ISON frissítés: L-alakú járművek és Galaktikus Háttértörténet

Földanya Újjászületése - Exopolitika MagyarországAmennyiben az ISON valóban a valójában Xanterexx (ejtsd: zentöreksz) nevű diplomáciai küldöttség az Androméda Tanácstól, ahogyan azt Tolec az AndromedaCouncil.com -on állítja és amit a Hubble teleszkóp képe, ill. a kínai űrtávcső és az orosz űrfelvétel is sejtetni enged, úgy érdemes lehet tájékozódni a galaktikus háttértörténetről, és arról a felszabadító munkáról, amit az Androméda Tanácsnak tudhatunk be. Érdemes továbbá dec. 10-én hajnalban kelet felé nézni, a Csillagászat.hu itt részletesen beszámol az “üstökös” érkezésének mikéntjéről.

Ehhez kapcsolódóan, Tolec megerősítette, hogy a Hold mögött L alakú járművek vannak dokkolva (erről írt VilagHelyzete is a napokban), készen arra, hogy az akár féreglyukakon, dimenziókon át menekülni próbáló embereket és embernek látszó lényeket ne engedjék elmenekülni – ahogy most e sorok írója szereti fogalmazni, a karma angyalai elől (őelőlük is). Nem tartoznak az Androméda Tanácshoz szervezetileg a bennük élő, nagyon magas, rendkívül fejlett technológiákat használó, nagy spiritualitású emberek, ám az Androméda Tanács kifejezett kérésére jöttek segíteni – ha szükség lenne rá.
Feltételezhető – ezt már Tolec nem írja-, hogy az ISON diplomáciai küldöttséget érő esetleges támadás esetére is kérték őket ide, illetve elképzelhető, hogy a nem jó szándékú földi erők egy hamis támadást (false flag attack) terveznének: mintha az ISON támadott volna meg minket. Ezt kivédendő is fontos szerepet kapnak.

Ahogy mondani szokták, a valóság elképesztőbb, mint a legfantáziadúsabb sci-fi. De vajon milyen fejlettséget érhetnek el több milliárd éves civilizációk és azok hálózatai annyi idő alatt? És miért ne lehetne bizonyos tekintetben úgy fent, mint lent?

Az alábbi cikk frissen készült az Androméda Tanács weboldalon, melyért szintén hálás köszönetünket fejezzük ki nekik és Sevaster1 -nek is.

Az egykori galaktikus háborút megerősítik Ceizel Beatrix – Csillagnemzetségek – Lélekcsaládok, a Tejút Galaxis Kozmikus Történelmének Krónikája c. kétkötetes könyvében írtak is (ajánljuk az új könyveiket is).
Az Androméda Tanácsról és a galaktikus történelemről (exotörténelemről) szóló információkat továbbá Bob Dean nyugalmazott alhadnagy beszámolói, aki a NATO legmagasabb, Cosmic Top Secret betekintési jogosultságával rendelkezett, valamint Alex Collier, akit Tolec szellemi elődjének tart, és aki (Collier) évtizedek háborgatását kényszerült és vállalt elviselni áldozatként hasonló információkat bemutató személyes élménybeszámolóiért az elmúlt több évtizedben. (Bob Dean-nek fekete jelöletlen helikopter körözött a háza felett). Mark Kimmel, Tolec-kel jóbarátságban lévő, szintén az Andromédabeliekkel kapcsolatban álló társunk szintén hasonlókról számol be.

Mindezek az emberek jószándékú civilizációk EZREIBŐL (ahol egy civilizáció alatt érts bolygókat, sok esetben bolyócsoportokat, és számos esetben csillagrendszereket, tehát csillagászati lélekszámokról beszélünk) álló,  intergalaktikus-interdimenzionális felügyeleti szervről, az Androméda Tanácsról, illetve a mi saját történelmünkről adtak és adnak tájékoztatást. Hogy honnan jöttünk, hová tartunk.

És ezúton szeretnénk megköszönni UjVilagTudat.blogspot.com -nak az Exopolitika Magyarország -ra való hivatokozást a Fehér házi Polgári Közzétételi Meghallgatás témájú cikk kapcsán.

Az igazi háttártörténet – Okok a változásra: A háborúnak az űrben vége

 

A felemelkedéshez, a Föld rezgésének magasabb sűrűségi szintre, a 4. dimenzióba emelkedéséhez vezett az űrbéli háború, amely sok esetben éppen hogy csak a “Föld terén” kívül ment végbe, legkevesebb 9, de inkább több év alatt. Ez a háború az utolsó tisztító fázisba érkezett. A külső háború az űrben véget ért. Megcsinálva. Befejezve. A Sárkány-Hidra csillagrendszerekből származó hüllők és az Orion/Nimród csillagrendszerből származó szürkék közös szövetség legyőzetett. A mi időnk szerint 2011 januárjában ért véget az utolsó része az űrbéli háborúnak.

 

Mint Tolec az Androméda Tanácstól, elmondhatom, hogy kollégáimnak hosszú, kemény, nehéz háborút kellett megvívniuk. Hozzáteszem, hogy ezt a háborút a “jófiúk” nyerték meg…az intergalaktikus Androméda Tanács tag-csillagrendszereivel és tagbolygóival, akik a Föld és a Föld emberiségének legjobb érdekét tartják szem előtt szívükben, elméjükben, lelkükben.

 

2012 március vége szerint az összes (100%) Sárkány-Hidra származású hüllős földalatti és tengeralatti bázis végső felszámolásra, kitisztításra, törlésre és összeomlasztásra került.

 

Ezek így megnyitották az Androméda Tanács 4 társult bolygójának képviselői számára az utat a Föld népeivel való kapcsolatfelvétel és látogatás felé.

 

Ez egy meghatalmazás alapján történt háború volt a Föld felszabadítására, több ezer évnyi negatívenergia-bombázás, manipuláció és irányítás alól, amit a Föld nevében harcoltak meg, az Androméda Tanács csillagrendszeri és bolygószintű tanácstag fajok által. Akik az oroszlánrészét vitték a feladatnak és a legtöbb harcot vívták: Arkturusziak, Tau Ceti-ek, Procyon-iak. A Procyon csillagrendszer népe különlegesen értékes hozzájárulást tettek, ugyanis kiismerték ezen ellenséges fajok gyengeségeit – megtanulták, hogy kell őket nyakoncsípni és elzavarni. Procyon népe saját magát szabadította fel az elmúlt 12 földi évben.

 

Így a Tanács közbeavatkozhatott a Föld nevében, intenzív tanácskozások következtek, és új törvényt fogadtak el, ami újraírta a közbe-nem-avatkozás mindenütt érvényes Elsődleges Irányelvét. Egy tudatos, kollektív döntés született a Tanács által, hogy precedenst teremtsen és megtegye ezt… mert a Föld népeinek 3D-s, három dimenziós életet élve egyszerűen nincsen a 4D-s, negyedik dimenziós fiziológiájuk, tudásuk, eszközeik és technológiájuk, hogy győzzenek.

 

Ezt a háborút azért vívták, hogy teljes szabadságot biztosítsanak a Föld bolygónak és népeinek a főleg két fajtól érkező fenyegető beavatkozásától: hüllők az Alpha Draconis (Sárkány) és Hidra csillagképek konstellációiból és hűtlen “szürkék” meghatározott fajai, akik az Orion/Nimród csillagrendszerben élnek.

 

A Föld és népe nem az egyetlen bolygó, amit terrorizáltak. Az alapján, amit megtanultam, minimum 21 másik bolygó van, amelyeknek meg kell szabadulnia ezektől a fenyegetésektől. Szerencsére, legyőzhetők, ahogy a Procyon népének felszabadulása jelzi, e rosszándékú, énközpontú, önszolgáló… életerőt leszívő entitásoktól.

A szürkékről

(innentől az oldalt fordította: youtube.com/Sevaster1 ,
hálás köszönet érte! : – ) )

 

Ezek a szürkék, vagy ahogy a földi emberek hívják őket, a Zeta Reticuliak leszármazottjai, akik már évezredek óta nem jártak otthonukban, a Zeta Reticuli 1-ben vagy 2-ben. Sokan közülük valójában csak biológiai klón.

 

(megjegyzés:  a szürke fajokról, az eredeti, ősi fajról (az eredeti Zeta Reticuliak a Reticuli kettős csillagrendszerből), azokról van szó, akik hanyatlásuk napjaiban felismerték saját lényüket, esendőségüket és az élet törékenységét, ráébredtek fajuk pusztulására – ezek az eredeti Zeta Reticuliak nincsenek kapcsolatban a Draco hüllőkkel, nincsenek kapcsolatban az Orion szürkékkel, ezek az emberek készek voltak arra, hogy megosszanak mindent, amit megtanultak. Alázatosságuk és szelídségük miatt az Androméda Tanács beavatkozott, közbelépett, és segített abban, hogy egy teljes más csillagrendszerbe kerüljenek át. Ezek az emberek, az eredeti Zeta Reticuliak már nem a Zeta Reticuli csillagrendszerben élnek.)

 

A Földön problémákat okozó renegát szürkék minden más ismert fajtájával foglalkozunk, és eltávolítjuk őket föld- és tengeralatti bázisaikról, ahogyan a Draco hüllőket is. A Marson, illetve a Mars és a Föld holdjain létrehozott műveleti bázisaikról már kitakarítottuk ezeket a lényeket.

 

Hasonló módon 5.000 „keresztezett”, azaz szürke/ember, születésénél fogva programozott életformát kell eltávolítani a Földről és úgy visszaprogramozni, hogy saját maguktól tudjanak a szabad gondolkodásig fejlődni, hogy szabad akaratú lényekké válhassanak.  És mivel új, érzékeny életformát jelentenek, saját, új, háromdimenziós bolygójukra kell őket áthelyezni.

 

Visszatérve a háborúra, ennek a háborúnak az volt az elsődleges célja volt, hogy semlegesítsük és elhárítsuk vélhetően azoknak a több ezer éves negatív energiáknak a hatását, amelyeket folyamatosan sugároztak a Föld bolygóra, illetve a Draco hüllő és szürke Orion szövetség által használt földöntúli implantációs technológiákat, amelyek sok földi embert manipuláltak, irányítottak, illetve folyamatosan tartottak félelemben, szorongásban és bizonytalanságban;

 

valamint az, hogy örökre kirekesszük ezeket a rosszindulatú entitásokat, akik továbbra is használni, manipulálni akarták az embereket, természeti erőforrásként meglopni őket, más fontos erőforrásokat megcsapolni a Föld bolygóról, miközben a mit sem sejtő és tehetetlen földi emberiség jelentős arányát tartották volna irányítás alatt és rabszolgaságban.

 

A Tanács úgy érezte, hogy a földi ember megérdemli a lehetőséget, a valódi esélyt arra, hogy több ezer éves manipuláció, irányítás és nem tudatosult rabszolgaság után saját elképzelése szerint fejlődjön.       

           

Gyógyítás. Földöntúli és fizikai beültetések. A hat (6) Androméda Tanács „egészségügyi” bioszféra

 

Az Androméda Tanács orvosi csapatának tiszti főorvosa és személyzete tisztában van vele, hogy a földi lakosságot nagy arányban tudtán kívül a szürkék földöntúli és fizikai implantációs technológiája negatív módon befolyásolja, aminek az a célja, hogy a földi emberek rettegésben, félelemben éljenek, manipulálhatók és irányíthatók legyenek.

 

Bár egyes fizikai implantátumokat földi orvosoknak sikerült megtalálni és eltávolítani, a Föld jelenlegi fejlettségi és technológiai szintjén nem rendelkezik olyan eszközökkel, amelyekkel a szürkék földöntúli implantátumai észlelhetők, mérhetők vagy eltávolíthatók. 

 

Most, ennek a háborúnak a végső tisztítási szakaszában és a Föld szabadságának kivívásán túl az Androméda Tanács orvosi csapata fáradhatatlanul dolgozik, és továbbra is dolgozni fog, hogy eltüntesse a szennyet, az implantátumokat, az ebből származó spirituális, pszichológiai és érzelmi hatást és károsodást, valamint azt a számtalan problémát, amit a hüllők és a szürkék okoztak, miközben törvénytelen módon igyekeztek rabszolgasorsba dönteni tudtán kívül az emberi lakosságot ezen a bolygón.

 

A földi embernek joga van a friss, tiszta újrakezdésre, amelyben megszűnnek azok a súlyos, visszamaradó pszichológiai és érzelmi hatások, amelyeket a hüllők, a szürkék és technológiáik okoztak.

 

Az Androméda Tanács hat (6) „kórházi” bioszférára specializálódó és összpontosító egészségügyi csapata segített és továbbra is segít a folyamatos érzelmi, spirituális és pszichológiai kezelésben, tanácsadásban és útmutatásban az olyan emberek esetében, akiket ezek az szürke földöntúli implantátumok érzelmileg, pszichológiailag és spirituálisan megkínoztak.

 

Ugyanez a segítség áll azoknak a rendelkezésére, akikre nehezebb vagy problémásabb időszak vár a különböző életfeltételekhez, például az új négydimenziós emberi élethez való alkalmazkodás során.

 

Korszerű 3D orvosi technológia, valamint speciális modulált/csillapított frekvenciájú energia, fény, szín és hang egyaránt használatos a gyógyítási folyamatban.

 

Az emberi faj gyógyításának folytatódnia kell, és folytatódni is fog az átmeneti és átalakulási idő alatt, miközben a Föld és népe magasabb, négydimenziós spirituális rezgésbe emelkedik, ahol az emberek egészségesek, szabadok és függetlenek.

 

A Föld népe… A Föld a ti bolygótok.  Természeti csodák valóban gyönyörű helyszíne a csillagok között.  És ti, a Föld emberei végül lehetőséget kaptok a gyógyulásra, gyarapodásra és fejlődésre… arra, hogy saját sorsotokat kovácsoljátok, saját döntéseket hozzatok… és saját magatok határozhassátok meg azt a jövőt, amiben élni akartok. Anélkül, hogy mások negatívan befolyásolnának vagy zavarnának benneteket.

 

A ti lehetőségeitek.  A ti világotok.  Egy olyan világ, amelyért ti vagytok felelősek … amelynek jövőjét ti tartjátok szívetekben, elmétekben és lelketekben.