Androméda Tanács – Gigantikus energialény a Föld közelében lencsevégre kapva

13.dimenziós energia 1

Óriási energialényt rögzítettek a Föld közelében tavaly melyről a képek nemrégiben lettek nagy nyilvánosság előtt elérhetők. Ezen a youtube linken megnézhető részletesen az objektum, amely videó érdekességként kiemeli, hogy a világ legnagyobb teleszkópja, a Vatikánhoz tartozó, igazán keresztényi, Lucifer névre keresztelt teleszkóp (melyet véletlenül jezsuiták üzemeltetnek) lehetséges, hogy valójában pont ezért, illetve az ilyen jelenségekért infravörös teleszkóp.
(Január 3-án a BlogTalkRadio “BpEarthWatch” c. műsorán hangzott el egy erről az objektumról is szóló műsor.)

Tolec 2014. január 13-i bejegyzése szerint ennek a lénynek az általa legmagasabbnak ismert, a 13. dimenzió FELETTI szférából való az energiája, és a Naprendszer és a Föld felemelkedését és átalakulását jött segíteni a következő, negyedik dimenzióba.

Androméda Tanács – Kapcsolatba Lépés

Ismeretek, melyeket érdemes tudni az Androméda Tanáccsal, azaz a Földet látogató, jószándékú, Földön túl élőkkel történő, bolygószintű, nyílt találkozásokról.

Androméda Tanács hivatalos jelképe a Földiek számára

Három tényező, amelyek mellett az Androméda Tanács elkötelezett

a Föld dimenzióváltásával kapcsolatosan.

Felkészítés.

Asszisztálnak és felkészítenek minden emberi lényt hogy “mennybe mehessen”, magasabb szintre léphessen a spirituális éberségben, tudatosságban ésaz élet minden területén jelentkező természetes képességeiben a negyedik dimenzióba/sűrűségi szintbe, ahogyan a Föld áthalad a galaktikus egyenlítő zónáján és megkezdi átalakulását.

 

[megyjegyzés: ez már évek óta tart 2013-hoz képest olyan módokon, amiket legtöbben észre sem veszünk tudatosan]

Elkötelezettség a biztonság iránt.

Önként vállalt elkötelezettségüket és céljukat, hogy minden embert galaktikus és planetáris biztonságát biztosítsák, elérték, legfőképpen abban az értelemben, hogy az utolsó hüllőbázist is megtisztították, felszámolták és bezárták, többé ezek már nem operábilisak.

[megjegyzés: minimum évezredek, de inkább évszázezredek óta voltak interdimenzionális, millió évekkel fejlettebb, rosszándékú hüllő civilizáció támaszponjai a Föld kérgében, melyek célja a háborúra, viszályra, szakadatlan mentális zajra és háborúkra ösztönző alacsony frekvenciák sugárzása volt, ezeket semmisítették meg. Tovább az Androméda Tanács végrehajtó szerve, a Galaktikus Föderáció – nem összetévesztendő a Fény Galaktikus Föderációjával, mely sötét erők szervezete – eltávolította a mélyűrben elhelyezkedett “kockát”, mely szintén az egész bolygót bombázta évezredekel keresztül negatív energiákkal a végső cél biztosítására: a teljes Tejút Galaxis hüllőgalaxissá történő átalakítására a Föld-Hol-Mars hármason keresztül, ezekről is Tolec youtube és slideshare csatornáin elérhető interjúk és írások adtak felvilágosítást]

Elkötelezettség a segítség iránt

Az Androméda Tanács számos képzett “embert”, hajót, tanácsadót, spirituális és érzelmi tanácsadót kötelezett el… akik készenlétben vannak, készen állnak, hogy segítsenek a Föld emberiségének az átalakulás számos szakaszában.Ezt azáltal fogják elérni, hogy számos-számos módon mentorálnak, tanítanak és segítenek a földi embereknek megfejlődni a változást és átalakulni hozzá.

Melegszívűek, barátságosak és kedvesek lesznek. Példamutatás révén fognak tanítani, szeretet és irgalom által fognak eljárni. Emlékeztetni fogják az emberiséget arra, hogy a legbefolyásosabb, legnagyobb hatalommal rendelkező “erő” az Univerzumban: a szeretet.

 

[megjegyzés: Tolec külön írt egy írást Biospheres (Bioszférák, űrhajók) címmel, melyben bemutatja azt a számos, főleg orvosi, mentális, testi és lelki betegápolásra szakosodott hajót, melyeket a földiek segítésére rendeltek el.

Tudva levő: az Androméda Tanács tudósai az időben előreutazva találtak egy olyan idővonalat, ahol az Androméda Galaxist hüllők támadják meg óriási erővel, hüllőgalaxissá akarva alakítani azt minden egyes lényével együtt; ezt az idővonalat visszafejtve a múltba, jutottak el a Föld-Hold-Mars területhez a mi galaxisunkban. Ezért keltek segítségre. Felismerve, hogy totálisan tehetetlen a lebutított, minden tekintetben mérgezett és lefegyverzett emberi faj a hüllők évezredes terveivel szemben, hivatalosan és precedensértékűen, szavazás alapján megszegték a be nem avatkozás Univerzumszerte kötelezően betartandó törvényét, ugyanis 1 a hüllők ezt nem tartották be, így több mint 20 bolygónyi életet hajtottak elnyomó uralmuk alá, 2 esélytelen más módon a számukra és a mi és a maradék több mint 20 bolygó számára is a szabadulás, 3 valamint máskülünben a teljes galaxist hüllőgalaxissá alakítják már fel is épített – azóta lerombolt – struktúráikkal, melyet már számos más galaxissal megtettek az idő folyamán.

A nem kolonizáló, nem önszolgáló fajok az Univerzumban, a társszolgáló fajok. Az Univerzum élőlényei többsége ilyen. Több millió éves civilizációkat csak így lehet fenntartani olyan technológiákkal, melyek máskülönben isteni erejű pusztításra volnának képesek civilizáción belüli vagy civilizációk közötti összetűzések esetén. A kolonizáló és élősködő fajok esetén ez a központosított, egy központból irányított civilizációs/társadalmi struktúra által kerülhető el. Az Univerzum elég nagy e két csoport külön élésére, bár voltak már galaktikus háborúk.

Így már érthetővé kell, hogy váljon a kedvesség és könyörület, mellyel vannak felénk az Androméda Tanácsbeliek. Az a tény, hogy több millió éves fejlettségűek ezek a civilizációk, vonatkozik a technológiáikra és a társadalmaikra is, és vonatkozik az belső energetikájukra, személyiségeikre, lelkeikre, kollektív pszichéjükre, mentális és tudati képességeikre is. Megjegyzés vége]

 

Kapcsolatfelvétel és Látogatások

Androméda Bioszféra tinyurl.com per SecchiAndromeda

Forrásképhez kattints a képre: tinyurl.com/SecchiAndromeda

Mi lesz a fókusza, lényege a barátságos nyitott látogatásaiknak? Mi fog kiderülni, amikor látogatást tesznek? Mit fognak tanítani?

 

Látogatások rendje

Az Androméda Tanács Nagykövete, Tanka Wheneh, Diplomáciai vezetője Maka Nahiweh és Elnökhelyettesnője Tania Piekae, meghatározott helyeken fognak látogatásokat tenni, közvetlenül őket fogják követni küldöttségek származási bolygóikról, melyek az Androméda Tanács tagjai: Ventra (a Polaris csillagképben, az Antares csillagrendszerben), Nikotae (a Sirius A csillagrendszerben), Toleka (a Cygnus csillagképben, az Alpha Cygni, másnéven Deneb csillagrendszerben) és Ritol. Részletek alább. A baráti látogatásokat a hüllők teljes eliminálása teszi lehetővé, ehhez azonban a Földön maradt néhány, embernek látszó, magasbeosztású, ismert hüllő ténykedésének is véget kell érni, mely folyamatban van, ahogy struktúráik és terveik nem az ő szándékaik szerint omlanak össze, ill. meghiúsulnak.

 

Megvilágosodás. Leckék.

2-3 Androméda tanácsbeli ember lesz jelen egy adott helyen egyszerre. Nagyon magas emberek (átlag 6’4’’ (193cm) – 7’6’’ (254cm)+), férfiak és nők vegyesen, világos zöld, világos kék, porcelánfehér és mocha bőrszínűek, személyzeti tagok, akik az említett négy bolygóról (Ventra, Nikotae, Toleka és Ritol) származnak. Be fogják mutatni magukat és meleg, baráti, nagyon informális, nyitott és interaktív látogatásokat és beszélgetéseket fognak folytatni a Föld embereivel, a civil hétköznapi emberekkel.

 

[megjegyzés: Tolec ehhez külön írást írt a slideshare oldalán “Visiting four (4) Races of the Andromeda Council” címmel.]

 

Ezen találkozások során az Androméda Tanács személyzetének tagjai az alábbiakat illetően fognak tanítani, magyarázatot adni vagy egyszerűen csak emlékeztetni minket:

 

a.) a Földi ember fizikai eredete… a számos univerzumbeli csillag és bolygó közül honnan származnak a Földi emberek, kik az igazi égi őseik és kik az igazi égi nagybácsijaik, nagynénjeik, testvéreik

[megjegyzés: az emberi faj a galaxisban a Lant csillagképből származik, továbbá a Földön található emberi faji sokszínűség szintén mind-mind egy-egy különálló bolygóról ide származott embercsoport bizonyítéka]

b.) a számos planetáris földi változás és harmonikus rezgések változásása a Naprendszerben és a Földön. Arról, hogy min megy keresztül valójában a Föld és az emberiség, ahogyan keresztül haladnak a galaktikus egyenlítő mezején, hogy három dimenziósból negyedik dimenzióssá alakuljanak, hogy aztán az idő teljességében a jövőben… ötödik dimenziós/sűrűségi szintű legyen a bolygó és rajta minden élet.

c.) arról, hogy pontosan mi mindent fog mindez jelenteni a Földre és lakóira nézve, pontosan hogyan befolyásolja életüket :minden tekintetben, olyan csodálatosan pozitív módon, hogy azt a képzelet nem képes befogadni. Arról, hogy az emberek mire számíthatnak atekintetben, hogy negyedik dimenziós emberekké válnak.

d.) arról, hogy milyen lesz a Földön élni a földi embereknek, ahogyan az egy frissen újjászületett és megújított magasabb dimenziójú/sűrűségű világgá változik

e.) arról, hogy a Szeretet a legnagyobb hatalommal rendelkező erő az Univerzumban és hogy a Szeretet a Teremtés igazi mélylényege

f.) a Föld bolygó szentségéről, arról, hogy milyen fontos, hogy olyan szent tisztelettel kezeljük Őt, mint amilyent megérdemel

g.) az Ember lelki eredetű voltának igazságáról, valóságáról és igazi lényegéről/esszenciájáról

h.) az Emberi Lélek valóságáról, teremtéséről és szentségéről és annak a Teremtővel/Teremtéssel, Univerzumszerte az összes érző élettel való kapcsolatáról.

 

[megjegyzés: a Föld az egyik legkeményebb tanulóbolygó a galaxisban morális és más leckék vételére a lelkek számára. E tanulóbolygó olyan állapotba került, hogy a rajta lakók teljes eliminálásán kívül – melyet a múltban már használt – az egyetlen esély ennek a sok léleknek a további lényegi fejlődésére a dimenzióváltás. Egyúttal ez különböző galaktikus és planetáris időzítések alapján időszerűvé is vált. Ahogyan halad a Naprendszer a Galaxisban, mintha egy óralapon haladna, az egyik felén a sötétség, a másik felén a fény idejét élik a benne élők, a köztes időszakokban átmenettel, most ebben vagyunk, fény felé való átmenetben.

Hasonlóan az emberi szüléshez vagy egy viszonylag szabad hernyó börtönszerű bábbá válásához hogy aztán pillangó repüljön ki belőle, ez sem jár fájdalommentesen, de megéri.

Idővel, néhány százezer-millió év múlva el fog jönni megint egy új, sötét korszak, ami most végetért, de addigra bioszférákban (életbolygókban) élve, hasonlóan az Androméda Tanácsbeliekhez, ezek a külső, tudatra-lélekre-DNS-re ható hatások már kikerülhetők: mélyűrben tartózkodással, térmódosítással és a magasabb dimenzióba lépettség által.

Bizonyos helyein a Földnek és bizonyos, fejlett lelkű emberek már most 5. dimenziósok lesznek, azonban a negyedik és az ötödik dimenzió sokkal csekélyebb mértékben tér el egymástól, mint a 3. és a 4. dimenzió.

Mi, emberek, különleges képességekkel megáldott lények vagyunk. Bár DNS-ileg lebutítottak minket, mivel eredetileg nagyon magas rezgésből érkeztünk, hatalmas csodák várnak ránk a negyedik dimenzióban.

 

Tudati-lelki-testi fejlődés:

Negyedik dimenziós életünkről Tolec kettő dokumentumot is írt slideshare oldalán.

Teljes telepátia,

a test teljesen önregeneráló (anyagilag és energetikailag egyaránt),

szén helyett gyémánt-/kristály- és fényalapú és képes magának minden táplálékot és energiát megadni (táplálkozás, fűtés szükségtelensége),

teljes spirituális felébredettség és spirituális emlékezet,

az egómentesség boldogsága (az egó egyszerűen szétolvad a magasabb sűrűségben, számolt be arról több Androméda Tanács contactee, tanú is),

teljes összekapcsolódottság érzés minden élővel és a teljes univerzummal (Univerzum-tudatosság),

évezredes élettartam (az idő mint olyan megszűnik, az egy mesterséges teremtés itt a Földön),

teljes ön-testváltoztató, valamint nemvátló és alakváltó képesség,

 önlevitáló képesség,

360 fokos (belső) látás,

bolygón belül saját testi / önteleportációs képesség,

tisztánhallás (több kilométerről való hangfelismerési képesség),

a fény és az érzékelés új spektrumainak észlelése.

Ez a lista nem teljes. Ha utána olvasunk az indiai bölcsek között sziddhi-ként ismert tulajdonságokra, azok jórésze/mindegyike is ezek között lesz, de nemcsak ezek lesznek az új tulajdonságaink.

 

Technikai fejlődés:

Továbbá számíthatunk végre a Lockheed Martin és más, alig ismert nevű mélymilitáris (hadügyi) szervezetek szabadalmainak és technológiáinak mindennapos használatára (viszont ezekre már nem rögtön, szembe az emberi képességek azonnali átalakulásával), mint a
– teleportáció (bolygófelszínen belül és más bolygókra, ill. csillagrendszerekbe),

– antigravitáció (a rövidebb közlekedési távokhoz, bár önteleportálni is fogunk tudni, de “áru”szállításhoz ezek hasznosak lesznek),

materializáció (hasonlatosan a “3D nyomtatáshoz” , csak éppen szerves anyagot, táplálékot – bár nem lesz utóbbira szükségünk – is képesek leszük teremteni a Hologram/Univerzum/Kollektív Egy Tudat információs mezejéből),

– kvantum-vákuum nullponti/zérusponti energia (az éterből/térből/tér mögötti vákuumból végtelen energia nyerhető ki, ami felhasználható fűtésre, főzésre (bár ezekre nem lesz szükségünk), világításra, nyersanyag kitermelésre – építkezésekhez, jármű és eszköz gyártáshoz (bár materializálni is fogunk tudni) -, a Föld rendbetételéhez (a HAARP-pal sivatagok bezöldítésére és száraz területe megöntözésére, túl folyékony vagy száraz csapadékos (hó, jég) területek optimalizálására, néhány évezred alatt akár a teljes Földi víz sótalanítására (ennyi idő alatt hozzászoknak az élőlények, ahogy hozzászokat a besózására is az azóta a naprendszerből már kitiltott annunikik és/vagy hüllők által), az eddig okozott talaj-, lég-, vízszennyezés teljes eliminálására.

megjegyzés vége]

Androméda Tanács 12 bioszféra-urhajó

Kattints a képre dokumentumokhoz az Androméda hajókról: slideshare.net/Tolec

Látogatás

Tervek szerint, amint csak lehetséges, megkezdődnek a baráti látogatások a fentebb említett négy képviselő és bolygóik további képviselői által (egyszerre csak 2-3 ember lesz egy helyen) a világ számos pontján, míg – kb. Egy mostani év alatt – az emberiségnek tisztává és érthetővé válik, hogy nem vagyunk egyedül az Univerzumban és sosem voltunk egyedül. A látogatások a szabadban, természetben lesznek, a hétköznapi emberekkel: parkokban, egyetemek parkjaiban, külvárosokban (Magyarországhoz és a felvidéki, délvidéki, erdélyi területekhez már küldtük javasolt és elfogadásra került helyszíneket ehhez).

Központi üzenet

A legfőbb üzenetük a látogatások során az lesz, hogy a Földi emberek élvezzék és örömködjenek annak tudásában, hogy:

“Nem vagytok egyedül, sosem voltatok egyedül, bolygótokat [és annak élővilágát, beleértve minket] számos, számos faj nemzette szerte a Kozmoszból. Az Univerzum és galaxisai hemzsegnek az érző, intelligens élettől, társadalmaktól és kultúráktól. Föld Emberisége, részese vagytok ennek az isteni bővelkedésnek… az érző intelligens ÉLET bőségének. [részesei az Univerzum Tudatának és annak bőségének]”

 

[megjegyzés: számos faj nemzeti az emberi fajt, másrészt számos faj települt ide, harmadrészt miután őseink elhagyták a bolygót, ezen isteni földi lényeket lebutították rezgésalapú DNS módosítás és más, többmilliárd éves technológiák által különböző gyarmatosító, elnyomó fajok saját hasznukra, de mindent nem vettek el és/vagy nem tudtak elvenni csodás lényünkből.
Bár DNS-ileg a tudomány szerint egy fajként vagyunk a bolygón, egy homo sapiens sapiens van, DNS-ünk kihasználatlan részei különbözhetnek, másrészt a különböző emberi fajok között igenis észrevenni különbségeket mentalitásban, kulturában, gondolkodásban.
Lelkeink jelenleg is az Univerzum számos területéről érkeznek a bolygóra, és jóllehet már számos emberi inkarnációt éltünk át sokan, valójában lehet, hogy egy adott konkrét csillagrendszer az otthonunk egy másik lényként. A háttérben persze, ilyen lény vagy olyan, 1 isteni energia szüli a lelkeket ( különböző “helyszíneken”, lásd Michael Newton Lelkünk útja köteteiben a lélek születése részt), végső otthonunk maga a forrás, a tiszta tudat, ahova “idővel”, az Univerzumok végén vissza is térünk teljes boldogságban és isteni öntudatban: önmagunkba önmagunkként visszatérve.

megjegyzés vége]

Androméda Tanács parancsnoki urhajó (Tolec rajza, slideshare.net per tolec

Androméda Tanács parancsnoki űrhajó (kattints a képre a képfájlhoz; Tolec rajza, slideshare.net/Tolec)

“És az érző intelligens életként, Nektek, földi emberek, szabad lelkeként, jogotok van szabadnak lenni – hogy szabad döntéseken és szabad akaraton alapuló életet éljetek, azon célból, hogy fejlődjetek és hogy lelkileg élő, éber, tudatos és felelős életet éljetek – szuverén emberi létezőkként.”

 

Ahhoz, hogy az újjászületett bolygó és az újjászületett emberiség hosszantartó békés létezésben éljen és élvezze az intergalaktikus áru- és szolgáltatáscsere előnyeit, várhatóan invitációt és a szükséges formális protokollokat fogja megkapni, hogy a bolygók és csillagrendszerek egy nagyobb közösségének, a Galaktikus Föderációnak (nem összetévesztendő a Fény Galaktikus Föderációjával, mely a nevét változtatgatja) tagjává váljon, mely a Tau Ceti csillagrendszerben székel és a 10. szenior tagja az Androméda Tanácsnak. Ha akar, akkor a Föld emberisége békés, együttműködő tagként csatlakozhat a bolygók ezen közösségéhez.

És, a Galaktikus Föderáció tagjaként (nem összetévesztendő a Fény Galaktikus Föderációjával) tagjaként, és így az Androméda Tanács részeseként, a Föld saját képviselettel rendelkezik majd az Egyesült Föld Tanács (Joint Earth Council) képviseletében, hogy az hivatalosan is képviselje a Föld érdekeit.

 

Ugyanakkor, Föld emberisége, ez a Ti döntésetek. Csakis Ti határozhatjátok meg a saját sorsotokat, csakis Ti tudjátak meghozni a saját döntéseiteket… csakis Ti határozhatjátok meg a jövőtöket. Senki más. Egyedül a Ti jogotok, mert Ez a Ti bolygótok. Minden tőletek függ.”

 

[megjegyzés: a tagságot illetően lásd még a Tanács c. oldalt. Az Androméda Tanács felelős a Tejútgalaxis ügyeiért, mintegy “intergalaktikus-interdimenzionális ENSZ”-ként, székhelye az Androméda Galaxis. 12 tag-csillagrendszere van. 10. Tagja a Tau Ceti csillagrendszer, mely a Galaktikus Föderáció központja (aminek a Xeta bolygó a központja) , amelybe kb. 140 csillagrendszer és 300 bolygó tartozik. Ennek a Galaktikus Föderációnak, mely az Androméda Tanács operatív, “mindennapos ügyintézésért” felelős ügyvezető testülete, leszünk a tagjai, ha úgy döntünk, és így az Androméda Tanácsnak is tagjaivá válunk. Kiemelendő, hogy a javasolt terv szerint a Földet nem egy Naprendszerünk – a napunk neve a Sol -,  tehát nem egy Sol-csillagrendszeri képviselet fogja ellátni, hanem önálló, bolygószintű képviselet, míg másokat a csillagrendszerük képviselete képvisel. Ennyire fontosnak, értékesnek és méltónak tartanak bennünket.

Ez óriási előnyöket jelent, a fény védelmét és támogatását, barátságát és többet már soha többet nem lehet majd olyan dolgokat megtenni velünk – akár hüllők által, akár bármilyen emberek által -, amelyeket a csatlakozás előtt: hasonlatosan ahhoz, hogy az EU csatlakozás óta sem lehet megtenni olyan bűnöket, melyeket előtte meglehetet. Csak miközben itt a Földön azóta lehet újabb, más bűnöket, vagy ugyanazokat másként megtenni, mert a tudatosság és a dimenzió/sűrűség/rezgés pont változatlan maradt, addig a több millió/mililárd éves civilizációk rendszerének rendszeréhez csatlakozva és egy dimenzióváltáson áthaladva ez már egészen másképp néz ki.

[megjegyzés vége]

 

 Forrás: http://www.andromedacouncil.com/Contact.html

Világok Egysége

Fogadjátok szeretettel ezt a videót, mely egy képzeletbeli üzenet a jószándékú Földön túl élőktől.

Full HD felbontásban javasoljuk megtekinteni (fogaskerék a videó jobb-alsó sarkán).

Egyszer eljön a nap

a Szeretet és az Egység ünnepe

amikor az ég és a föld összeér:

és a “tékozló fiú” hazatér.

Eljön az idõ, amikor újra találkozunk

égi atyáitok, bátyjaitok, nővéreitek

unokabátyjaitok és unokanõvéreitek.

A Tudat által és Benne létezik a Teremtés teljessége.

Ismerd fel azonosságodat a Végtelen Tudatossággal,

hiszen minden Általa lett és Te egylényegű vagy Vele!

Te Vagy a Végtelen Tudatosság.

Mindenek Forrása.

Egyénnek álcázva.

Ismerd fel, hogy az egész Univerzum a Te Tudatosságodban jelenik meg.

A Tudatosság békéje, az Egység szeretete legyen Veletek mindenkor.

Testvéreink az Univerzumban!

Szeretettel köszöntünk Benneteket!

Békesség van szívünkben!

Érző lények vagyunk

Lelkek az Univerzum minden szegletéből.

Eljöttünk az “égi menyegzőre”

Hogy lelkünkben újra egymásra találhassunk.

Elérkezett a Fátyol Leomlásának Ideje.

Soha többé nem lesztek egyedül.

Társaitok vagyunk a Teremtésben.

Szeretettől dobogó szívű távoli rokonaitok.

Éljetek békével

Teremtsetek szeretettel

Szolgáljátok az Égi Egyet!

Mely Egy Veletek!

Nincsenek többé határok és kiváltságok.

Vége a pusztításnak.

Az Univerzum jósága mindenkié.

Emeljétek szíveteket!

Építsétek Lelketeket!

A Végtelen Szeretet: Egy Veletek.

A Végtelen Tudatosságban

Egy vagyunk: Veletek.

Videóból ebben a formában kimaradt, de kiemelésre érdemesnek tartjuk:

Mi veletek együtt mind egy vagyunk

a Végtelen Tudatban, hiszen minden Õ.

Te vagy a végtelen, tiszta tudatosság, mindenek forrása.

Videó linkje: http://vimeo.com/exopolitika/vilagokegysege

Tolec és Androméda Tanács – mi a helyzet, ha az egész egy óriási tévedés?

Androméda Bioszféra

Jobb oldalról áramlik a napszél, baloldalt a “labda” ki kellene, hogy taszítsa gravitációsan mind a két bolygót (bal Merkúr, jobb Föld). Észrevehető egy “holdudvar”-szerű is az Androméda Tanács bioszférája (bolygónyi élettel teli űrhajója) körül, valószínű egy “pajzs” a gravitációs ereje lefedésére. Valamennyire hasonlatos önfelfedést láthattunk a kínai dupla nap felvételen (lásd vimeo.com/78391623 ).

Előfordulhat, hogy a Tolec írói álnéven (Alex Collier-t, az andromédabeliekről korábban beszélt úriembert, aki felvállalta nevét, akinek utódjának tartja magát Tolec, annyi attrocitás érte amiatt, hogy ilyen csodákról és új világokról, valódi történelmünkről beszélt, hogy visszatekintve nem csinálná újra, állítja saját maga) fellépő személyt azok a lények, akikkel kapcsolatban van, megvezetik. Előfordulhat, hogy számos igaz információt kap és közben néhány hamisat jól elrejtve. Lehetséges, hogy bizonyos szimbólumértelmezések összehozatala logikus, mégsem igaz.

Lehet, hogy nem lesz semmiféle diplomáciai képviselet, semmiféle Androméda Tanács, semmiféle dimenzóváltás. Mi legyen ekkor? Ábránduljunk jó alaposan ki az egész exopolitikából és menjünk sárgacsekkért robotolni, utódot nemzeni, hogy aztán ő is sárgacsekkért robotoljon és utódot nemezzen, hogy aztán majd az is sárgacsekkért robotoljon és utódot nemezzen és így tovább a láthatatlan kasztrendszerben, melynek felső rétegei is a maguk tudati és elmebel mókuskerekében tekernek a láthatatlan és számukra látszólag még érzékelhetetlenebb tudati elmemátrix-börtönben?

Vagy fogadjuk el, hogy igen, egy jószándékú lelket és személyiséget csodás tapasztalatokkal megvezettek, aki sok százezreket szintén így megvezetett közvetetten, de elfogadjuk, hogy ettől még maga a teljes exopolitika nem vesztett hitelességéből. Elutasítjuk a késhasználatot csak azért, mert a családunkban valaki ölt vele és soha többet nem szeletelünk, nem kenünk kenyeret? Elutasítjuk a kémiát, mert a német hüllőenergiagyár kíngyötrelemtáborokban különböző kémiai anyagokat használtak felüd(vös)ítő “zuhanyzásra”? Elutasítjuk a világon folyó fehér házas/galléros bűnösét leleplezésének rohamos terjedését lehetővé tevő internetet és számítógépes-mobil technológiát, csak mert ördögi célokra is ugyanilyen rohamos fejlődéssel használják őket?

Hol a megoldás? Az elmében (részhalmaz) és a tudatban. Az éles különbségtételben.

Andromédabeliek több beszámolóember alapján is léteznek. Logikusan elképzelhető, hogy több milliárd földi év alatt az Univerzum társadalmai találkoznak egymással, kapcsolatot építenek ki, kapcsolatok hálózatait építik ki. Logikusan elképzelhető, hogy a hüllők, akik tény, hogy léteznek, gyarmatról gyarmatosítandó területre haladva képesek egész galaxisokat uralmuk alá hajtani újabb galaxisok uralmuk alá hajtására, hogy aztán újabb galaxisokat hajtsanak uralmuk alá (nekik ez az élet értelme, nem a szolgálat). Logikusan elképzelhető, hogy vannak olyan lények, akik szolgálat orientáltak, nem érdekli őket az anyagi-energetikai testek és a lelkek fölötti uralom, mert lelkük és tudatuk fejlettségében állnak ott, hogy ismerik a valóság igaz természetét és ezér tiszteletben tartják az Univerzum (amit egyébként az Andromédabeliek a Tudatnak hívnak) törvényeit és “javaslatait”. Logikusan elképzelhető, hogy segítenek egy olyan fajnak, ami képtelen többmillió/többmilliárd éves technológiai hátrányával szembeszegülni elnyomó fajoknak, akik pluszban saját tagjainak álcázzák magukat (a természetben is az egyik legfőbb törvény az álcázás).

Kínában már levideózták a két napot, ami Tolec szerint az egyik Androméda hajó volt. A NASA már levideózta, amit egy Föld méretű objektum egyfajta “köldökzsinórral” kapcsolatba lépett a nappal, majd villámgyorsan eltávolodott tőle (Tolec szerint, aki a fő Androméda hajó kapitányával van leginkább kapcsolatban, hidrogénnal töltötte a Napot, hogy stabilizálja működését). Tolec előre megjósolt földrengés-helyekkel, -időkkel és -erőségekkel hitelesítette magát az elején, amiket ő a hüllőbázisok Androméda Tanácsbeliek (egészen konkrétan a Procyon-beli társaink) által kivitelezett likvidálásaként tart számon.

Sokan ábrándoztak már, meséltek már új dimenzióról, kollektív megvilágosodásról, sok bizonyítékként, szinkronicitásként, egymást erősítő jelekként feltűnő információt összegyűjtöttek, integráltak és szintetizáltak sokan.

Minden bizonyíték hit kérdése.

Az ufók, földönkívüliek létezése tény, tény az is, hogy sokféle csoportjuk van, és tény, hogy vannak jószándékúak és (a mi Androméda Tanács 12 bioszféra-urhajószempontunkból és/vagy az Élet szempontjából) nem jó szándékúak. Tény, hogy mindenkinek van valamilyen “napirendje”/tervrendszere, érdeke valamilyen szinten (vannak persze kizárólag megfigyelő fajok is, de ez most lényegtelen).

Tény, hogy a Birodalom egyre inkább engedi ezen információkat felszínre jönni.

Steven Greer közvetetten számolt be arról a háttérben meghúzódó (kevésbé publikus) tervről, miszerint az ördög tengelye nemzetek (nations of concern) után a globális terrorizmus (félremagyarázott/”újra”pozícionált USA- és Szövetségese általi terrorizmus), majd az üstökösök jelentette veszély és végül a földönkívüliek által jelentett globális veszély lesz az, amivel legitimizálják és egyre inkább végrehajtják az egy adatfeldolgozó, döntéshozó, irányító, végrehajtó és ellenőrző központból irányított globális falut.

Jelenleg mi sem kellene az ISON-nál jobb lehetőséget az utóbbi kettő “veszély” szó szerinti világgá kürtölésére és e célból a világ szorosabb militáris összefogására és szorosabb politikai integrációjára. Főleg, ha egy-két tektonikus mozgás, kontinens-(részleges) eltűnés és/vagy megjelenés is becsúszik a képbe.

Legyünk éberek, elfogadóak, befogadóak, és tudjuk, hogy mindig a lelkünk a legfontosabb, minden ebben a virtuális valóságban azt szolgálja, hogy fejlődjünk mint lélek, és mint tudat: hogy lélekként egyre inkább Önvalónk, az Egy Tudat tudatára ébredjünk.

Volt már több emberiség a Földön. Hogyan találnának több százmillió éves megmunkált alumínium darabot, vagy kimunkált kőkalapácsot másképp?

Ahogy a Mátrix c. filmben az akkori mátrix a 7., úgy itt a Földön is volt már több, egymásról mit sem tudó emberiség. Csak azok tudnak erről, akik akkor épp időben elhagyták a süllyedő bioűrhajót – hasonlatosan a Felhőatlasz c. filmbeliekhez az űrben. Földönkívüliek lennének ők, külön faj? Nem, csak annyira, amennyire a vidékiek a Budapestenkívüliek. Ők sem külön faj, csak arrébb élnek.

És ha vannak a szinuszgörbe mentén ilyen bolygókorszakok, akkor vajon mi a jelentősége most a globális ébredésnek, a világgazdaságnak, a munkahelyünknek, a családunknak, a gyermekünknek? Csak egy gigantikus, ismétlődő mátrix adott epizódjában vagyunk?

Igen, és ilyen értelemben teljesen lényegtelen, ami most történik: a korábbi mátrixverzióinkban teljesen természetes volt az Univerzumtársadalommal való kapcsolat, talán még az ingyen energia technológiák is. A különbség és a lényeg a kollektív lélekcsoport tudatszintjében és fejlődési szintjében van, és mindig érkeznek új lelkek, mindig kilépnek lelkek (ki az inkarnációk sorából, fel a spirituális világba). És ilyen szempontból kulcsfontosságú minden, amit teszünk, mert minden valamilyen előjellel a fejlődésünket vagy stagnálásunkat szolgálja minden szinten.

A végső cél a lélek, a Szív fejlődése és ennek megnyilvánítása az anyagi világban, miközben a nem-végső célokban is fejlődünk, a fátyolszerű értékrendszerben is előre haladva. A fátylon túl a fátyolon keresztül visz az út.

és akkor még egy rész: mi van, ha lesz dimenzióváltás?

Lesz-e Dimenzióváltás?

ISON és gabonakör

 Az exopolitika vizsgálja azt a kérdést is, hogy vajon lesz-e dimenzióváltás vagy nem, gyors átmenetel vagy lassan.

Naprendszerünk valamennyi bolygója szignifikáns átalakulás alatt áll az elmúlt évtizedekben, melyet NASA adatok hitelesítenek (lásd még David Wilcock beszámolóit is erről a The Source Field Investigations c. könyvében vagy a GaiaMTV-ben adott műsoraiban). Tovább beléptünk a Foton-övbe, mely erősíti a változást, és emeli az anyagi és nem anyagi rezgésszintet. Megfigyelhető továbbá a Galaxis középpojtából eredő sugárzás és a galaktikus háttérsugárzás megváltozása is.

Ha lesz dimenzióváltás:

Új naprendszerre, új tudatosságra, új és megnövekedett képességekre számíthatunk.

Új Naprendszer: az egész naprendszer dimenziót vált, és két égitesttel gazdagodik. Nihomia, pozitív szándékú, jelenleg szintén háromdimenziós lények által lakott bolygóval és Tekoma barna törpe csillaggal gazdagodik (ezek az égitestek hosszú idő óta úton vannak ide a dimenzióváltásért, illetve az Androméda Tanácshoz tartozó bioszférák (műbolygók, bolygó méretű űrhajók) szállítják őket, jelenleg a Jupiter mögött állomásoznak). A mi Napunk, ami Sol néven ismeretes, kékfényű fehértörpévé alakul.

Új és megnövekedett képességek: amilyen természetes ma a torok- és szájhang kiadás alapú kommunikáció, mely a legritkább a multiverzumban, olyan természetes lesz a gondolati kommunikáció. Ezáltal nem lesz több átverés, hazugság, összeesküvés, egy új társadalmi világrendszer jön létre már csak ettől is. Lesz telekinézis (tárgyak távmozgatása eszköz nélkül), bolygófelszíni önteleportáció (eszköz nélkül), alakváltás/sajáttest-befolyásolás (eszköz nélkül), a szervers anyagi testünk sejtjeinek közepe a megemelkedett rezgés miatt szénkristály, gyémánt, lesz, ám nem anyagi szinten, hanem fény szinten: fénytestünk lesz, kevésbé anyagi, 4. Dimenziós test. Ekkor nem lesz szükségünk szerves anyag élelemre, mert saját önfényünkből, illetve a körülöttünk lévő éter, szellemi anyag energiájából fogjuk magunkat önfenntartani.

Ezekből kifolyólag mérhetetlenül függetlenebbek leszünk, nem leszünk többé magasabb, önérdekű erők által irányíthatók , fénylényekként nem lesz szükségünk élelemre, birtokolandó ingatlanra, fűtésre, nem lesznek anyagi testi, szervi betegségek; szüléskor, balesetnél nem vérzünk ,mert nem szerves anyagi testünk lesz, így a jelenleg ismert egészségügyre sem lesz többet szükség. Legfontosabbként a tudatunk emelkedik Jézus, Buddha, Krishna szintjére.

Ezért a jelenleg ismert,-piramis alapú társadalmi szerveződés sem lesz kivitelezhető, sem szükség nem lesz rá jelenlegi formájában. Azonban az élet önszevező (ismeretes ez az evolúciós biológiából és a kászoelméletből), ezért is van a teljes multiverzumban rend és bizonyos fajta hierarchia, ám ez nem a jelenleg megismert piramis alapú, elvonó hatalomstruktúra.

Ezek a számunkra új, valójában ősi, de mindig friss struktúrák örömből és együttműködésből fognak, általunk önszerveződni. Ugyanígy örömből és együttműködésből fogunk mi, új emberek munkálkodni, élni is. Az egó, a szenvedés motorja megszűnik, elolvad, alacsony rezgése nem fog bírni fenn maradni a 4. Dimenzióban. Ezáltal is, a háborúk, a haszonlesés, az irigység, a rosszakarat, az alattomosság, a becsapás, a hazugság, mind megszűnik: a 4. Dimenzió felső oktávjaira fogunk kerülni. Az alacsonyabb oktávú, eddigi hagyományosan ismert történelmünkben minket folyamatosan befolyásoló, 4. Dimenziós alakváltó hüllők nem lesznek többé ránk hatással, és főleg, nem fognak tudni minket többé megtéveszteni, átverni.

Ha nem lesz dimenzióváltás:

Ekkor leleplezések, sárgacsekk-mentes energia és új közlekedés (kvantum-vákuum-energia készülékek, teleportációs közlekedés), új gyógyászat, közösségi pénzek, újfajta mezőgazdaság vagy totális planetáris atomháború. Ám ezt a földönkívüliek nem fogják hagyni, mert bizonyíték van háborús, katonai tisztektől, hogy a harmadik világháborút kirobbantani kilőtt nukleáris rakétákat már több alkalommal is repülés közben hatástalanítottak, így ha semmi dimenzióváltás sem lesz, atomháború biztosan nem lesz megengedve. Tervben volt még extrabiológiai entitások általi hamis planetáris UFO-megszállás, mint a háttérhatalom végső ütőkártyája, azonban ez a londoni olimpiára volt időzítve, ezért is, ez nem fog megtörténni. Az erre tenyésztett hibrid lények megsemmisítésre kerültek az Androméda Tanács (mintegy galaktikus ENSZ) végrehajtó szerve, a Galaktikus Föderáció csoportjai által a mi javunkra.

Az említett új módszerek és eljárások önmaguk által is lehetséges, hogy képesek elhozni a „dimenzióváltást”, ami ebben az esetben szemléletváltást, és ezért életmódváltást jelent. Lehetséges, hogy az univerzumból áradó újféle energiák mellett ezek is szükségesek a dimenzióváltáshoz.

REM-élek

Az ISON túlélte és újévkor ITT VAN, elhozza az új világot – Xanterexx : Kachina Kék Csillag : A hopi indiánoknak igaza volt – FRISSÍTVE (a cikk végén)

ISON tulelteAz ISON üstökös túlélte a Nap megkerülését, újévkor éri el a Földet a NASA szerint, ami Tolec szerint az új 4. dimenzió kezdete (ezt ő már hónapok-év óta állítja, mikor még nem is volt tudható, hogy itt fog elhaladni, pont újévkor).

Tolec, az Androméda Tanács földi képviselője megerősítette, hogy az ISON üstökösként ismert, valójában Xanterexx nevű diplomáciai bioszféra (űrhajó, lásd bevezető írásunkat erről itt) egyúttal a magas szellemi kultúrájú  hopi indiánok által Kachina Kék Csillagának nevezett objektum, mely arra hivatott a jelentős történelmi korra visszatekintő hopi legenda szerint, hogy elhozza az új világot. A hopi legenda (lásd még Frank Waters – Book of the Hopy c. könyvét ) ezzel megerősíti Tolec ISON-ról szóló üzenetét, amit szintén erősít néhány furcsa gabona kör is.

ISON tulelte 2ISON - újévkor jön

Az újévi, szilveszteri Föld-ISON együttállást mutató kép mozgó változata itt tekinthető meg.

Gabonakörök, melyek megerősítik a két kísérőhajóval érkező ISON / Xanterexx valóságát. A gabonakörök pontosan jelzik a kis kitüremkedést az üstökös “orránál”, csakúgy, mint a két “szárnyat” és a két űrhajót a két oldalán:

Itt láthatjuk a NASA videócsatornáján a hírt a videó első 37 másodpercében:

Érdekesség, hogy a NASA videóján ellipszis formájúnak tűnik a mag, amihez kapcsolódik néhány érdekes megfigyelés. Ezek szimbolikájukban a mindent látó isteni/jószándékú szem, az igazság és az egységlátás szeme, illetve az új korszakot hozó mag üzenetét hordozzák (használd a léptetést az alábbi diavetítőn):

Ehhez a diavetítéshez JavaScript szükséges.

Amikor az ISON ideér, megkezdődik a totális átalakulás: nyílt teljes kapcsolatba lépés a Földön túl élő civilizációk intergalaktikus-interdimenzionális, több millió/milliárd éves társadalmi rendszerével és a jelenlegi életellenes (hüllő) világstruktúrák átalakulása. Ez nem fog fájdalommentesen menni, ahogy egy átlagos szülés sem. Elő fognak fordulni geológiai folyamatok is, annak ellenére, hogy az univerzumtársadalom célja a minél zökkenőmentesebb átmenet. A struktúrák összeomlása következményekkel fog járni, ami kapcsán  Tolec felhívja a figyelmet arra, hogy nem árt felkészülni erre.

Linkek: gabonakörökkel való összefüggés itt.

Újévi együttállás és a Nap sikeres megkerülése itt. 

Nap sikeres megkerülése másik kép itt.

FRISSÍTÉS 1.

Még nem említettük, hogy Tolec, mikor először beszélt az ISON-ról, azt állította, hogy a Hubble űrteleszkópon látható (lásd korábbi cikkünket), piramis szerű kinézete az “üstökösnek” a jónéhányunk ismert egyszemű piramisra utal, ámde, a mi szemszögünkből visszaszakralizálva azt: ez ugyanis Tolec, az Androméda Tanács földi képviselője szerint a BÉKE JELE szerte az Univerzumben (szemben a deszakralizált jelképpel, ami az önkényuralkodó mindent látó nagytestvért jelenti).

És kiegészítésként, a gabonakörökben, ill. néhány fotón magszemként, szemként látható ISON (többmillió, többmilliárd éves kultúráktól elvárható, ill. Alex Collier-től, Tolec szellemi elődjétől, az Andromédaiak egyik első kontaktjától konkrétan tudjuk, hogy tudják módosítani a teret, beleértve a hajóik külső méretét, teljesen függetlenül annak belső terétől) a harmadik szemre utal, ami a tudat, az egységben látás, a dolgok mögött EGY lényeg látása, a megvilágosodott/tiszta/univerzumtudat jele valójában (szemben a szándékosan deszakralizált egyszeművel).

Többször lett itt említeve a deszakralizálás, ugyanakkor nem ez a lényeg! Mégis fontos tudni: a legegyszerűbb félrevezetések egyike: a tökéletes, matematikai ellentettjét mondani annak, AMI VAN, a másik: venni a legszentebb/legszakrálisabb valamit (testrész, jelkép, szó/fogalom stb.), venni annak jelentését, megfordítani azt, és azzal azonosítani azt az elmékben (“modern” (?) marketing kifejezéssel újrapozícionálni).

Tehát a lényeg: minden, a földönkívülieket úgy lefestő film és regény és műképalkotás ellenére, melyek azt sugallják, ami az űrből jön, az csakis és kizárólag fekete, negatív, gyarmatosító, uralkodó, pusztító, kifosztó lehet, valójában ezek ellentétje az igaz. Ezeket azért csinálták, hogy 1 ne avatkozzanak bele a mennyei “nagyfiúk” a földi hatalmi/feketemágikus játszóterükbe (bizonyos embereknek, ill. bizonyos Földön élt “mennyei” csoportoknak a játszóterébe), másrészt mert saját magukat projektálták ki rájuk. Hogyan legkönnyebb a tolvajnak észrevétlennek maradni? Ha tolvajt kiált valaki másra.

FRISSÍTÉS 2.

Michael Salla politológus professzor, háborús övezetekbeli békéltető, az Exopolitika másik legnevesebb képviselője (Alfred Webre-rel párhuzamosan) megírta az ISON visszatéréséről szóló cikkét. Angolul itt olvasható: www.examiner.com/article/comet-ison-arises-like-phoenix-from-the-dead-now-what-for-xmas?CID=examiner_alerts_article

Interjú az exopolitika atyjával, Alfred Webre úrral, Magyarországon először

Az interjú címe: Alfred Lambremont Webre – Az Omniverzum – Dimenzionális Ökológia

Alfred Lambremont Webre az exopolitika megalkotója, Magyarországon elsőként készítettünk vele interjút. Alfred weboldala: exopolitics.com

Az exopolitika definíciója: a multiverzumban élő intelligens civilizációk összességét vizsgáló társadalomtudomány.

Interjúnkban Alfred az Omniverzum dimenziókat magába foglaló és átívelő társadalmi összetételéről (dimenzionális ökológiájáról) beszél, arról, hogy a lelkek és spirituális lények intelligens civilizációi és a Forrás hogyan társteremtik és népesítik be az exopolitikai dimenziók intelligens civilizációit a multiverzum idő-tér-anyag-energia alapú univerzumaiban.

Tehát: Van az Omniverzum, ami egyenlő az exopolitikai dimenziók (az univerzumok összessége, egyszóval a multiverzum) ÉS a spirituális dimenziók. A Multiverzum az univerzumok és az ezek közötti, illetve ezeken belüli aldimenziók összessége (az univerzumok között van átjárás, és egy univerzumon belül 12 dimenzió (sűrűség) van, mi emberek ebben a világkorszakban váltunk fel a következő dimenziók felé). Tehát több univerzum van, amik idő-tér-anyag-energia alapúak, ez a számos univerzum exopolitikai dimenziót alkot, azaz az egy multiverzumot. Az exopolitika a nagyszámú civilizáció együttműködésével, egymással való kapcsolódásával és ráhatásával foglalkozik.

A multiverzumon (azaz exopolitikai dimenzión) “KÍVÜL” van a spirituális dimenzió, amit dr. Michael Newton több évtizedes tudományosan igazolt munkásságából is ismerünk (lásd Lelkünk Útja c. könyvek), amiben lelkek és spirituális lények (lelki vezetőinktől egészen az univerzumok működését fenntartó istenszerű lényekig) és maga az Egy Forrás léteznek, és ezek a lelkek fejlődésének, és az Egy ezáltali tapasztalásának és kiteljesedésének céljából folyamatosan MEGTEREMTIK az exopolitikai dimenziókat, és a lelkek az azokban lévő energetikai testben élő civilizációkként, ill. anyagi testben élő civilizációkként inkarnálódva tapasztalást, fejlődést gyűjtenek, annak érdekében, hogy végül a spirituális dimenziókban is egyre magasabb lépcsőfokokra lépjenek, egyre nagyobb mértékben váljanak társteremtőivé az Egynek, egyre teljesebb legyen az Egység és a társteremtés, az Eggyel való TÁRSsá válás.

Tehát ezek az álíltások hasonlóak a keleti vallások tanaihoz, csak itt már annyi a különbség, hogy most már TUDOMÁNYOSAN BIZONYÍTHATÓ és TUDOMÁNYOSAN PRECÍZ állításokat teszünk számos tekintetben a vallásokkal szemben; olyan témákról, mint a lelkek TEREMTÉSE (tehát a forrásként, tiszta tudatként öröktől fogva valók vagyunk, de mégis teremtettek vagyunk mint egyéni lelkek), inkarnálódásának ténye és hogyanja, az inkarnálódott életek KÖZÖTTI élet és az ottani lét társadalmi rendszere, a menny és a pokol kifejezések mögötti tényleges valóság.

A holografikus univerzum bizonyítékaihoz hozzáadva a életek közötti életekről történt tudományos kutatások eredményeit is, felismertük, hogy annak alapján, hogy a hologramban a kicsiben benne van a nagy egész, a Forrás önmaga egyúttal az összessége a lelkeknek és a spirituális lényeknek is. Tehát minden egyéni lélek és minden spirituális lény (a lelki vezetőinktől kezdve a galaxisokat és univerzumokat fenntartó lényekig) önmaga is az Egy.

A spirituális dimenziók folyamatosan teremtik az exopolitikai dimenziókat, hogy ezekben az idő-energia-tér-anyag alapú virtuális valóságokban virtuális avatárokként (játékszereplőkként) spirituális, erkölcsi, karmikus fejlődésen menjenek keresztül a lelkek, amelyek nem más, mint az Egy önmaga.

A negatív erők létezésének hatása és tevékenysége ezt a fejlődést szolgálja. Az multiverzumban kétféle képpen lehet élni: önszolgálóként (service-to-self) és társzolgálóként (service-to-other). Az önszolgálat alapú egyének és földönkívüli civilizációk esetén érdemes tudni, hogy az önszolgálat előnye az elnyomó-uraló hatalom és a kizárólagos vagyon, de cserébe nem tudnak magasabb dimenziók felé haladni és lelki fejlődésükben ezt nem tudják felhasználni, plusz karmaként ezt ki kell egyenlíteniük (pl. az alsó negyedik dimenziós hüllők nem tudnak a hatodik-hetedik dimenzió felé haladni, ezért anyagba zártságuk, bár nagyhatalmúak, egyúttal az önbüntetésük is, a multiverzumbeli igazságszolgáltatás mellett).

A könyörület/kegyelem, igazi tudás (személyiségi ÉS spirituális ÉS tudományos), és a tudatosság fejlesztése (beleértve az Önvaló ismeretét), a társszolgálat révén, leckéket véve az univerzális, multiverzális, morális, karmikus törvényeken keresztül,  fejlődni lehet az anyagi világban, a hatalom és a vagyon tekintetében is, PLUSZ spirituálisan is, ami az igazi cél az omniverzumban.  Az egész virtuális valóság (multiverzum) eleve a spirituális fejlődés érdekében kerül folyamatos megteremtésre az EGY, a magas fejlettségű spirituális lények és az egyéni lelkek (!) által is.

Alfred ezeket tárgyaló új könyve, Az Omniverzum: Dimenzionális Ökológia , 2014-ben jelenik meg.

Reméljük, lesz olyan kiadó Magyarországon, aki lefordítja és kiadja. Jó lenne.

Megjegyzés: Mivel a felvételt Alfred készítette, az ő hangminősége kifogástalan, de a bejövő hang gyakran akadozott, ezért a visszahallgatás után jöttünk rá, hogy néhány (olykor teljesen triviális) mondatot félrehallottunk és/vagy csak részlegesen fordítottunk. A jövőben igyekszünk egy jobb netkapcsolattal kipolírozni ezt a gyermekbetegséget, hogy az információ legkisebb darabjai is megmaradjanak.