fény Galaktikus Föderációjával, mely a nevét változtatgatja) tagjává váljon, mely a Tau Ceti csillagrendszerben székel és a 10. szenior tagja az Androméda Tanácsnak. Ha akar, akkor a Föld emberisége békés, együttműködő tagként csatlakozhat a bolygók ezen közösségéhez.

És, a Galaktikus Föderáció tagjaként (nem összetévesztendő a Fény Galaktikus Föderációjával) tagjaként, és így az Androméda Tanács részeseként, a Föld saját képviselettel rendelkezik majd az Egyesült Föld Tanács (Joint Earth Council) képviseletében, hogy az hivatalosan is képviselje a Föld érdekeit.

 

Ugyanakkor, Föld emberisége, ez a Ti döntésetek. Csakis Ti határozhatjátok meg a saját sorsotokat, csakis Ti tudjátak meghozni a saját döntéseiteket… csakis Ti határozhatjátok meg a jövőtöket. Senki más. Egyedül a Ti jogotok, mert Ez a Ti bolygótok. Minden tőletek függ.”

 

[megjegyzés: a tagságot illetően lásd még a Tanács c. oldalt. Az Androméda Tanács felelős a Tejútgalaxis ügyeiért, mintegy “intergalaktikus-interdimenzionális ENSZ”-ként, székhelye az Androméda Galaxis. 12 tag-csillagrendszere van. 10. Tagja a Tau Ceti csillagrendszer, mely a Galaktikus Föderáció központja (aminek a Xeta bolygó a központja) , amelybe kb. 140 csillagrendszer és 300 bolygó tartozik. Ennek a Galaktikus Föderációnak, mely az Androméda Tanács operatív, “mindennapos ügyintézésért” felelős ügyvezető testülete, leszünk a tagjai, ha úgy döntünk, és így az Androméda Tanácsnak is tagjaivá válunk. Kiemelendő, hogy a javasolt terv szerint a Földet nem egy Naprendszerünk – a napunk neve a Sol -,  tehát nem egy Sol-csillagrendszeri képviselet fogja ellátni, hanem önálló, bolygószintű képviselet, míg másokat a csillagrendszerük képviselete képvisel. Ennyire fontosnak, értékesnek és méltónak tartanak bennünket.

Ez óriási előnyöket jelent, a fény védelmét és támogatását, barátságát és többet már soha többet nem lehet majd olyan dolgokat megtenni velünk – akár hüllők által, akár bármilyen emberek által -, amelyeket a csatlakozás előtt: hasonlatosan ahhoz, hogy az EU csatlakozás óta sem lehet megtenni olyan bűnöket, melyeket előtte meglehetet. Csak miközben itt a Földön azóta lehet újabb, más bűnöket, vagy ugyanazokat másként megtenni, mert a tudatosság és a dimenzió/sűrűség/rezgés pont változatlan maradt, addig a több millió/mililárd éves civilizációk rendszerének rendszeréhez csatlakozva és egy dimenzióváltáson áthaladva ez már egészen másképp néz ki.

[megjegyzés vége]

 

 Forrás: http://www.andromedacouncil.com/Contact.html

Tolec és Androméda Tanács – mi a helyzet, ha az egész egy óriási tévedés?

Androméda Bioszféra

Jobb oldalról áramlik a napszél, baloldalt a “labda” ki kellene, hogy taszítsa gravitációsan mind a két bolygót (bal Merkúr, jobb Föld). Észrevehető egy “holdudvar”-szerű is az Androméda Tanács bioszférája (bolygónyi élettel teli űrhajója) körül, valószínű egy “pajzs” a gravitációs ereje lefedésére. Valamennyire hasonlatos önfelfedést láthattunk a kínai dupla nap felvételen (lásd vimeo.com/78391623 ).

Előfordulhat, hogy a Tolec írói álnéven (Alex Collier-t, az andromédabeliekről korábban beszélt úriembert, aki felvállalta nevét, akinek utódjának tartja magát Tolec, annyi attrocitás érte amiatt, hogy ilyen csodákról és új világokról, valódi történelmünkről beszélt, hogy visszatekintve nem csinálná újra, állítja saját maga) fellépő személyt azok a lények, akikkel kapcsolatban van, megvezetik. Előfordulhat, hogy számos igaz információt kap és közben néhány hamisat jól elrejtve. Lehetséges, hogy bizonyos szimbólumértelmezések összehozatala logikus, mégsem igaz.

Lehet, hogy nem lesz semmiféle diplomáciai képviselet, semmiféle Androméda Tanács, semmiféle dimenzóváltás. Mi legyen ekkor? Ábránduljunk jó alaposan ki az egész exopolitikából és menjünk sárgacsekkért robotolni, utódot nemzeni, hogy aztán ő is sárgacsekkért robotoljon és utódot nemezzen, hogy aztán majd az is sárgacsekkért robotoljon és utódot nemezzen és így tovább a láthatatlan kasztrendszerben, melynek felső rétegei is a maguk tudati és elmebel mókuskerekében tekernek a láthatatlan és számukra látszólag még érzékelhetetlenebb tudati elmemátrix-börtönben?

Vagy fogadjuk el, hogy igen, egy jószándékú lelket és személyiséget csodás tapasztalatokkal megvezettek, aki sok százezreket szintén így megvezetett közvetetten, de elfogadjuk, hogy ettől még maga a teljes exopolitika nem vesztett hitelességéből. Elutasítjuk a késhasználatot csak azért, mert a családunkban valaki ölt vele és soha többet nem szeletelünk, nem kenünk kenyeret? Elutasítjuk a kémiát, mert a német hüllőenergiagyár kíngyötrelemtáborokban különböző kémiai anyagokat használtak felüd(vös)ítő “zuhanyzásra”? Elutasítjuk a világon folyó fehér házas/galléros bűnösét leleplezésének rohamos terjedését lehetővé tevő internetet és számítógépes-mobil technológiát, csak mert ördögi célokra is ugyanilyen rohamos fejlődéssel használják őket?

Hol a megoldás? Az elmében (részhalmaz) és a tudatban. Az éles különbségtételben.

Andromédabeliek több beszámolóember alapján is léteznek. Logikusan elképzelhető, hogy több milliárd földi év alatt az Univerzum társadalmai találkoznak egymással, kapcsolatot építenek ki, kapcsolatok hálózatait építik ki. Logikusan elképzelhető, hogy a hüllők, akik tény, hogy léteznek, gyarmatról gyarmatosítandó területre haladva képesek egész galaxisokat uralmuk alá hajtani újabb galaxisok uralmuk alá hajtására, hogy aztán újabb galaxisokat hajtsanak uralmuk alá (nekik ez az élet értelme, nem a szolgálat). Logikusan elképzelhető, hogy vannak olyan lények, akik szolgálat orientáltak, nem érdekli őket az anyagi-energetikai testek és a lelkek fölötti uralom, mert lelkük és tudatuk fejlettségében állnak ott, hogy ismerik a valóság igaz természetét és ezér tiszteletben tartják az Univerzum (amit egyébként az Andromédabeliek a Tudatnak hívnak) törvényeit és “javaslatait”. Logikusan elképzelhető, hogy segítenek egy olyan fajnak, ami képtelen többmillió/többmilliárd éves technológiai hátrányával szembeszegülni elnyomó fajoknak, akik pluszban saját tagjainak álcázzák magukat (a természetben is az egyik legfőbb törvény az álcázás).

Kínában már levideózták a két napot, ami Tolec szerint az egyik Androméda hajó volt. A NASA már levideózta, amit egy Föld méretű objektum egyfajta “köldökzsinórral” kapcsolatba lépett a nappal, majd villámgyorsan eltávolodott tőle (Tolec szerint, aki a fő Androméda hajó kapitányával van leginkább kapcsolatban, hidrogénnal töltötte a Napot, hogy stabilizálja működését). Tolec előre megjósolt földrengés-helyekkel, -időkkel és -erőségekkel hitelesítette magát az elején, amiket ő a hüllőbázisok Androméda Tanácsbeliek (egészen konkrétan a Procyon-beli társaink) által kivitelezett likvidálásaként tart számon.

Sokan ábrándoztak már, meséltek már új dimenzióról, kollektív megvilágosodásról, sok bizonyítékként, szinkronicitásként, egymást erősítő jelekként feltűnő információt összegyűjtöttek, integráltak és szintetizáltak sokan.

Minden bizonyíték hit kérdése.

Az ufók, földönkívüliek létezése tény, tény az is, hogy sokféle csoportjuk van, és tény, hogy vannak jószándékúak és (a mi Androméda Tanács 12 bioszféra-urhajószempontunkból és/vagy az Élet szempontjából) nem jó szándékúak. Tény, hogy mindenkinek van valamilyen “napirendje”/tervrendszere, érdeke valamilyen szinten (vannak persze kizárólag megfigyelő fajok is, de ez most lényegtelen).

Tény, hogy a Birodalom egyre inkább engedi ezen információkat felszínre jönni.

Steven Greer közvetetten számolt be arról a háttérben meghúzódó (kevésbé publikus) tervről, miszerint az ördög tengelye nemzetek (nations of concern) után a globális terrorizmus (félremagyarázott/”újra”pozícionált USA- és Szövetségese általi terrorizmus), majd az üstökösök jelentette veszély és végül a földönkívüliek által jelentett globális veszély lesz az, amivel legitimizálják és egyre inkább végrehajtják az egy adatfeldolgozó, döntéshozó, irányító, végrehajtó és ellenőrző központból irányított globális falut.

Jelenleg mi sem kellene az ISON-nál jobb lehetőséget az utóbbi kettő “veszély” szó szerinti világgá kürtölésére és e célból a világ szorosabb militáris összefogására és szorosabb politikai integrációjára. Főleg, ha egy-két tektonikus mozgás, kontinens-(részleges) eltűnés és/vagy megjelenés is becsúszik a képbe.

Legyünk éberek, elfogadóak, befogadóak, és tudjuk, hogy mindig a lelkünk a legfontosabb, minden ebben a virtuális valóságban azt szolgálja, hogy fejlődjünk mint lélek, és mint tudat: hogy lélekként egyre inkább Önvalónk, az Egy Tudat tudatára ébredjünk.

Volt már több emberiség a Földön. Hogyan találnának több százmillió éves megmunkált alumínium darabot, vagy kimunkált kőkalapácsot másképp?

Ahogy a Mátrix c. filmben az akkori mátrix a 7., úgy itt a Földön is volt már több, egymásról mit sem tudó emberiség. Csak azok tudnak erről, akik akkor épp időben elhagyták a süllyedő bioűrhajót – hasonlatosan a Felhőatlasz c. filmbeliekhez az űrben. Földönkívüliek lennének ők, külön faj? Nem, csak annyira, amennyire a vidékiek a Budapestenkívüliek. Ők sem külön faj, csak arrébb élnek.

És ha vannak a szinuszgörbe mentén ilyen bolygókorszakok, akkor vajon mi a jelentősége most a globális ébredésnek, a világgazdaságnak, a munkahelyünknek, a családunknak, a gyermekünknek? Csak egy gigantikus, ismétlődő mátrix adott epizódjában vagyunk?

Igen, és ilyen értelemben teljesen lényegtelen, ami most történik: a korábbi mátrixverzióinkban teljesen természetes volt az Univerzumtársadalommal való kapcsolat, talán még az ingyen energia technológiák is. A különbség és a lényeg a kollektív lélekcsoport tudatszintjében és fejlődési szintjében van, és mindig érkeznek új lelkek, mindig kilépnek lelkek (ki az inkarnációk sorából, fel a spirituális világba). És ilyen szempontból kulcsfontosságú minden, amit teszünk, mert minden valamilyen előjellel a fejlődésünket vagy stagnálásunkat szolgálja minden szinten.

A végső cél a lélek, a Szív fejlődése és ennek megnyilvánítása az anyagi világban, miközben a nem-végső célokban is fejlődünk, a fátyolszerű értékrendszerben is előre haladva. A fátylon túl a fátyolon keresztül visz az út.

és akkor még egy rész: mi van, ha lesz dimenzióváltás?

Lesz-e Dimenzióváltás?

ISON és gabonakör

 Az exopolitika vizsgálja azt a kérdést is, hogy vajon lesz-e dimenzióváltás vagy nem, gyors átmenetel vagy lassan.

Naprendszerünk valamennyi bolygója szignifikáns átalakulás alatt áll az elmúlt évtizedekben, melyet NASA adatok hitelesítenek (lásd még David Wilcock beszámolóit is erről a The Source Field Investigations c. könyvében vagy a GaiaMTV-ben adott műsoraiban). Tovább beléptünk a Foton-övbe, mely erősíti a változást, és emeli az anyagi és nem anyagi rezgésszintet. Megfigyelhető továbbá a Galaxis középpojtából eredő sugárzás és a galaktikus háttérsugárzás megváltozása is.

Ha lesz dimenzióváltás:

Új naprendszerre, új tudatosságra, új és megnövekedett képességekre számíthatunk.

Új Naprendszer: az egész naprendszer dimenziót vált, és két égitesttel gazdagodik. Nihomia, pozitív szándékú, jelenleg szintén háromdimenziós lények által lakott bolygóval és Tekoma barna törpe csillaggal gazdagodik (ezek az égitestek hosszú idő óta úton vannak ide a dimenzióváltásért, illetve az Androméda Tanácshoz tartozó bioszférák (műbolygók, bolygó méretű űrhajók) szállítják őket, jelenleg a Jupiter mögött állomásoznak). A mi Napunk, ami Sol néven ismeretes, kékfényű fehértörpévé alakul.

Új és megnövekedett képességek: amilyen természetes ma a torok- és szájhang kiadás alapú kommunikáció, mely a legritkább a multiverzumban, olyan természetes lesz a gondolati kommunikáció. Ezáltal nem lesz több átverés, hazugság, összeesküvés, egy új társadalmi világrendszer jön létre már csak ettől is. Lesz telekinézis (tárgyak távmozgatása eszköz nélkül), bolygófelszíni önteleportáció (eszköz nélkül), alakváltás/sajáttest-befolyásolás (eszköz nélkül), a szervers anyagi testünk sejtjeinek közepe a megemelkedett rezgés miatt szénkristály, gyémánt, lesz, ám nem anyagi szinten, hanem fény szinten: fénytestünk lesz, kevésbé anyagi, 4. Dimenziós test. Ekkor nem lesz szükségünk szerves anyag élelemre, mert saját önfényünkből, illetve a körülöttünk lévő éter, szellemi anyag energiájából fogjuk magunkat önfenntartani.

Ezekből kifolyólag mérhetetlenül függetlenebbek leszünk, nem leszünk többé magasabb, önérdekű erők által irányíthatók , fénylényekként nem lesz szükségünk élelemre, birtokolandó ingatlanra, fűtésre, nem lesznek anyagi testi, szervi betegségek; szüléskor, balesetnél nem vérzünk ,mert nem szerves anyagi testünk lesz, így a jelenleg ismert egészségügyre sem lesz többet szükség. Legfontosabbként a tudatunk emelkedik Jézus, Buddha, Krishna szintjére.

Ezért a jelenleg ismert,-piramis alapú társadalmi szerveződés sem lesz kivitelezhető, sem szükség nem lesz rá jelenlegi formájában. Azonban az élet önszevező (ismeretes ez az evolúciós biológiából és a kászoelméletből), ezért is van a teljes multiverzumban rend és bizonyos fajta hierarchia, ám ez nem a jelenleg megismert piramis alapú, elvonó hatalomstruktúra.

Ezek a számunkra új, valójában ősi, de mindig friss struktúrák örömből és együttműködésből fognak, általunk önszerveződni. Ugyanígy örömből és együttműködésből fogunk mi, új emberek munkálkodni, élni is. Az egó, a szenvedés motorja megszűnik, elolvad, alacsony rezgése nem fog bírni fenn maradni a 4. Dimenzióban. Ezáltal is, a háborúk, a haszonlesés, az irigység, a rosszakarat, az alattomosság, a becsapás, a hazugság, mind megszűnik: a 4. Dimenzió felső oktávjaira fogunk kerülni. Az alacsonyabb oktávú, eddigi hagyományosan ismert történelmünkben minket folyamatosan befolyásoló, 4. Dimenziós alakváltó hüllők nem lesznek többé ránk hatással, és főleg, nem fognak tudni minket többé megtéveszteni, átverni.

Ha nem lesz dimenzióváltás:

Ekkor leleplezések, sárgacsekk-mentes energia és új közlekedés (kvantum-vákuum-energia készülékek, teleportációs közlekedés), új gyógyászat, közösségi pénzek, újfajta mezőgazdaság vagy totális planetáris atomháború. Ám ezt a földönkívüliek nem fogják hagyni, mert bizonyíték van háborús, katonai tisztektől, hogy a harmadik világháborút kirobbantani kilőtt nukleáris rakétákat már több alkalommal is repülés közben hatástalanítottak, így ha semmi dimenzióváltás sem lesz, atomháború biztosan nem lesz megengedve. Tervben volt még extrabiológiai entitások általi hamis planetáris UFO-megszállás, mint a háttérhatalom végső ütőkártyája, azonban ez a londoni olimpiára volt időzítve, ezért is, ez nem fog megtörténni. Az erre tenyésztett hibrid lények megsemmisítésre kerültek az Androméda Tanács (mintegy galaktikus ENSZ) végrehajtó szerve, a Galaktikus Föderáció csoportjai által a mi javunkra.

Az említett új módszerek és eljárások önmaguk által is lehetséges, hogy képesek elhozni a „dimenzióváltást”, ami ebben az esetben szemléletváltást, és ezért életmódváltást jelent. Lehetséges, hogy az univerzumból áradó újféle energiák mellett ezek is szükségesek a dimenzióváltáshoz.

REM-élek

ISON – Első Diplomaták Hamarosan Érkeznek Hozzánk

ison catched

A Hubble Örökség Archívum oldalán ( Hubble Legacy Archive ) megtekinthető az ISON (angolul ejtsd ájszn) “üstökös”, melyet a Hubble folyamatosan követ. A gond az, hogy három részből áll és irányt is változtatgat. Az alábbi, nagyítható, sötétíthető-világosítható kép a linken megtekinthető, leellenőrizhető, a kép tetején kell keresni az üstököst. ( http://hla.stsci.edu/cgi-bin/display?image=hlsp_ison_hst_wfc3_130430_f606w_v1&autoscale&title=Ison+130430+WFC3+F606W )

Tolec szerint ez a Xanterexx (ejtsd: zentöreksz), három űrhajó és ez lesz az első hivatalos találkozásunk az Androméda Tanács képviselőivel. Ezért ajánlott elolvasni Michael Salla – Galactic Diplomacy c. könyvét (Salla oldala az exopolitics.ORG), ill. Tolec munkásságát tanulmányozni. Tolec cikkeit, ill. legelső nyilvános szereplését Alfred Webre is közzétette az exopolitics.COM oldalon.

Tolec az Androméda Tanács képviselője, aki a hüllőket kilövő bombázások okozta földrengések helyének és erősségének pontos megjósolásával szerzett hitelességet, illetve amiket állít, azokat megerősítik azok az információk, melyeket “elődjétől”, Alex Collier-től lehet tudni, illetve Bob Dean-től, valamint Mark Kimmel-től. Mindhármukkal jó barátságban van Tolec, Kimmel-lel közös rádiószereplésük is volt, Collier is elismeri a munkáját. Bob Dean ugyanazokat mondja az Andromédabeliekről, mint ő. Tolec dokumentumai a http://slideshare.net/tolec és a videói a http://youtube.com/TolecFromDakote -n is olvashatók, hallgathatók, hivatalos weboldala pedig az AndromedaCouncil.com

A Cygnus konstellációból érkezett, a Deneb csillagrendszerből, mely utóbbi az Androméda Tanács kilences számú szenior tagja, és ezért a Galaktikus Föderáció (NEM összetévesztendő a Fény Galaktikus Föderációjával, lásd Tolec írásait). Központi bolygójuk a Pahlka (ejtsd: palka). 483 km átmérőjű a középső, gömb alakú űrhajó (bioszféra), 100 vezetővel, 5000 fős legénységgel, 30 a fedélzeten jelen levő fajjal, akik között az Androméda Tanács a Földre hivatalosan elsőként látogató tagjai szülőbolygóinak fajai is képviseltetve vannak: Ventra, Nikotea (ejtsd: nikotej), Toleka és Ritol.

Az oldalsó kettő kísérőhajók. nagyméretű, amerikai metropolisznyi/városnyi méretű kísérőhajók, a Procyon csillagrendszerből (angolul ejtsd prousziján, magyarul prokjon), a Kaena bolygóval mint központ, amely utóbbi a negyedik szenior tagja az Androméda Tanácsnak. A Procyon-beliek jöttek rá arra, hogy a Sárkány-Hidra (Draco-Hydra) csillagképekből származó elnyomók alól, a szürke-hüllő uralom alól milyen mentális technikákkal és hogyan lehet felszabadulni; nagyrészt ők szabadították fel Földünket is a hüllőktől, ők tisztították meg a mélytengeri és mélyen Föld alatti hüllővárosok, hüllőközpontok, hüllő közlekedési alagutak rendszereit ezektől a lényektől, akiknek királyi rangú képviselői (ők nem mennek gyarmati területre) hasonlítanak a legjobban ahhoz a lényhez, amit luciferként szoktak ábrázolni körző-vonalzósok, középkori művészek. Az a néhány hüllő, akik itt maradtak, még okozhatnak meglepetéseket, amikkel szemben az emberi faj összességében tökéletesen védtelen mind pszichológiailag, mint technikailag, ekkor közbe fognak lépni.

Ők azt tartanák jobbnak, ha nem mint Istenekként, nem mint Isteneinkként, sem mint ellenségeinkként tekintenénk rájuk (ahogyan az alábbi videóban http://vimeo.com/32574267 1m39s-nál és 2m21s-nál Steven Greer bemutatja, hogy CIA utasítás volt a félelem alapú, negatív UFO-kultusz, vagyis az UFO-k, ET-k elleni médián keresztüli nevetségessé tételi és az ő kizárólag sötétszándékú, undorító lényekként való befestésüket megkövetelő pszichológiai hadviselés), hanem ha testvéreinkként, nagybátyáinkként, nagynénijeinkként tekintenénk rájuk. Ők a rokonaink. A mi DNS-ünk az ő DNS-ükből is van, a mi lelkeink olyan távoli helyeken is éltek már, sőt sok esetben származnak (lásd előbbihez Michael Newton – Lelkünk Útja I-IV. kötetű könyveit), utóbbihoz Ceizel Beatrix – Csillagnemzetségek c. két kötetes könyvét , mely már angolul is megjelent itt, illetve további, magyar könyveit ), ahonnan ők is.

Továbbá Steven Greer-en keresztül Dr Wernher Von Braun-tól tudjuk (lásd itt vagy: http://socioecohistory.wordpress.com/2011/04/12/dr-carol-rosin-the-illuminists-progression-of-hoaxes-terrorists-rogue-nations-asteriods-and-the-last-card-will-be-the-extra-terrestrial-threat/ ) , hogy a terv a globális politikai-militáris integráció operatív megvalósítására (értsd: egyközpontból irányított, statárium alapú világrend) az volt, hogy először legyenek az aggodalomra okot adó nemzetek (nations of concern, a harmadik világ országai), aztán a globális terrorizmus, azt követően az üstökös veszély, amihez már el fogják fogadni az űrmilitarizációt, és végül az utolsó kártya a földönkívüliek inváziója lett volna/lenne. Ezt Braun számtalanszor elismételte Carol Rosin-nak, aki együtt dolgozott vele, ő informálta erről Steven Greer-t, a földönkívüliek leleplezésének A vezető alakját. Mint a történelem mutatja, az első kettőt meg is valósították, az utolsóelőttit viszont már nem, a legutolsóra pedig mindent megtettek, de az sem sikerült. Most még lehet, hogy megpróbálják majd ezt elsütni. Ahogyan volt rasszizmus a fekete bőrűek ellen, nemzeti etnikumok ellen, pont ugyanezt a pszichológiai működést akarják felhasználni a testvéreink ellen is.

Ezért érdemes tudni, hogy aki azt mondja, hogy imádjuk őt, hálával tartozunk neki, neki köszönhetünk mindent, illetve látványosan, híradásokban megjelenően mutatja, hogy nagy gyógyító, elhozza az új világrendet, esetleg még szenzibilisek is vagyunk és érezzük, hogy valami nem oké az illetővel, arról tudjuk: alakváltó hüllő / hüllő-DNS-ű / hüllőlélek-megszállt lény, aki önszolgáló (egyetlen abszolút vallása van, az önérdek). Aki kis csoportokhoz elmegy, nem mutogatja magát látványosan, nem kérkedik, nem dicsekedik, nem akarja, hogy imádjuk, nem követel, az vélhetően a fényt szolgálókhoz, a társszolgálókhoz tartozik (csupán az előbbi és ez utóbbi, két viselkedés van az univerzumban, a bőrszín, kinézet, szokások, hagyományok, normák, technikai fejlettség mellékesek).

Lehetséges, hogy ez az ISON-érkezés lesz AZ A bizonyos “Az Esemény”, amiről Cobra is ír (lásd ujvilagtudat.blogspot.com fordításait, amiket ezúton is hálásan köszönünk). Ezen a linken http://youtu.be/euWLhPT80Mo vagy alább meghallgatható egy rövid videó Tolectől az ISON-ról, melynek legfőbb lényege itt fennebb leírásra került.

Az Androméda Tanács a Tejút és az Androméda Galaxis világainak érző intelligens életformái jószándékú szövetséges naprendszereinek és bolygóinak egy galaxisokon és csillagokon átívelő kormányzati és fejlesztési szerve… Az Androméda Galaxis M31 néven is ismeretes a földi emberek számára. Az Androméda Tanács elnökségi tagjai mindösszesen tizenkettő (12) különböző, egymástól eltérő tagvilágból és tagfajból áll. Lásd még: http://andromedatanacs.wordpress.com/a-tanacs/ (ezen oldal létrehozóinak ezúton hálásan köszönjük a segítséget).

Az alábbi 720p-es videón vagy ezen a linken http://www.youtube.com/watch?v=MuA_bgWzpVY figyelhető meg, hogy az ISON irányt is változtat, igen meredek szögben is (amikor a videón frizbihez hasonlít). A videóban az egyik használt szoftver további elemzésre a PixInsight szoftver (http://pixinsight.com/download), a másik a Celestia itt (http://www.shatters.net/celestia/download.html)

További videók Alfred Webre, az exopolitika atyja jóváhagyásával:

“Comet ISON Parallax – Looking at it from a Different Perspective”
http://www.youtube.com/watch?v=9xY2w9dXJGY

“Did Comet ISON’s Orbit Change While Hubble Watched?”
http://www.youtube.com/watch?v=F8kS_F–s8Y

“Comet ISON Conspiracy”
http://www.youtube.com/watch?v=OQs9p4YwOPA

Az Androméda Tanácsról részletesebben:

olvass tovább ide kattintva:

Ki és Mi az Androméda Tanács?

Az Androméda Tanács a Tejút és az Androméda Galaxis világainak érző intelligens életformái jószándékú szövetséges naprendszereinek és bolygóinak egy galaxisokon és csillagokon átívelő kormányzati és fejlesztési szerve… Az Androméda Galaxis M31 néven is ismeretes a földi emberek számára. Az Androméda Tanács elnökségi tagjai mindösszesen tizenkettő (12) különböző, egymástól eltérő tagvilágból és tagfajból áll.

Mint magas szintű kormányzati szerv, a Tanács felelős precedensekért, protokollokért, viselkedési feltételekért, ami a bolygófelfedezést és elsődleges kapcsolatfelvételt, új tagságot és kereskedelmi kapcsolatokat illeti a tagvilágok között.

Saját szabályzatát a legmagasabb fokozatú intergalaktikus követelményekhez, etikához és protokollokhoz képest vezetik, mérik és szabályozzák. Minden döntés, amit hoz, nagyon elővigyázatos és megfontolt. Maga a Tanács nagyon szigorú kormányzati törvényeknek és mandátumoknak tartozik elszámolással, amelyeknek köteles alávetni magát és azoknak engedelmeskedni.

A Tanácsnak van egy nemszavazó elnöke az Androméda galaxis Zenetae csillagrendszeréből, a Tishtae bolygóról, és elnöknője a Mirach csillagrendszerből, a Terial bolygóról.
A Mirach csillagrendszer és a Terial bolygó a Tejút galaxisban található, bár úgy tűnik a Földről, hogy az Androméda csillagképben helyezkedik el.
A Zenetae csillagrendszer maga fizikailag az Androméda galaxisban helyezkedik el.
Ez a két ember, ahogyan sokan az Androméda Tanácsban, a 4. dimenziós valóságban él.

Létezik néhány 3D, földihez hasonló háromdimenziós, 5D, ötödik dimenziós és 6D, hatodik dimenziós ember, akik szintén tagjai a kormányzati szervnek.
A Tanács számos tagfaját Univerzumszerte a Földet eredetileg benépesítő fajok némelyikének ismerik el, mint ahogyan azt sok ember a mai bolygón bizonyította. Úgy tartják, hogy ezen fajok többsége már átment az átalakulás, a felemelkedés folyamatán – a 4D, negyedik dimenzió, az 5D, ötödik dimenzió, és 6D, hatodik dimenzió emelkedett rezgésére, sűrűségére, spirituális tudatosságára.

Az Androméda Tanács tagjai az alábbi csillagrendszerek és bolygók tagjai:
1. Csillagrendszer: Arcturus – Bolygó: Pitolla
2. Csillagrendszer: Antares – Bolygó: Nikotae
3. Csillagrendszer: M103 – Bolygó: Legola
4. Csillagrendszer: Procyon – Bolygó: Kaena
5. Csillagrendszer: Vega – Bolygó: Percula
6. Csillagrendszer: Capella – Bolygó: Pershea
7. Csillagrendszer: Polaris – Bolygó: Ventra
8. Csillagrendszer: Sirius A – Bolygó: Ritol
9. Csillagrendszer: Deneb – Bolygó: Toleka
10. Csillagrendszer: Tau Ceti – Bolygó: Xeta
11. Csillagrendszer: Alhena – Bolygó: Degaroth
12. Csillagrendszer: Betelgeuse – Bolygó: Etorth

Megjegyzés: azoknak az embereknek, akik többet szeretnének megtudni ezek csillagrendszerekről, javaslom a http://www.stellarium.org -ot [fordítói megjegyzés: magyar készítésű szoftver]. Ingyenes, könnyen letölthető és használható szoftvercsomag mellyel vizuális segítséggel megvizsgálhatod helyi éjszakai mennyboltodat a számítógépedről, és láthatod a számodra ismerős csillagjegyek, galaxisok, csillagködök, csillagrendszerek és sok 3D bolygó elhelyezkedését és nevét. Csak bizonyosodj meg arról, hogy először állítsd be a lakhelyednek megfelelő saját alapértelmezett elhelyezkedésedet… a kezdeti beállítások során. Ez az egész folyamat csak úgy 5 percet vesz igénybe. Nagyon egyszerű a használata, különösen nem-technikai emberek számára.

Albizottságok és/vagy Tanácsadó Testületek

Az Androméda Tanács azon tagjai, akik nem rendelkeznek a 12 kiemelt ülésező szék egyikével, testületi székekkel rendelkeznek a nyomozás, kutatás, mérlegelés és tanácsadás területén az Androméda Tanács számára.

5-6 ember szerepel egy albizottságban, és/vagy tanácsadó testületben.

Együttesen, ezek a csoportok 3 csillagrendszer több, mint 400 képviselőbolygóját képviselik, köztük az Arcturus csillagrendszert is.

Ennélfogva, a többség, ezen tagok nagyobb százaléka más csillagrendszerekről és bolygókról jönnek, mint azok a bolygók, amelyekről az Androméda Tanács vezető ülésező tagjai.

Minden tanácsadó testületnek van egy elnöke, vagy hasonló beosztású vezetője.

Tanácsadó testületek:
1. Magasabb Dimenziójú Tartományok Tanácsadó Testülete
2. Csillagrendszer Tagsági Áttekintő Testület
3. Bolygók Galaktikus Föderációja Áttekintő Testülete
4. Exobiológia Galaxis Tanácsadó Testület
(Sirius – Androméda Tanács vezető ülésező tag)
5. Xenobiológia Galaktikus Tanácsadó Testület
(Procyon – Androméda Tanács vezető ülésező tag)
6. Óceonográfia Galaktikus Tanácsadó Testület
7. Űrutazás Dimenzionális Repüléstechnológiai Tanácsadó Testület
8. Planetáris Gyógyászat Tanácsadó Testület
9. Univerzum Oktatási Megfigyelő és Tanácsadó Testület
10. Telepátia és Vokális Kommunikáció Megfigyelő és Tanácsadó Testület
11. Galaktikus szektorok Planteráris Felfedezése Kutató és Kiértékelő Csoport
12. Katonai Fenyegetettségi Szint Felmérő és Tanácsadó Testület
13. Spirituális és Emocionális Mesteriség Dimenzionális Kiértékelő és Fejlesztő Testület

A Galaktikus Föderáció

Vannak más társult tanácsok, csoportok és fajok, melyek közül néhány tagja az Androméda Tanácsnak, néhány nem, akik hajlandók segíteni a Föld bolygó lakosságának a bolygó evolúciós folyamatában.

Az Androméda Tanács első csoportjainak egyika a Galaktikus Föderáció, ami a Tau Ceti csillagrendszer bázisú jóakaratú lények hosszú ideje fennálló csillagrendszereinek és bolygóinak föderációja.

A Galaktikus Föderációra úgy lehet gondolni, mint az Androméda Tanács mindennapos menedzsment vállalatára, ami felelős a napi menedzsmentjéért és betartatásáért az alábbi területek együttműködési protokolljainak: galaxisközi, csillagközi és bolygóközi kereskedelem/barter/árucseréje az erőforrásoknak, termékeknek és szolgáltatásoknak, interszociális, interkulturális és oktatási csere-együttműködésért és sok más tevékenységért bolygónkénti alapon.
A Galaktikus Föderáció felépül kb. 140 csillagrendszerből és jelenleg kb. 300 bolygóból. Megvan a külön ülésező tanácsa ami képviseli saját maga csillagrendszereit és bolygóit. A Galaktikus Föderáció egymaga a 10. kiemelt ülésező tag az Androméda Tanácsban. A Föderáció vezető bolygója a Xeta bolygó.

Azt várhatjuk a következő években, amikor a Föld bölygó alkalmazkodik új 4. dimenziós életéhez – mint ahogyan a kozmosz szerte virágzó intelligens élet nagyobb családjának tagja is – , hogy a Föld bolygót meghívják mint önálló tagot a Galaktikus Föderációba! A Föld képviselő testületét a Galaktikus Föderációban Kapcsolt Föld Tanácsként fogják ismerni.

Kapcsolt Föld Tanács

A Kapcsolt Föld Tanács a Föld legjobb és legértelmesebb távlatokban gondolkodó futuristáiból fog állni az élet minden területéről és tudományágáról fognak származni szerte a bolygóról.